Munchmuseet, MM T 2760

MM T 2760, Munchmuseet. Datert 1891–1892. Skissebok.
Filologisk kommentar: Inneholder en versjon av Skrik-teksten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
No-MM_T2760-00-R
      
No-MM_T2760-00-Ri
      
Munchmuseet T 2760 bl. 1r

    Skal brændes
    E Munch
    Skal gjennemlæses
af forstaa{l}elesfulde og frisinnede
{ … }mænd efter min død

    Edvard Munch Sept 1932

 

Munchmuseet T 2760 bl. 2r

     Boulevard des anglais vrimler
af spadserende – Der er blegsottige
misser – Pariserinder med sine bittesmå
skjødehunde – pariserlapser med { … }benklæder så
vide som sække og tæringspatienter i tullupper Kommentar
fra alle ver{ … }denskanter – Det lyser i de
røde parasoller og de brogede vårtoiletter
Havet ligger blåt udover – et vidunderligt
blåt som – { … }lufti som { … }drar sig Nafthaog
de
mod stranden drar sig lange dovne dønninger og bryder
mod stranden med tunge drøn dernede – På den
anden side en uendeli række af blændende
hvide villaer med små haver foran

 

Munchmuseet T 2760 bl. 2v

    Boulevard des Anglais ligger blændende
i solen – Der er en vrim{ … }mel af
folk – det lyser {i}af røde parasole og
brogede vårtoiletter – Her går blege
misser – Pariserinder med sine bittesmå
skjødehunde – Pariserlapser med { … }buxer så
vide som sække og tæring{ … }spatienter { … }indhyllede
i sja{ … }wler trods varmen – Og havet
ligger blåt udover som { … }kun en nuance
dybere end luften – et blåt så vidunderligt blådt blåt
og – luften som malt me { … }Naftha – Ind ved stranden
hæver det sig i lange dønninger der brister med
svære drøn – Og så på den anden side er {s}hoteller
og villaer så langt øiet  …  i en uendeli række –
b …  blændende hvide me sine haver mellem palmer
og svære bladplanter


in mod stranden { … }drar går lange
dovne dønninger og brydes med svære
drøn

 

Munchmuseet T 2760 bl. 3r

    Nizza { … }Glædens Sundhedens og Skjønhedens By
Aviserne er fulde a beretninger om den
sibiriske kulde rundt omkring i Europa
Der meldes om snestorme i Algier og
Italien – og fra Toulon og Marseille og
om børn der fryser ihjæl i gaderne –

    Imedens sidder vi her i Nizza for
og soler os for åbne vinduer – Januar har
været en række solskinsdage varme som Juni
og la { … }belle Ni{z}ce – Middelhavets dronning
har aldri været mere strålende kokette
mer strålende skær

    { … }Boulevard des Anglais er i sin
glans – På den ene side hoteller
og villaer med i en uendeli række – blændende
hvide bag ini haver med palmer og
svære bladplanter – På den anden side ligger
havet {–}blåt udover – et vidunderligt
‹lufti{ … }gt› blåt som malt med naftha –

    Og så en vrimmel af spaserende
Bleke misser – pariserinder med sine bitte
små skjødehunde – pariserlapser med
buxer så vide som sække – og tæringspatienter
trods varmen indhylne i sjavler og tullupper Kommentar.

    {På}Torvet er en som en have
bugnende af blomster – I svære kurve
kjøbes de – thi prins karneval – Nizzas glæde
kommer – og hans ankomst skal forherliges
{ … }med {en}den store blomsterbatallie

    Efter sigende er forberedelsene skal festen

 

Munchmuseet T 2760 bl. 4r

    Nizza 7/2 91

    Som en livløs  …  machine { … }intullet i klæde
Kusken høit opp på sæde – m …  end
man så intet af ham blot hatten kun hat
og en  …   …  og klæder
og en og klæer
og så tykk  …  sjavl sjærf rundt
frakken
En høi hat og en { … }frak med et tykt sjavl

    Til Gare de Nord
Og uden en lyd {bevæget}hævet m … 
en arm og en svøpe –

    Jeg krøb in i vognen – e{n}t s{ … }vøbesmeld
og et huip – og ramlende gik
det  …  i noen mørke gader afsted –
mørt.

