Otto Blehr

Otto Albert Blehr (1847–1927)
Norsk politiker, statsminister, jurist. Portrettert av Munch. Munch fikk i oppdrag av politiske venner av Otto Blehr å male et portrett til Blehrs 80-årsdag i 1927 til Stortingets galleri av store norske politikere.

Relaterte personer

Les mer

Otto Blehr er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1467.   Brev fra Arnold Ræstad, Stortinget. Datert 13.07.1939. Se s. 1
«Jeg forstaar Dem derhen at De gjerne vil ha utlaant Deres billede av Otto Blehr for at utstille det – jeg formoder i London nu til høsten. Dersom De er enig i det skal jeg med glede skrive til Stortingets Præsidentskap, som representant for giverne i sin tid, og anmode om at billedet blir utlaant til Dem for at utstilles, og \meddele/ at ut- stillingen vil vare saa og saa lenge.»
Munchmuseet, MM N 162.   Notat av Edvard Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Professor fortæller i norsk historie at jeg har været nedadgående efter Aulabillederne Kommentar og tar portrættet af Blæhr som bevis – Han sier at Blæhr var en godslig bridgespiller – Blehr var osså en mand der kunne si en rammende s{y}pydighet – Det gjør han her»
Munchmuseet, MM N 162.   Notat av Edvard Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Professor fortæller i norsk historie at jeg har været nedadgående efter Aulabillederne Kommentar og tar portrættet af Blæhr som bevis – Han sier at Blæhr var en godslig bridgespiller – Blehr var osså en mand der kunne si en rammende s{y}pydighet – Det gjør han her»
Munchmuseet, MM N 302.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ræstad gjorde alt før jeg begynte den feil at bearbeide mig om hvordan han burde males. Han forklarte mig omstændeli at Blehr ikke var slig han i almindelighed virket – Han forklaret at han så let så tung og masiv ut både på gaden og i tinget – Han sa han var som natur livli og le{ … }ttere –»
Munchmuseet, MM N 302.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg synes jeg må fortælle vanskelighedene med malingen – Men det er det samme overalt – Statsminister Blehr og frue var så elskværdige at jeg havde en stor glæde av samværet»
Munchmuseet, MM N 1984.   Brevutkast fra Edvard Munch til Arnold Ræstad. Datert 3.7.1934. Se bl. 1v
« Det sidste billede har Blæhrs tyngde og positur – Det annet er indskrumpet i figuren og Gunnar Knudsen lidt lig – Men som sagt som billede bedst»