Munchmuseet, MM T 2785

MM T 2785, Munchmuseet. Datert 1908. Skissebok.
Filologisk kommentar: Inneholder en versjon av Skrik-teksten. Rekkefølgen på teksten på sidene 92 og 93 (bokens paginering) er 93-92 siden teksten er skrevet opp-ned og begynner på side 93. Sidene er byttet om her, slik at teksten kan leses i riktig rekkefølge. Det samme gjelder sidene 44 og 46 hvor rekkefølgen er 46-44, og hvor 46 er flyttet foran 44 av hensyn til rekkefølgen i teksten. Sidene 126 og 127 står også i omvendt tekstrekkefølge og er byttet om her for at teksten skal kunne leses i riktig rekkefølge.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2785-00-R
      
No-MM_T2785-00-Ri

    Friedrichbergs 27

    4320
Goldstein
H 184
Vesterbrogd 2.
Goldstein

 

Munchmuseet T 2785, s. 1

    Smilet –

    Barnets – S{ … }kjøgens –
Hofdamens –
Mefistosmil – Velværets
Smil – Mona Lisa

    
    Ninny Sørensen
    Tømrergade 2 II Sal

 

Munchmuseet T 2785, s. 3

    I Veggen.
    Jeg vilde se en Oxe
slagtes – og tyne
Begivenheden –

    Oppe ved
    Jeg og Slagteren går
ind i Fjøset –

    – Sl{g}agteren bøier sig
over en l smuk velnæret
Oxe – næret til Slagtning –

    Han omarmer dens
Hals og sier «Chere» –
– Løser den og leder

 

Munchmuseet T 2785, s. 4

ind et  …  over en
Gang til et Værelse
– Slagterværelset –

    Den føres derpå med
Hovedet foran halvt
gjennem Døren således
at Bagkroppen bliver
i Slagterværelset og
Hovedet kiggende ud
af Døren – til Gangen –

    Slagteren fæsterleder et
Taug {til}gjennem en {G}Jernring
i Gulvet – binder
Enden om Oxens
Horn og strammer

 

Munchmuseet T 2785, s. 5

til – indtil Oxens
Hoved falder i Knæ
og Hovedet strammet
ned til Gulvet –
– De to store mørke
Øine ser ud i
Rummet –
– Slagteren henter
tar frem en lang
Ham skaftet Hammer
– Jeg går da tilside
– føler ikke Kraft til
at se på Slaget
‹fåes› –

 

Munchmuseet T 2785, s. 6

    Jeg hører et dumpt
Slag – Jeg går ind
{og}Jeg møder de
samme store { … }Øine
der fremdeles stirrer
ud i Rummet fra
Hovedet rinder Blod
– Sl{g}agter tar en
{St}Ger jernstang og
stikker ind i Hullet
i Hovedet – vridende rundt – der i den blodie Hjernemasse
høres en Rallen –
en Ramlen af
Hove – og { … }Oxen
ligger på Jorden –

 

Munchmuseet T 2785, s. 7

    Slagteren tar en
Dolk – stiger op
på Oxens Br …  Krop
og støder den ind
i Hjertet på Dyret
– en tyk Blodstrøm
vælder ud –

    Slagteren føre{ … }r et Glas
til de{t}n røde Stråle
og tømmer så det i
Drag det af Blod fyldte
Glas –

    Maven sprættes op
– Tarmene – Indvold

 

Munchmuseet T 2785, s. 8

{J}Hjerte Nyrer
t{ … }ages ud –

    Hovedet af skjæres
{A}af    Huden flåes
den {s}Skrotten
skrabes indve‹ndi›g
og udvendig –
vaskes skylles og
hænges op på
Væggen – som det
bekjendte Billed Kommentar
af Rembrandt
man

    De Det lyser i
det hvide og

 

Munchmuseet T 2785, s. 9

gulhvid{t}e Fedt og
Talg – Det mod
det rø …  kraftigt
røde og violetblå
Kjød – Der drypper
Blodvand
In … 

    Er det ikke et
smukt Arbeide siger
Slagteren og peger
på det renvaskede
og renskrabede {i}Indre
af Skrotten vis
hvor Rygradens
Træri Ringe – som
på et Træs Stamme med

 

Munchmuseet T 2785, s. 10

des Grene lå
som et smukt
udført Kunstarbeide
i Rødt og hvidt

    – { … }Hvad er det
ider ved Rygraden
bevæger sig noget
– en liden hvid
‹trå›lingnende Stræ
Streng –

    Frem og tilbage –
i Takt – rythmisk
som pulsslaget –

    – Det er bare

 

Munchmuseet T 2785, s. 11

Nærvevirkninger s‹agde›
Slagteren –
– Bare Nærvevirkninger?
– Men dog Bevægelse
– { … }Liv –

    Eller kanske var det
Dyrets Sjæls sidste
Fæste ved dette
stærke Dyrs Legeme –
– Det sidste Farvel

 