     …  Det var mørke uhyggeli gader
– Af og til lyste en gaslygt in i
vognen –

    Så et blændende lyshav med
engang –  …  dernede – et blåli feagti
lys – en masse  …  uafladeli { … }løben
a locomotiver frem og tilbage – i det
{ … }eventyragtie lys – som svære trold –

    Det var Gare {s}Saint Lazare

 

Munchmuseet T 2760 bl. 4v

og atter var mørke – kun ramlen
a vognen – e{t}n sving om e{n}t hjørne og
et vognen ble (Det ble blændende
lyst me engang ini vognen –) e{t}n
elekrisk lygte skinnet in – { … }og  …  svagt
i  …  blålig dis – tegnet sig pillaerne
til { … }Madeleinederborte …  boule-
varden  …  lå foran mig – strålende
i elekriske lys{ … } …  floshatter og snart
Forbi sorte floshatter elegante damer – over place l’opera

    Operaen var næsten ikke synli
–  …  for det elektriske stærke lys i forgrunden
– { … }den lå som en stor masse op mod
luften – Elegante herrer og d damekonteurer trådte
grelt frem og  … 

    Kun kladsk af hoverne
let gled vo{ … }gnen nedad Avenue l’opera
over – forbi theatre francais
Man hørte kun klask af hovene på asfalten

    Så en sna …   …  engang – udenfor
ruden var et {v}kaos a vogne –

    En op omnibus raget høit op
i luften og e et fyrværkeri
af skjældsord og pidskesmæld deroppe
fra – Sacrespi –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 5r

    Atter bar det asted – Kun kladsk
af hovene

    Vi var ved Gare Sain Lazare
de Nord –


    Billet til Ni{ … }zza
    Værsgo
    Når er vi fremme
    I morgen kl 10 form. i Marseille
Kl 7 i Nizza –

    Altså spise aftens i Paris – og dagen efter
frokost ved Middelhavet –

    Forfrosne med sjawler op til
ørene sad vi ini første kupeen – Foruden jeg
to franskmænd og et engelsk ægtepar –
og en syg Udlænding fra  …  Tydsker der { … }kom fra Hospitale i Havre

    Uafladeli for tog forbi – det
var bare et glimt af rækken af de
oplyste vinduer dannet var bare et glimt

    { … }Toget for let – dansende over
linerne – vi ilte til syden – til
varmen og det solen – li til nyt liv
som skulde bringe nyt { … }liv i det syge blod

 

Munchmuseet T 2760 bl. 5v

    Som et glimt fra det glimter som
et lyn når jeg jeg vi passerer
en station

    Vi stanser – kupeen åbnes døren åbnes
    Vi svinger Vi er i Marseilles – vi
svinger til { … }gjør en bøining mod øst –
 …  – Solen skinner in – isen
på vinduerne smelter – vi ser ud
– Middelhavet – en en liden bugt –
en hvid villa på { … }pynten – lange grønne
bølger { … }vælter sig opover stranden –

    Op med vinduerne! – vi puster tungt
– en varm søbris slår os i ansigtet –

    deili – deili –
    Den syge lægger sig tilbage – solen han
lar solen krisle ham i sig i ansigtet –
v …  blodet ruller v …  hurtiere i årene
– nyt liv – endnu et år – et liv
i sol – under palmer –  …  hvor det er
deili aligevel livet – så deili at han
kunde gråte –

    Engelskmanden sidder urørli – { … }ser
ikke engang ud –

    Franskmændene hopper i glæde –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 6r

    Hvordan kunde man leve andre steder
tænker den syge – han tænker på tågen – regnet
blæsten oppe i Havre –

    Han Han måtte meddele sig –
Jeg skal si dem { … }san til Franskmanden
Jeg har været så syg – 2 måneder – det
er længe – ‹lo› så er det så deili at komme
hidned – til solen

    Oui oui ‹sa sa› ha han og så på ham
Toget dansede let bortover –
Som lette skinner hvide gevandter –
– la røgen sig mellem – træerne
træer med grønne træer –
Cannes

    De muntre franskmænd går ud –
kaster et blik på fruen – hilser –

    Børn si{ … }er engels
    Unger sier engelskmanden { … }– høvisk
– Fruen smiler –
Nizza ligger for os – { … }villaerne er tættere
– haverne frodigere –
d …  træet med den gu{ … }le frugte{ … }n
det er jo apelsiner –

    Jeg vaagner o … 
    Jeg vaagner – står op – slår
ridauerne tilside – skyver ‹lemmerne› væk for
vinduerne og går ud på balkonnen

 

 

