Arnold Ræstad

Arnold Christoffer Ræstad (1878–1945)
Norsk jurist, politiker.

Tilknyttet

  Les mer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Arnold Ræstad

  I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 1984.    Brevutkast. Datert 3.7.1934.
  «Jeg har ladet en snedker lave ram- mer til de to billeder –»

  Brev fra Arnold Ræstad til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 1466.   Brev. Datert 31.08.1934. 
  «Tak for Deres brev av 26. ds. det glæder mig meget at De synes at være fornøid med valget av billede og med pladsen det faar. Jeg har ikke endnu skrevet til Stortingets præsidentskap som tar imot billedet og bestemmer pladsen, men det blir vel sikkert stats- raadsværelset. Farven paa veggen der kan jo bli forandret med tiden, eventuelt i samraad med Dem. Det er et billede som er Dem værdig, et herlig billede.» 
  Munchmuseet, MM K 1467.   Brev. Datert 13.07.1939. 
  «Jeg ringte hjem til Dem igaar aften, men der var ikke noe svar. Jeg skriver, det gjør kanskje samme nytten.» 

  Arnold Ræstad er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM N 302.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Ræstad gjorde alt før jeg begynte den feil at bearbeide mig om hvordan han burde males. Han forklarte mig omstændeli at Blehr ikke var slig han i almindelighed virket – Han forklaret at han så let så tung og masiv ut både på gaden og i tinget – Han sa han var som natur livli og le{ … }ttere –»