Munchmuseet T 2785, s. 12

 

 

Munchmuseet T 2785, s. 13

    Pro{s}fessoren
I Protoplasmaet fandtes I
allerede Viljen – Viljens
ønske er Magtudfoldelse
– Den udvikledes til
et Væsen –

    Menneske –
{P}Menneskets Porer – ser
føler – bevæger sig – og hører
og taler

Porerne – Hudsustemets
Væg Celler – er Protoplasmaets
Begrændsninge –
Altså – Altså Menneskets
Porer kan se føle – bevæge
sig – men Mennesket

 

Munchmuseet T 2785, s. 14

ønskede at se meget
og de to Øine
udviklede sig –
det ønskede at høre
meget og Ørene
udviklede sig –
At bevæge sig meget
Fødderne
at føle meget
Hænderne – o. s v –
– Trangen til
at meddele sig
og Stemme{‹ne›}båndene
blev til –

 

Munchmuseet T 2785, s. 15

    Stemmebåndene hvilken
forunderlig In{ … }drettning
Mine Damer og Herrer –
– Stemmen lyder –
hvilken Magt har
den til der behøves
ikke stærk Lyd –
– I Stemmen Lydens
Vibrering ligger en
anden Magt skjult
som man ikke tænker
på – hvilken vi kommer
her ind på det { … }melodiske
Klangen eller hvad
man vil kalde denne

 

Munchmuseet T 2785, s. 16

forunderlig Magt –
– det er Sympathiens
– eller om man vil
det negative – antipath‹iens›
Magt – i hvert fald
Rythmisk Magt
Når En liden
Lydvibrering kan
når den træffer en
tilsvarende stemt
Mus Lydinstrument
frembringe Klange på
lang Afstand –
– Stemme{ne}båndene
og Øret –
dette Marconi

 

Munchmuseet T 2785, s. 17

    s{ … }ystem – { … }Stemmebåndene
og Mundhulen – Station
for Afsendelsen – Øret
Modtagelsesstationen –
– Ved siden af disse
Lydbølger virker samme
samtidig en anden
Marconitelegraf –
– de{ … }r ikke alene
er afsendt til Modtagelse
den virker også
til at høres i Øret –
den virker til at
opvække en annen  …  Forstyrrelse
i en Modtagelsesstationen
– den kan bringe Liv

 

Munchmuseet T 2785, s. 18

og dræpe –
Glasset – Lyset

    En Herre kommer ind

Manden kom
og sætter sig ved et
Bord – en Kvinde står
stiv – kald – og bleg bag
ham – han hun sier
en lidet Ord – forøvrig
ligegyldig

 

Munchmuseet T 2785, s. 19

med engang falder
Manden sammen griber
en Revolver og skyder sig


    Hun dræpte Manden
ved et lidet Ord.
Det var heler ikke
et Ordet det var en
Lyd{–}en – der gjorde det
– det var heller kanske
ikke Ordet eller Lyden –
– det var fordi en
Vibrering af hendes
Stemmenerver – og at
denne Vibrering netop
kom in på dette

 

Munchmuseet T 2785, s. 20

Tidspunkt –
    Her var så
    Kvinden Denne lille
Vibreren traf netop
nu denne lille
Nerveplads etsteds
i hans Krop eller
Rygrad – så han
faldt sammen –
Han var som Lyset
bleve{n}t forberedt
og med og p … 
blevet og modtagelig

 

Munchmuseet T 2785, s. 21

for ved det passerede
til at mo – modtagelig
som en for denne lille
Lyd fra Kvinden – Fienden

    Hun skulde hævne sig
Han kom blødgjordt
af Tårer Bønner –
Venners Forbønner –

    – Hun havde lagt
simuleret Selvmord
forat forat få ham
til sig – Han havde
våget hele Natten

 

Munchmuseet T 2785, s. 22

ved hennes Leie –
    – Så havde han
sidste Nat sovet
ind trygt ved hennes
Barm – håbende
– villende ofre sig
forat rædde et
Menneskeliv –

    Hun
    Hun ventende
på Øieblikket – som
Hvepsen forat

 

Munchmuseet T 2785, s. 23

kunne stikke sin
Braad ind i de{t}n
blødgjordte – Menneskekrop
Manden Fienden –
Som Der som Lyset
var gjort modtageligt
– Og den lille Vibre
Stemmen – det lille
Ord – Nei – den l
lille Vibreren traf
lig ind – gjennem det
åbne Kjød – til en

 

Munchmuseet T 2785, s. 24

en lli lille
Fiber i Menne-
skekroppen –

    Og som truffet
af Lynet faldt
han sammen –

    Ryggen bøiede
sig – Vred sig
de store Muskel-
masser trak sig
sammen –

    Senerne rev

 

Munchmuseet T 2785, s. 25

og bandt og knyttede
sig –

    Hoved‹et› sank til
Bordet –

    Han ruggede med
Hovedet – frem og
tilbage –

    Armerne vred sig
efter Musklerne og
Scenernes Bevægelser
– Hænderne knugedes
og greb om sig –