Munchmuseet T 2760 bl. 6v

    Det første jeg ser er  …  noe hvidt
– noe lyst –

    De svære { … }hoteller – med balkonner –
så ser jeg palmer – som svære vifter
foran portalerne haverne dernede

 

Munchmuseet T 2760 bl. 7r

    Ni

    Som melodien i et musikkstykke sån
er Kjærligheden

    Hos mig er ‹den› nå
    Mod slutten Udover i stykket blir
den sjeldnere – kommer igen me større
og større mellemrum
      Nizza den 8/2 91
    Den er me kjærligheden som melodien
i slutningen a musikstykket – den
kommer frem sjeldnere og sjeldnere –
– men den kommer – en enkelt {k}gang
kan falder melodien in med noget a sin
første kraft – men det dør hen så er det forbi

    Som en aften bølgerne når de
ved stranden { … }efter {en}at det har blæst
om dagen –

    Du ser en enkelt lang – bølge
tungt træt rulle bevæge sig op mod
op mod dig – du ved ikke om den når
frem – men endeli brister den ved fødderne
dine – og så kommer en til – så en til –

    { … }Og du gribes a en underli – mild vemod  …  du
er så ene
så den store ensomhed

 

Munchmuseet T 2760 bl. 8r

    Det Vinden er ækkel og kastet –
{ … }Lidt nervøs { … }løser han storseilskjødet
rundt masten – seilet plaffer og
slår ham i ansigtet – Han løser
fokken – og gjør skjøderne fast –

    Han skal Båden Han har løst
agterfæste{ … }t og  …  den slider i forfæstet
Storseilet slår med svær smæld –

    Han nøler lidt da med hånden
på forfæstet – så biter tænderne sammen
a denne feigheden – aldri blir han
kvit den –

    Seilen fyldes og af en byge og
skummende foran sætter båden fra land –

    Han holder føler hjertet slå som
han sidder der med hånden på rorpinden
og skjødet i hånden færdig til at
slippe –

    Han skal døive denne feigheden – han
ved det er livsfarli dette – han hved jo
ikke de første begyndelsesgrunde – han vil ikke være
ræd

    Og Om Det vilde være en kort
dødskamp om båden gik rundt    ‹Men› han

 

Munchmuseet T 2760 bl. 8v

kunde jo ikke svømme –
    Å Og det at være død det
vilde han gjerne – være intet intet
– ikke mere a disse tankerne

    Men det var dødskampen – at
dræbe sig – han vidste det han
hadde ikke mod –

    Men om pludseli et bøie tog
{ … }båden – å han vilde kave –
 …  kanske skrike – kanske bede til
Gud men – det ingen hørte han det
her og det { … }vilde være forbi så hurti –

    Han vækker op og – tar
i rorpinden – så båden { … }kommer op mod
vinden – det var en liden bøie –

    Og derborte kommer en til –
Vandet var kulsvart derborte –
og det kom nærmere og nærmere –

    Båden skyder pludseli fart – den
den lægger sig på siden –

    Han sætter båden op det hjælper
ikke –

    Brandt Kommentar stirrer på læsiden a båden –
rækken ligger nedi – vandet flommer in –
så slippern skjødet –  … 

 

Munchmuseet T 2760 bl. 9r

    Brandt Kommentar Båden reiser sig igen – mens
Brandt Kommentar haler nervøst i seilet – der plaffer
for vinden med svære pidskesmæld –

    og { … }Videre går Båden piler igen
a sted – med skum foran når i bøien
– så imellem ganske sagte –

    Der lå båden igen nedi med rækken
halvten af den under vandet – \mer og mer ned i/

    { … }Seilet slippes – og atter var
han reddet –

    En Jagt f skummer i det samme
forbi – Brandt Kommentar hilser i det han
til { … }bådmanden som står og ser
på ham –

    { … }Fanen til veir
    Fanen til kastevind sier Brandt Kommentar
smilende idet han slipper sjødet

    { … }– Styg vind sa ba manden – og
var de langt forbi hverandre


    Han følte sig tryg da han sad
lænset tilbage –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 10r
Nizza 1/3 91
    Hvor det er deili at leve høit oppe,
Du Du føler en egen behageli ensomhed
– Alle de tagene der ser ud på hinanden langt
langt  …  bortover

    Jeg går Det er morgen – jeg åbner ridauen slår
vinduet op – og solen strømmer in –

    { … }Jeg føler mig fri og let – plystrende
gj
går jeg vilde den lyse brede marmortrap
– Ned i porten står konchiergen
Bonjour monsieur – bonjour madam
‹han› går ind i haven
den Haven ligger smilende  …  med sol
p i gangene og på det grønne
løv og { … }på brede bladplanter.

