Alexander Kielland

Alexander Lange Kielland (1849–1906)
Norsk forfatter. Kielland regnes som en av «de fire store» i norsk litteraturhistorie, og han var en av forgrunnsfigurene i 1880-årenes realistiske tendensdiktning og en av de norske forfatterne som forholdt seg tettest til Brandes’ krav om å sette problemer under debatt.

Les mer

Alexander Kielland er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4323.   Brev fra Hugo Kosterka, Kunsterklubben "MANES". Datert 12.11.1904. Se s. 3
«for «Manes», naar De udstillede i Prag i denne Vintersaisonen og naar det lykkedes, at have denne Udstilling før end i Wien eller i Berlin, derfor, at vi ikke i allt efterligner de Tydske (Det er hyppig vor ulykkeligt Skjaebne) Og De ved ogsaa ikke, hvilken Interesse vi fornemmer til norsk og dansk Kultur. De Vaerker af H. Bjørnson, Kielland, Ibsen, Garborg, Hamsun og a. var for os yngre Generation saa at sige Laesebøger. De fleste har jeg selv oversaettet og nu finder jeg ogsaa Lejlighed at vise mine Landsmaend den første Konstner Norges, som en anden Slave, vor Ven Herr Przybyszewski har saa henrykkende skildred. Skal jeg beskrive Dem»
Munchmuseet, MM T 2785.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1908. Se s. 83
«ZolaMaupassantVol Efterdønninger fra Volt{ … }aireRouseauDarwin i England – – {E}Georg BrandesBjørnsonIbsen {G}Alexander Kjelland og osså Ibsen – som dengang opfattedes som { … }Realist»