 

Munchmuseet T 2785, s. 26

    { … }Ned i en Skuffe
– Han holdt en
Revolver i Hånden
– Han knuge{n}t den
med begge Hænder –
– rev den – sled i
den – Et Skud –

    Han reiser sig
op ser sig  … 
om med åbne
Øine hold
holder sin venstre

 

Munchmuseet T 2785, s. 27

Hånd for Brystet
– Blodet b{l}obler frem
mellem Fingrene
– Han vakler
et {p}Par Skridt og
falder tilbage på
Sengen –

    Øine ser end‹nu› et
Øieblik mod Kvinden
der s{ … }tår der med de
samme stirrende
iskolde Blik hun
havde den hele Aften
og ser på ham
Han er død

 

Munchmuseet T 2785, s. 28

Havde hun havde
truffet en sådan
liden Nerve bag
i Rygraden – som
den lille levende
Nerve i Oxens
Krop – Havde Hun
{ … }havde med Kvindens
Instikt sendt som
Marconitelegraf
sendt { … }‹u›dladet
sin Ele{ … }ctrisitet mod
denne lille modtagelig
gjorte Nerveplade

 

Munchmuseet T 2785, s. 29

i Mandens {N}Rygrad
    Da Brevkortet var skrevet
i overilelse og i ophidset
Stemning beklager og
gav et ikke tiltænkt
Mening beklager jeg
herved Kortet afsendelse
– og ønsker selvfølgelig

 

Munchmuseet T 2785, s. 30

at det ik  … var afsendt ‹levert›
hvilket forøvrigt
på et Tilfælde

 

Munchmuseet T 2785, s. 31
 • St‹enersen›
 • ‹Kusß›
 • { … }2 { … }akt{er}studier
 • Udover Fjorden
 • Sommernat

 

 

Munchmuseet T 2785, s. 32
    
    Hr Dybwad


    Trudselen om Dom ser det tror
jeg lidet på –

    Grunden hvorfor Brevkortet er
skrevet er for det første Resultatet
af en Række Forfølgelser – hvoraf
hvoraf Hr { … }Krogh i en
Artikel i Verdens Gang har dette
Knytenæveartikelen

 

Munchmuseet T 2785, s. 33

    Tanken dræber
Følelsen – men
og ud forstærker
Sensibiliteten –


    Vinen dræber
Sensibiliteten og
forstærker Følelsen

    (Aforismer)

 

Munchmuseet T 2785, s. 35

    Kjære frue – { … }Tror
{ … }de på { … }Spøgelser sier
{ … }De – Jeg skal fortælle
Dem en Historie –
‹fra› Pa‹ris› –

    Jeg havde havt
en Udstilling –
Der behand på den
Udstilling

 

Munchmuseet T 2785, s. 37

    Aa‹r›sag og { … }Virkning
Hjertet banker i
Fare man får Frygt
– { … }Et svagt Hjerte
banker uden Aarsag
og man har Fornemmelse
af Frygt og Fare.


    Onde Tanker er
Onde Handligers Frø.

    – Forbrydelser er
Tanker blevet til
Handlinger

 

Munchmuseet T 2785, s. 38

    Bliver man
behandlet som
en Hund blir
man en Hund


    Dårlig Mave
frembringer dårlige
Tanker –

    Slet Mave
angriber Nervesystemet
Dårlige Nerver angriber
Maven

 

Munchmuseet T 2785, s. 39

    Man er glad i en
Solskinsdag – men
det er ikke altid
Solskin bringer Glæde
fornemmelse


    Melancholi

    Den Melancholske
sidder stiv stille
– stadig stirrende frem
foran sig – Lemmerne
blir næsten som Træ –
– Således sidder den
Melancholske ud i
Timevis – uden at

 

Munchmuseet T 2785, s. 40

føle, tænke – uden at
tale –

    Hendes Blod ruller
meget langsomt i
Årene –

    Man kan osså si
fordi År Blodet ruller
{ … }så langsomt f kommer
hun i denne Tilstand –


    Den rasende farer
vildt op Øinene stirrer
vildt { … }blodet styrter
fra og til Hovedet –
Ordene styrter i
usammenhængende Heftighed
fra Munden – Tanker
farer i Raseri efter hverand
{– Pulsen}Blodet er i heftigste

 

Munchmuseet T 2785, s. 41

Bevægelse – Man kan
osså si fordi Blodet ruller så

    Kunst og Menneske

    Hogarth malede
Lasten – og Bohemen
i London – selv en
Borger der døde lykkelig
i sin Families Skjød –


    Rafael Skjønhedens
Renhedens Maler
døde af Syp‹f›illis –


    S{ … }hakespeare døde
som Ren‹ti›er

 