    Som svære vifter står palmerne langs gangen
{ … }op mod luften –

    {Du}Jeg er ud på promenade des Anglais
– Hvor stilt – hvor lyst – hvor rent
hvor blank luften her – hvor rent det blå
hav. – Ere Søndag – jeg ved det
ikke – jeg har ikke talt dagene – de går som
i en drøm. – men det må væ Det ligner søndag

    Kun noen få mennsker driver i
morgenstunden – læsende noen læsende i

 

Munchmuseet T 2760 bl. 10v

aviser –
    Der står en gammel gentelman
stiv i nakken og rank i ryggen og
hvid parasol – han står stil og
ser udover vandet.

    På { … }bænken sidder e{t}n par og døser
– bog udslåt på b …  fanget

    og der i skyggen ser du et blegt
Sagte
pigeansigt ini en sygevogn – omtullet
af skj sjal

    Bølgerne:
    Lange blanke med solbling gli{ … }der
de sagte indover – og når de in en efter
en. – Du følger en bølge med øinene
en efter en – Og når de endeli når
frem brister den b …  med svære drøn
.

    Du står betat – sløv og ser på
    Halvt i en døs står følger jeg dem dem
med øinene – som de hæver sig – til de brister
– en efter en – du vil i

    Du lulles ind i døs en drøm af solen – og d …  af farverne
    Så vækkes de op – af drømme
Le petit journal – L’eclaireur – le petit
marseilles – skriger avissælgeren med hæst –
og drømmen er forbi

 

Munchmuseet T 2760 bl. 11r

    D{E}en blændende sol – de lysende farver
og de regelmæssige drøn luller dig in
drøm i en døs

     … Havet blev som et stort uendeligt væsen
der puste{ … }de – {der}Jeg { … }føler dets ånde
som dets svære bryst hæve{ … }des og s{ … }ynkes
Og drønene blev til svære su tunge
suk

    Så vækkes { … }jeg op
    Le petit journal – L’eclaireur – le petit
parisien – roper avissælgeren hæst –
drømmen er forbi –

    { … }Jeg går videre –
    { … }Luften er fyldt af violduf violer.
Der indenfra haven – inimellem pla palmerne
under det høi blændende hvide hotel
hører {d}jeg  …  sang og guitarspil –
og

 

Munchmuseet T 2760 bl. 12r

    Fra Restaurant { … }theatre francais, Nizza

    Hodet stort med tynne krøllede hår strittende
langt ud på hans hoved – svær måne midt
i {–}kommer han bukkende ind –

    Kroppen er så tynd og liten –
{ … }Man ler og gjør tegn – man ved

    Thi man va vil komme.
    Gamlen er {f}blit forelsket –
forelsket i den m svære madame der
{ … }er begyndt at spise her.

    Der kommer hun – hun hilser på ham
nådigt – Hvor han bukker hvor han
vrir sig. –

    Hun byr ham sidde sammen med sig.

 

Munchmuseet T 2760 bl. 12v

    { … }De er inde i en ivrig samtale
Han sætter hode lige ind til hende
for han kan ikke høre –

    Gamlen  …  lykkeli
    Hvor han er galant – han byr
b …  vin – han rækker hende hende talerkener –
Ah Madame! –

    Gamlen er lykkeli.

    En { … }dag var der tre ved bordet
Madamen Gamlen og en svær mægti
mand – med { … }lyserøde barter –  …  karmosinrød
over { … }over ansigtet – og karmosinrødt bånd
på brystet

    Gamle{ … }n Gamlen ble var endnu mindre
og tyndere over brystet idag –
Men hodet var stort og hårene viltert
ud i veiret. –

    Gamlen sad osså næste dag
og ventet som vanlig på madammen –
Så altid mod døren når noen kom –
N

    Døren går op – han stirrer ser
Det var manden med det røde ansigt
og det røde bånd. –

    Værs go sa gamlen – dersom de vil ta plads

 

Munchmuseet T 2760 bl. 13r

    { … }Men han takkede overlegen den mægtige
og gik til e{n}t andet bor.

    Gamlen sank atter med hode ned
i avisen – han så dårli.

