Ba Engelhart

Ba (eg. Fredrik) Engelhart Født 1883. Dødsår ukjent
Norsk. Sønn av Oda og Jørgen Engelhart. Oda ble senere gift med Christian Krohg.

Relaterte personer

Ba Engelhart er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 34r
«Jeg holdt lille Per – hun gik og tok mot Sasja og Bas»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 34v
«Hun sto derinne med i halvmørket i sin slo lysegrå slængkappe – Jeg var generet – Værs go – jeg tok noen sager væk fra en stol –  …  eller – kanske – vi skal få noe vin – vi kan gå ned i { … }salen – eller gå hos dem – Vi gik ut på gangen – der sat Sasja og Bas i trappen –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 34v
«Vi sat mot hinanden – Sasja sov med h armene under hode på boret – ‹B›as i sofahjørnet –»