Munchmuseet T 2785, s. 42

    Er H{ … }ogarth og
S{c}hackespeare
Udslag af et {h}vist
{ … }Engelsk Hykleri –


    Er det Lastens
Længten efter
Re{ … }nheden – eller
Renhedens Trang
til Smudset –


    Er Kunsten en
Lilie der hives

 

Munchmuseet T 2785, s. 43

på en Møgdynge
– gror den bedst der
som en {d}Diamant
der udskilles af
Muslingen –

 

Munchmuseet T 2785, s. 46

    { … }Da denne lille
Hokusjæl – fik
mig lemlæstet og
ødelagt – fik {hun}den
rike Horesjæl Fred
og { … }Balsam på sine
Sår –

    Jeg lod mig torturere
i 3 År – til Døde
forat for jeg sa mig
selv jeg skal redde
over det værste og

 

Munchmuseet T 2785, s. 44

Andrea Krogh
Jernbanehotellet

    Kjærlighedens Smerte
Bitter skal jeg lide
over det værste
Stadium –

    Da jeg havde lid
til jeg sprængtes –
la hun og hendes
betalte Bødler
en Fælde for mig
forat give mig
et Dødstød

 

Munchmuseet T 2785, s. 45

Fru Brask
Thorvaldsens Mussæum

 

Munchmuseet T 2785, s. 47

    Berlin      Paris –

    { … }Berlin denne By
med en Folkemængde
formerelsen der er
enorm – sammenlignet
med Paris der har
krystalliseret sig –

    – {B}Paris regnes for
Lastens By –

    – Lasten er ihvertfald
kultiveret – den har
fået vacin – og er
ikke så ondartet

 

Munchmuseet T 2785, s. 48

som Lasten der
er inpodet i
den en  … ny By
som Berlin –

    Lys Lastepølen
blir grummere
{ … }og dybere i denne
By – der hvor så
meget ferskt Kjød
strømmer ind
fra Landet –

    (Gjengangere Kommentar af Ibsen
Regine Kommentar de‹n› friske Blod

 

Munchmuseet T 2785, s. 49

    Paris Malerbyen)

    Melanchol

 

Munchmuseet T 2785, s. 50

    Brevkortet er en sygeligt
Resultat af en Masseforfø{g}lgelse
hvor Hr Krohg selv har
deltat – Det forekommer mig
temmeli ubesinet at forlange
Undskyldning e{t}n Følge af
dem –

 

Munchmuseet T 2785, s. 51

    K
    Små Warnem{y … }ünde
billeder

 

Munchmuseet T 2785, s. 53
10-3-08 Samtaler!

    Drachmann ligger
i sin Urne – Den
store Skikkelse sank
sammen til en
liden Håndfuld Støv –

    End var
    Vi var sammen for
nogle Måneder siden
– i Øiet sidder endnu
Billedet som på
e{t}n Fotografiplade
– friskt som om han
netop var gået tilside
– I Øret hører jeg
hans Stemme – ligeså

 

Munchmuseet T 2785, s. 54

tydeligt som om
– ordene netop var
talte – som  …  et
Fonografiapparat –
– «Ja hør her
kjære Ven» – med

    Ordene var runde
og bløde –

    {I}Alt er ild – og
Bevægelse sa jeg –
– vi brænder som
Trærne og alt,

    Ja ja sa han

 

Munchmuseet T 2785, s. 55

vi er Flammer
{ … }der slår ud af
Jorden –


    Vi talte om Mod
– Kvinder –

    Mon vi har
Mod til at bekjende
når vi har været
feige sier jeg –

    Ja nu skal jeg si
alt – sier han

    Når jeg har været
feig – og hvordan

 

Munchmuseet T 2785, s. 56

Kvinden egentlig er
– Jeg skriver en Bog
– Og så skal jeg
bore hul i Baaden
– hele Arken skal
synke –

    Champagne{k}glassene
fyldtes og tømtes –

    Ja kjære Ven –
    Vi talte om
Unionsoppløsningen og
eventuel Krig med
Sverige –

 

Munchmuseet T 2785, s. 57

Hvorfor sloges i
ikke – hvorfor
lod ikke Bjørnson
det ‹bli› til Krig –
– Hanen Nansen
han ‹drog› hævet
si{t}n lange {H}Arm
og slog ud i Luften –
– det var { … }noget
af en Veirmølles
Vingeslag –


    Efter en Tid sier jeg

 

Munchmuseet T 2785, s. 58

hvad sagde Brutus
til Digteren i Julius
Cæ{c}sar –

    Digter hva vil
i her når M{ … }ænd
slåes –

    (Drachmann havde
holdt Foredrag under
Krigsspændingen i 1905)

    Kanske er to
modige Menneskers

 

Munchmuseet T 2785, s. 59

Liv værdifuldere
end al Kunst –

    Ja Ja sa han
{d}Du har {r}Ret –

    Du er skam Digter
sa han efter en
Tid


    Nu tænker jeg på
den Dag han slog ud
‹til› Flammer og sank sammen

 

Munchmuseet T 2785, s. 60

som han selv var
e{t}n stor ujævnt
brændende Flamme
der af og til slog
ud stort og langt
– og jeg tænkte på
hans Ord om at
bore { … }Hul i Baaden

 

Munchmuseet T 2785, s. 61
11-4-08
    Man maler ikke
efter Naturen –
man tar fra den
eller øser af dens
rige Fad

 

Munchmuseet T 2785, s. 62

     … 
    Stora Glasbrugs-
gatan 15a

    Jansson

 

Munchmuseet T 2785, s. 63

    {I}Stil og Impressionisme.

