J. Heuc

Fødsels- og dødsår ukjent
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert.

Tilknyttet

  Brev fra J. Heuc til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 4317.   Brev. Ikke datert. 
  «Ved Lejlighed af Secessions-Udstillingen i Wien har vi havt den Lykke at see Ders smukke Vaerker. Og disse har vaekkt hos os en saadan Interesse at hermed opvaagnede i os en Laengsel at kunne foranstalte i Prag en udførligt Udstilling af Deres Billeder, og det i Pavillo- nen, som var bygget for en Kollektivudstilling af Billed- huggeren Rodins Vaerker, hvilken Udstilling var med Undtagelsen af Paris den første og talrigeste – thi den indeholdt 157 Numre. Dens Katalog tillader vi os at sende Dem med det samme.» 
  Munchmuseet, MM K 4318.   Brev. Datert [??].12.1904. 
  «Vi takke Dem hjerteligst for Ders aelskvaerdig og glaedelig Underretning i hvilken De gjør os bekjendt med, at vi faar 56 Billeder og 100 Gravurer for Kollectiv Udstillingen, og for Ders samtidig Meddeling, at Billederne er allerede paa Vej til Prag.» 
  Munchmuseet, MM K 4320.   Brev. Datert 01.02.1905. 
  «vi tillader os den Aere til at meddele Dem, højstaerede Herr, at Udstillingen af Ders Vaerker aabnes Lørdagen den 4. Februar ven elleve Timen Formiddagen i Pavillonen ved Kinsky’s Haven, hvortil vi Dem hjerteligst indbyder og glaeder os, at De vil os beaere med Ders højstaerede Besøg.» 
  Munchmuseet, MM K 4328.   Brev. Datert 01.02.1909. 
  «La société d’artistes tchèques «Manes» de Prague, au nom de laquelle je me permets de vous écrire est constituée par la réunion de jeunes artistes peintres sculpteurs tchèques dont les oeuvres s’attachent aux grandes idées modernes de l’Europe. Depuis douze annies d’une existence qui prouve sa vitalité, cette société par ses expositions et ses publications a fait connaitre l’art moderne au public tchèque, et son désir actuel est de perséverer à grandir encore en faisant partici per à ses expositions les grands maîtres étrangèrs. Au début de cette ére nouvelle de notre existence, nous désirerions exprimer notre admiration à ceux de ces maîtres qui furent nos directeurs spiri- tuels et qui le sont restés, heureux que nous serions de pouvoir compter sur leur sympathie. C’est pourquoi, nous nous adressons à quelques uns d’entre eux et nous vous prions, très cher Maître de vouloir bien nous autoriser à mettre votre nom sur la liste des membres d’honneur de la société «Manes».»