    Madammen viser sig i døren – { … }fin
og kneisende

    Gamlen bøier sig over boret og
hilser ud med hånden – så gribern
en avis og begynner at læse i den –
For Madammen hadde ikke set ham
med manden med { … }båndet –
Og Gamlen læste i av sad med hode
dybt ned i avisen og læste – men me i
den med op og ned vendte avi bogstaver.

 

Munchmuseet T 2760 bl. 14r

    2/1 91 Nizza

    Den rige Sweitzer. 4 { … }millioner francs
i banken.

    Opvarteren ka spørger smilende: Kaffe?
    { … }Da kaffeen var skjænket i Glasset – tar
Swei gamlingen me si{ … }n skjælvende hånd
en liden k …  lomme{ … }lærke som han hadde
om halsen i et bånd og skjænger halvten a { … }kaffen
a glas glasset deri – Godt at spare til siden

    Fire opvartere står omkring og smiler

 

 

Munchmuseet T 2760 bl. 15r

    Det kunde være morsomt at præke
lidt for alle disse menneskene som
nu i så mange år har set på
vore billeder og og enten har leet eller
rystet betænkeli på hodet. – De fatter
ikke at det kan være det bitterste
gran fornuft i disse impressioner –
disse øiebliksindtryk – At et træ kan
være rødt eller blåt – at græs kan
være
at { … }et ansigt kan være blåt eller
grønt – det ved de er galt – { … }Fra de
var små har de vidst at løv { … }og græs
er grønt og at ans hudfarven er fin
rødli. –    D{ … }et kan ikke fatte det
er alvorli ment – det må være humbug
gjort i sludskeri – eller i si{ … }ndsforvirrelse
helst det sidste –

    De kan ikke tænke få det i hode at
disse billeder er gjort i alvor – i lidelse –
at det er produkt af vågne nætter –
– at det har kostet ens blod – ens nerver

 

Munchmuseet T 2760 bl. 15v

    Og de holder på disse mal‹erne› de
blir værre og værre –

    Det går mere og mere energisk i den
samme for der sindssvage retn retning

    Ja – thi – det er veien til
det for fremtidens maleri – til det
forjættede land i kunsten.

    Thi i disse billeder gir maleren
sit dyreste – det { … }gir sin sjæl
– sin sorg sin glæde – den gir
sit hjærteblod. –

    Han gir m{ … }ennesket – ikke gjenstanden
Disse vil kun billeder { … }vil de må
kunne gribe stærkere end an – først
de få – så flere så alle.

    Som når mange violiner er i et
værelse og man klimprer rører en
slår an den tone hvori de andre er stemt
da lyder de alle.

 

Munchmuseet T 2760 bl. 16r

    Jeg vil forat kun forsøge at
{ … }forklare lidt at gi et exempel på
dette uforstålelige me farven –

    Et billiardbord – Gå in i
i en billiardsal – Når du har
seet en stun på de{nne}t intens grønne betræk
    se da op på de – Hvor forunderli –
al{ … }t er rødli omkring – De sorte
herrerne { … }som du ved er sortklædt de
har fået karmo{ … }sinrøde dragter. – og
salen er rødli væg og tag –

    Efter en tid er dragterne igjen sorte –
Vil de male en sådan stemning –
med et { … }billiardbor – Da får de vel male
dem i karmosinrøde –

    Der vil Skal man male øibliksindtrykket
stemningen det menneskeli – må man
gjøre det –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 17r
Nizza 5/3 91
    Fra hospitalet i Havre

    De{ … }t er kommen en landsmand a dem
– sa Jean Kommentar

    Han er svært til at drikke vin –
han har tømt fla{k}sken han skulde ha
hele dagen og brøe ha til middagen harn
spist – Fl Tomflasken har han hevet
på gulvet –

    ‹ … › Nu liggern og roper. Breath,
Vin –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 19r

    Om jeg kjenner Halvor { … }\Mühren/ Halvor
fanen – (smiler) ska tro det. – Gut  …  som
at har brute sig op det – både på sjøen
og på landet.

    Han kom fra { … }\Myra/ – vesle hytta tværs
over sunne – fattig som en lus varn –
Han kara sig op

    Argane tjuvefant ser de – stjal og
rana gjoren – over { … }hele nordsjøen

    Men det var gut til at kommandere
på skuta – stivere fa kaftein fans
ikke ikke – brugte pisken både hjemme
og ute

 

Munchmuseet T 2760 bl. 19v

    ‹Fanen› til fyr til at bruke kjæften
 … 

    Fa Og brukte han  …  ikke ta mig fanen
stokken på barna – slo dem over nakken
Men lærdommen fik de – sparte
ikke på skillingen

    Juling og penger, frem { … }kom de.
    Håssen han fek de første skellingerne
vet ikke jeg.