    \I/ Kunsten {er}ligger Menneskets
Trang til Krystallisation
– Stoffe{t}ne opløser sig
i Naturen forat for
att{ … }er at forme sig –
stilliserer sig –

    Medens Impressionismen
nærmest er en opløsende
Kraftudfoldelse – søger
den samtidig at
fæste sig i Formens ‹stilliseren›

 

Munchmuseet T 2785, s. 64

    Jeg forlangte Enten eller –
– Den klare Be{ … }tingelse er –
{ … }hos mig – i min Hytte – eller
‹drøm› –

 

Munchmuseet T 2785, s. 65

    Rød
24 –

    Våren Vinterens
Forkynder

    Vaaren Vinterens
Fødsel

    Fødselen Dødens
Budbringer –

    Døden Indgang til
Livet –

 

Munchmuseet T 2785, s. 66

 

 

Munchmuseet T 2785, s. 67

    Fr. L
    {I}Hendes Lys havde
brændt – horet – og ‹boltret›
sig i Udlandet – som
under en Skjæppe –

    Det gjaldt at blænde
i klar lys Dag –

    Som { … }med Obstfelder
skulde jeg være { … }Spring-
brættet – hvorpå hun
kunde sprætte op i
Kunstnernes Parnass
og vise sin S{ … }tjerne
– For hende var det blot
held – at jeg var sygelig
– hun tænkte da {h}at
have et villigere ‹tammere›
Bræt – der blot sprættet

 

Munchmuseet T 2785, s. 68

for hende –
Så skulde og
Springbrættet –
være ferdig til
at tage i mod
hende – når hun
faldt tilbage fra sine
Himmelspræt –
GH – og man  … 

 

Munchmuseet T 2785, s. 71

    Ordet blev Kjød –

    Er ikke Kristus –
en Gnist av Urlyset
– Ur{ … }varmen Elektrisiteten
– Guddommen.
– Ordets Magt
– Har ikke en vældig
Gnist mægtig Gnist
fra Riget – Krystalisations
riget –
Slået ned i Kristi
Sjæl – altså Guddommens
Søn – Magten
Ordet blev fortættet
i ham –

 

Munchmuseet T 2785, s. 72

som en konsentreret
Udlanding bragte hans
Ordet – Svingninger
i Luften – { … }Bølger –
ringe i Luften –
der i løbet af
200‹0› År er bredt
sig over Verde
Jordkloden

 

Munchmuseet T 2785, s. 73

    Jeg gjorde den Jagtagelse Kommentar
at når jeg gik på
Gaden en Solskinsdag
på Karl Johan –
og så de hvide Huse
mod den vaarblå
Luft – de Rader af
Mennesker der drev
i en hinanden
krydsende Strøm { … }som
et Baand {og}drog sig
langs Husvæggene –
– da kommer
Musikken nedover

 

Munchmuseet T 2785, s. 74

spiller en Marsch –
– da ser jeg Farvene
med engang anderledes
– det dirrede i
Luften – det dirrede
i de gul-hvide
Facader – Farverne
dansede i den
Menneskestrømmen
– i høirøde Para-
soller
– {hv}og hvide
Parasoller – gule –
lyseblå Vårdragter
– mod de sortblåe
Vinterdragter

 

Munchmuseet T 2785, s. 75

det flimrede i
de gyldne Trompeter
der strålede i Solen –
– { … }det dirrede i
blåt og rødt og gull

    {S}Jeg så anderledes
under Musikkens
Indflydelse –
M{ … }usikken delte Farverne
– Jeg fik en Glædes
Skrig
fornemmelse –
Jeg var

 

Munchmuseet T 2785, s. 77

    En Aften går jeg
udover en Bjergvei
nær Kristiania –
sammen med to
Kammerater    Det
var en Tid hvor Livet
havde revet mi{t}n
Sjæl op –

    Solen gik ned – havde
op dukke{de}t sig ilsomt
under Horisonten –

    – Da var det som
et Flammesværd
af Blod skar over
Himmel{en}hvælvingen

 

Munchmuseet T 2785, s. 78

    Luften blev som
Blod – med skjærende
Ildstrenger –

    – Aaserne blev
dybblå – {v}Van
Fjorden – skar i
Koldblå – gule og
røde Farver –

    Det skingrede
blodig rødt – på
Veien – og Gelænderet

    – Mine Kammeraters

 

