Hugo Kosterka

(1867–1956)
Tjekkisk forfatter og oversetter, særlig av nordisk og norsk litteratur, bl.a. Ibsen, Hamsun og Garborg.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Hugo Kosterka

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2307.    Brevutkast. Datert 1905.
«Er kommen idag morges – tænkte at kunne staa til Tjeneste med noget – Naar og hvor kan vi træffes?»
Munchmuseet, MM N 2308.    Brevutkast. Datert 18.2.1905.
«Prageropholdet var mig {til}en stor Glæde – det var en Glæde at se hvor vakkert min Udstilling var ordnet og det var mig en glæde at gjøre Bekjendtskab med de temperamentfulde og talendtfulde Bøhmiske»
Munchmuseet, MM N 2309.    Brevutkast. Datert 1905–1906.
«Det var visselig skjønne og uforglemmelige Dage I ber\e/dte mig i Prag – D{et}e vil stå for mig som en skjøn Drøm – Det var mig osså en stor Glæde at træffe d alvorlige talentfulde og friske malere i»
Ukjent, PN 1236.    Brev. Datert 2.5.1905. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Hugo Kosterka til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 5 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4322.   Brev. Ikke datert. 
«Alle Ders Billeder og Portraetter er allerede i Prag. Ders smukke Udstilling installeres nu flittig. Også Plakaten og Katalogen trykkes. Verni- sagen skal finde Sted Sonndagen eller Torsdagen, det er ennog ikke bestemmt. Naar det bestemmes vil det blive Dem per Brev eller per Telefonen bekjendt i Tide. Men Priisene paa Ders Billederne (undta- get Gravurer) kjender vi ikke, vi beder altsaå om Ders Angifvelsen.» 
Munchmuseet, MM K 4323.   Brev. Datert 12.11.1904. 
«for «Manes», naar De udstillede i Prag i denne Vintersaisonen og naar det lykkedes, at have denne Udstilling før end i Wien eller i Berlin, derfor, at vi ikke i allt efterligner de Tydske (Det er hyppig vor ulykkeligt Skjaebne) Og De ved ogsaa ikke, hvilken Interesse vi fornemmer til norsk og dansk Kultur. De Vaerker af H. Bjørnson, Kielland, Ibsen, Garborg, Hamsun og a. var for os yngre Generation saa at sige Laesebøger. De fleste har jeg selv oversaettet og nu finder jeg ogsaa Lejlighed at vise mine Landsmaend den første Konstner Norges, som en anden Slave, vor Ven Herr Przybyszewski har saa henrykkende skildred. Skal jeg beskrive Dem» 
Munchmuseet, MM K 4324.   Brev. Datert 05.10.1905. 
« H. Kosterka Kgl Weinberge Prag» 
Munchmuseet, MM K 4325.   Brev. Datert 05.01.1906. 
« Højstaerede Herr Edvard Munch, Kunstner Aasgaardstrand Norwegen Herrn Herbert Esche Parkstrasse 85. Chemnitz, Sachsen» 
Munchmuseet, MM K 4326.   Brev. Datert 30.12.1906. 
« Højstaerede Herr Herr Edvard Munch, Kunstner \Peintre artisté/ Bad Köesen Aasgaardstrand Thüringen Norwegen Tyskland.» 

Hugo Kosterka er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4317.   Brev fra Kunsterklubben "MANES", J. HeucStanislav Sucharda. Ikke datert. Se s. 1
«Vi beraaber os paa den personligt Forhandling som vor Delegat, H. Hugo Kosterka, hvilken nylig (Sondag den 28. August S.A.) har havt den Aere at tale i Kjøbenhavn med Dem, højstaerede Herr, har gjort, og beder Dem, De vil os gjøre den Aere og sende os en riigt»
Munchmuseet, MM N 3082.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1905. Se s. 2
«Nordisk Literatur, Hr Hugo Kosterka, adresse  «Manes»Societes d’Artiste Prag. Han vilde gjerne have gjøre sig bekjendt med hvad Du har skrevet og foredraget om mig – Du kunde jo kanske sende ham en afskrift som Du får tilsendt tilbage – Obstfelders‹artikel› oversætter han –»