Munchmuseet T 2785, s. 79

    Ansikter blev
skjærende gulhvide –
– Jeg følte som
et stort Skrig
– og jeg hørte
virkelig et stort
Skrig –

    Farverne i
Naturen – brød
Linierne i Naturen
– Linierne og Farverne
dirrede i Bevægelse
– Disse Lyssvingninger

 

Munchmuseet T 2785, s. 80

bragte ikke alene
mit Øie i Svingninger
det bragte osså mit
Øre i Svingninger –
så jeg faktisk hørte
et Skrig –

    Jeg malte da
Billedet Skrig –

 

Munchmuseet T 2785, s. 82

    Badebilledet

    Warnemünde
billedene

 

Munchmuseet T 2785, s. 83

    Realisme – Naturalisme
var Løsenet –

    ZolaMaupassant
Vol Efterdønninger
fra Volt{ … }aire Rouseau
Darwin i England –
– {E}Georg Brandes
BjørnsonIbsen
{G}Alexander Kjelland
og osså Ibsen – som
dengang opfattedes som
{ … }Realist

 

Munchmuseet T 2785, s. 84

Hvis
bedes det ærede Selskab er‹inneret›
om – Kortet {til}var en ‹Erinnung›
til Hr Krohg om den Artikel
i Verdens Gang hvor løgnagtig
udspredes at jeg

 

Munchmuseet T 2785, s. 85

    Jeg ønsker ikke at udbrede
uholdbare Rygter og skal
gjerne tage tilbage (da Kortet var
skrevet i sygelig Ophidselse) {det}og
corrigere det som ikke er
Kje en fastslaaet Kjendsgjer‹ning› –

    – Ordet Kjeltringstreger – er brugt
om en bestemt Handlin udført af –
bestemt Mand – hvilket antyder og

 

Munchmuseet T 2785, s. 86

    Naturen helt ud –
Troskab til det yderste
– Det var ikke
nødvendigt at vælge
Motiver –

    Jeg malte da helst
fra Vinduet – de samme
Motiver – i Solskin
Regnveir – Sommer og
Vinter –

    – En Birke Klynge
Birketræer –

    Først tegne op
Massen – så inddele

 

Munchmuseet T 2785, s. 87

og tegne hver Stamme
– inddele og tegne {v}hver
{K}Gren som der
stod på Stammen –
– Så alle Kvistene –
– til de mindste
der samledes i
Masserne

    – alle Kviste skulde
med – alle små
Flækker på Stammen
– Men endnu flere
fandtes –

    Jeg svedet og arbeidet

 

Munchmuseet T 2785, s. 88

    {De}Jeg erklærer at det af mig
skrevne Brevkort er en Reaktion
({og}En stærk Nervelidelse) efter de
i samme antydede Begivenheder
– Forstærket efter Rækkefølge af Overfald
af forskjellig Natur – af den såkaldte
Bohemkreds –
Til disse Overfald
kommer osså Knytnæveartikkelen til
KrohgHamsuns Artikkel
Hvor Usandheder bringes tiltorvs

 

Munchmuseet T 2785, s. 89

    Das Werk koster
for Abonnenter 100 Mrks
– I Handel 300
Mrks –

    Der trykkes 100 Exemp‹lar›
hvorefter Stenen
og Træsnittet ødelægges

 

Munchmuseet T 2785, s. 90

      Store Kasse
 • Store Billede på
  Broen –
 • Fru Nørregaard blå Kjole
 • Småpiger Køsen
 • Bademand lidet
  1905
 • Adam og Eva
  Papplade
 • Havbi{bl}llede
  Warnemünde
 • Studie{ … }hoved

 

Munchmuseet T 2785, s. 91

 

Munchmuseet T 2785, s. 93

    Sorte Damsøen Kommentar Kjøbenhavn
– Ja ser Du er den
Søen alle drukner sig
– der vil så fiskes
op igjen –

    – De kan ‹tro›
    Ja jeg skal fortælle
Dem en Historie –
Det var et Kvinfolk
der vilde ærgre sin
tidligere Forlovede
– Hun {sv … }kastet sig
i Vandet – og skreg
om Hjælp –
men hun svømmet

 

Munchmuseet T 2785, s. 92

{ … }godt – det var sku
Stakkaren der ikke
kunde svømme som
løb efter og druknet –
– Pigen gik i Land
– og der stod hennes
andre Forlovede –
og {a}Arm {og}i Arm
gik De til Byfogden


    Det var sattans
– sa Dansken

 

Munchmuseet T 2785, s. 94

    Heibergs Virksomhed
i Paris (Schlytter)

 

Munchmuseet T 2785, s. 95

    At indgå en Forbindelse
fordi man ikke vil
‹eller› kan gifte sig –
– derpå fordi Forbindelsen
er indgået at tvinges
til Ægteskab er absurd –


    – Endmere når det
har vist sig at man
ikke passer sammen –
Et elendigt Ægteskab
er en Forbandelse –

    Hvorfor på forh‹ånd› indgå
et sådant

 

Munchmuseet T 2785, s. 96

    Kasse
    Sch
 • { … }Schiefl{ … }er
 • Der tote Liebhaber
 • Stilleben
 • Alte Mann
 • Syphillis Kind
  Warnemünde
 • Totens Liebhaber
 • Badebilld
 • Weinend Weibchen
 • { … }to Stykker (Meisze‹r› Kommentar)

 

Munchmuseet T 2785, s. 97

    22 Gul Farve
Gemälde

 

Munchmuseet T 2785, s. 98

 

 

Munchmuseet T 2785, s. 100

    Det vanvittige i Forholdet var dette.
– I et frit Forhold – får selvfølgelig
en af Parterne h{ … }a Ret til at si –
jeg går til en annen – hvis Du ikke
gifter Dig – { … }med mig –

    Men det vanvittige var – {h}at hun
ikke alene lø{ … }p til alle andre – men
forlangte lige stor Ret til mig – jeg
Ret til at ta { … }Livet af mig –

 

Munchmuseet T 2785, s. 101
– Gives der Ånder?

    Vi ser det vi
ser – fordi vi har
de således beskafne
Øine – Hvad er vi
– en samling Kraft
i Bevægelse – et lys
der brænder – med Væge
– Indre – Varme –
ydre Flammer – og
endnu en usynlig
Flammering – der
føles –

 

Munchmuseet T 2785, s. 102

    – Havde vi andre
stærkere Øine – vilde
vi – som MarconiRøngtenstråle
apparatet – blot se
vo vore Væger –

    Bensystemet –
Havd‹e› vi andre Øine
– kunde vi se
vor ydre Flamme
hylster – og vi vilde
da have andre Former –
– Hvorfor skulde
ikke altså – andre Væsner
med lettere – opløste Mole-
kyler – færdes om os –
Vore kjæres Sjæle – {s}f. Ex.?

    Ånder

 

Munchmuseet T 2785, s. 103

    Hun
    Såsnart Forholdet
var igang betraagtet
hun mig som en
sig tilhørende Gjenstand
– Som den Dukkemand
hun fik Juletræet i
Barnealderen –

    Hendes store S{org}org
– hendes Forbitrelse –
opvaktes ved at
se denne {‹j›}Gjenstand
– virkelig kunde
gå – havde en fri

 

Munchmuseet T 2785, s. 104

    Å kjære mine Damer Bohemer og Griser
Dom   hva har Du da gjort
    Jo det skal jeg si
jeg har skidt i en Lort

Dom   En Helvetes Vane
{ … }En Dydens Fanfare
‹Den› Handling var sort

 

Munchmuseet T 2785, s. 105

Vilie –
    At  … når hun den
rike Tulla L – elsket
– Gjenstanden for
hendes Kjærlighed
kunde gå – gå væk
når hun vilde lege
– vilde more sig
Gjensta Dukkemanden
ha{ … }vde Hjerne der
fungerte –
Kunde opponere
mod hennes Ønsker

 

Munchmuseet T 2785, s. 107

    Hun fik ikke Lov
til selv at riv
kaste Dukkemanden
væk – som de
mange Dukker hun
før havde fået og
strax bortkastet –

    Da måtte Dukke –
på annen Måde
Hun uddelte af
sin Pengepose hennes
betalte Hjælpere

 

Munchmuseet T 2785, s. 108

    
    Hr Schiefler 3 Cal …  { … } … 
    ‹Baugel› Wiesbaden
    Franqfurt am Main

 

Munchmuseet T 2785, s. 109

da skriger ‹alle› så
Tulla L – drukner
for Din Skyld –
{r}så har hun
elsket Dig –

    Og Dukkemanden viste
sig ikke alene at have
Hjærne og Ben men
osså Hjertet – Det
havde hun forstået
Dukkemanden med
Hjertet – løb i
Vandet – der var
ingen Tulla L blot

 

Munchmuseet T 2785, s. 111

en Dukkekvinne
de havde Sat – op
da døde Dukkemanden
i det kolde Vand –
og Tulla L var
{g}fornøiet og tog sig
en Dukkemand som
før – der ikke havde Hoved
og ikke Ben –

 

Munchmuseet T 2785, s. 113

    Det er Dame!

    Det vil si – En
Dame har Lov til
at intrigere – fo
bagtale – forfølge
en Mand – ødelægge
en Mand ved Løgn
– og Fælder – ved
alle de Midler der
står et slu hævngjerrigt
Menneske til Raadighed
forat dræpe en Mand
– En Mand må
tie og taale –
For det er en Dame

 

Munchmuseet T 2785, s. 114

    Hvorfor hænger man
så Giftmordersker
– eller straffer en Pige
der { … }har stjålet –

    Det er kanske bedre
Mennesker end de
hemmelige Forbrydere

 

 

Munchmuseet T 2785, s. 115

 

 

Munchmuseet T 2785, s. 116

Mannheim
12

Breslau
1{‹7›}‹4›


opstået af en Række Overfald
fra den samme Kant –

 

Munchmuseet T 2785, s. 117

Bock und Sohn
5758 Amt 1
Schiefler
334 Am {4}1 4

 

Munchmuseet T 2785, s. 118

    Jeg skal på på følgende mindelige
Forlig – Kristian Krohg tar med i
samme Udtryk tilbage de om
meg i Verdens Gang knæsatte
Usandheder – og forskjellige de
Løgne Løgne at jeg har overfaldt
så mange –  … 

    Kristian Krohgs Artikkel var ‹sleben›
og ikke politi‹fähig› – mi{n}t Brevkort
i er skrevet i syglig Ophidselse

 

Munchmuseet T 2785, s. 119

    Warnemünde
Juni 14de 08


    Værten
    Etab{b … }lissementets
Vært her har en
sådan forfærdelig
Stemme – at når
han begynner at
tordne blir Mælken
sur –


    Jeg må beklage at
hans hvidhårede Hustru
fra Morgen til næste Morgen
må udsættes for denne
{ … }Marconiudladning

 

Munchmuseet T 2785, s. 120
      
Munchmuseet T 2785, s. 121

    – Et hylekor – da Bjørnson og
Clavenæs efter overlevering sa
vær Moralsk –

    – Et Niding betalt Nidingsværk
fordi jeg for nogle År tilbage
havde undladt at spille ‹Jont›
ligeover en aldrende verdenserfaren
rig Pepermø

 

Munchmuseet T 2785, s. 122
Kunst og Natur.

    Kunst er det modsatte
af Natur –
(på en Måde ‹ialfald›)

    E{n}t Kunstværk
kommer blot fra
Menneskets Indre
– Kunst er Billed‹ets›
‹Form› – ‹gjennemsilet
tilblivet gjennem
Menneskets Nerver –
Øie – Hjerne og Hjerte

 

Munchmuseet T 2785, s. 123

    Kunst er Menneskets
trang til Krystalisation

    Naturen er det evige
store rike {fr}hvorfra
Billedet får sin Næring

    Naturen er ikke
alene det for øiet
synlige – det er osså
Sjælens indre Billeder
– på Bagsiden af
Øiet –

    Natur
    Impressionismen
er et stort Fang
i Naturens Kjedel
– Et nyt Land til
Kunstens Rike

 

Munchmuseet T 2785, s. 124

    Vil man {v}fremstille

    At fremstille
stærke Sindsbevægelser
blot ved umiddelbar
arbeide efter Naturen
{er}eller Naturen seet
i stærk Sindsbevæg‹en›
er et frygteligt
Nervearbeide –

    I {s}få Timer at
optage det forholdsvis
ligegyldige Natur
i sig – derpå i disse
Få Timer lade det

 

Munchmuseet T 2785, s. 125

seet gjennemsigtes
i Øi{ … }ets – Hjernens
Nervenes – Hjertes
Kammere –
glødes i Lidenskaben
i lig Lidenskaben –
Sjælens Helvetesovn
– er for Nervesystemene
stærkt angribende
(F. Van Gogh  … )
(delvis mig selv


    [Jeg maler ikke det
jeg ser men det jeg
så ({ … }Blev af mig
udtalt omkring 1{9}89{2}0 – og nu i
1925 her notert)]

 

Munchmuseet T 2785, s. 127

    Der lavedes i 1902 i Drøbak
i Krohgs Kreds et skammeligt
Theaterstykke der kostet mig
min Venstre Hånd samt
Sundhed muligens for Livet

    Sandsy Såvidt jeg forstår har
jeg villet erindre Hr Krohg og
{ … }hans Bekjendtskabskreds om denne

 

Munchmuseet T 2785, s. 126

Begivenhed – der blev
sat i Scene af Medlemmer
af hans Kreds
en Del af hans Bekjendte –
Derved har jeg ikke villet
antyde at Krohg har eller
hele hans Bekjendtskadskred

selv har deltaget i The{t}aterstykket –

    Nationaltheater
Prag

 

Munchmuseet T 2785, s. 128

    Bjørn Bjørnson medtog
det slette af Tydsk
Skuespilkunst –
det  …  brølende
– Dette bragtes sammen
med en Del  … 
tykmavede Herrers
Siddekunst
Man blev jo berømt
gud ‹Sku›
{Den realistiske}Den k realistiske
Siddekunst f … 
med en Drøbakbohem-
kliks Ja‹rgon›
Gav det Norske

    Krohgs Siddekunst – og Brødmaleri)

 

No-MM_T2785-998-Vi

    
    Moderne Kunstsalon
    Goethestr. 64
    Bla Ch … 

    1457
    Forat sikre sig
Utstedes abbonnementer
på 50 Mapper –

    – Efter Afslutningen
af Abonnementet –
vil { … }da { … }resterende
50 Mapper koster
300 Mrks
Stenen afslibes

 

No-MM_T2785-999-V