    Ingeborg var den første briggen
has – den satte beina undern og
den bragte hele familien fram – derfor
er det som et familiestykke nu

    Så rante han i Nordsøen – ja da –
Fanen til sjørøver – tok fisken og garna
til fis{ … }krane – Jævel varn –  …  joda
han fan Halvor fanen –

    Steva – tværs over bakken – kona til
Lars – hu drak som en mær – fanen
{ … }en stor svinemær – hu var den eneste som
døivan

    Henne var’n ræd
    flau gjore’n

 

Munchmuseet T 2760 bl. 20r

    Hu var så inderli rå at
hun mit på l{ … }yse dagen tok op
stakken og viste frem blanke spelle
og ‹buten› og værre chikaneret
kunne han ikke bli –

    Flink var han Konsulen –
Fanen sjøl var’e men flink. – flink
til at stelle og se i krogene at alt
var re{ … }ktig – dum – var’n ikke –
ingen ska si det –

    Og frem fik han barna –
    Han sparte aldri på sjællingen s.
Sån som da sønnen den ældste sønnen –
leutnanten – nu kommandøren – var i Kristiania

    Han var så en godt kjendt med prinsen
– { … }kong Os{k}car nu –

    Ind reiste med 500 speciedaler – og { … }det
skulde sønnen ha til at holde selskab for
prinsen – slik var’n.

    Og sønnen er lik som farn akk{ … }urat –
Inge Har de hørt ham kommandere
på { … }manøfvaren – D{ … }a de kan de tro
det er kjæft.

 

Munchmuseet T 2760 bl. 22r

    Le grand Monsi{ … }eur er inde – vil tale med
dem – Nå ja sa jeg går ind –

    Hvordan står det til med Dem sa han
– å tak
Og De    jo da –

    De ser lidt slap ud –
    Ja det er denne væmmelie hosten som gir
sig aldri – jeg burde kanske ta noen
‹peluli gerauldel Kommentar› –

    – Nå de var jo i Monte Carlo – igår
– Var det morsomt?    Jaha

    Ja – å det er deiligt der –
Vi gik et langt stykke uten at si noe –

    Spilte De –?
    Ja da –
    { … }Tapte de – {D}Tabte De
    Nei – ikke n{ … }oe at snakke om
Atter var der taushed –

    Hvorfor ler De – Ere fordi jeg
har tabt – { … }Hvor onskabsfuld ‹de› er

    – Herregud om De har tabt
lidt – De har jo god råd –

    Hva Hva ved De derom – sån på
ub et rigtigt bergensk

 

Munchmuseet T 2760 bl. 22v

    { … }Dette ko er fuldstændige ting som ikke
kommer Dem ved –

    Nå dette kan man kalde at være
ælskværdigheden selv

    De å – Det kan man osså si
om Dem –

    Nå – De har vist tabt ordentli igår –
D{ … }e er i så rigtig godt lune –

    Nei det har jeg ikke
    {S}Jeg skal si Dem sa han
efter en stun hvorfor jeg er ærgerlig
– Jeg hadde vundet 1000 kr igår så
satte jeg det hele på med engang og tabte –
– Senere tabte jeg en smule –

    Hvor  … 
    Jeg går og spiser hvor g skal De –
Til B banken – \forat hæve penger/

    Å nå – Siden – Jeg  … 
Til Monte Carlo – med {D}dansken –
Jeg blir med – sa jeg – Vi træffes
på Jernbane stationen – 3½     Adjø – Adjø

 

Munchmuseet T 2760 bl. 23r

    Vi sad i kupeen jeg Horneman Kommentar og Dansken
Vi Sk …   …  S …  Rivieraen

    Vi for forbi landskaber – fremmed for os –
skjønne – underlige som i eventyer

    Et feland – fra tusind og en nat
Blændende hvide villaer – i rækker og ovenpå
hinanden – ind i mellem palmer – opover
fjelde{ … }r næsten helt til toppen –

    Disse fjelde for os så inderlig
naive – til da …  med sine rette former
rette linier – snart i kje kj treangler snar i
trekante –  …  i en blålig dis mod luften

    Dam Røgen a lokomotivet – lægger
sig hvid og skinnende som ind i mellem
T
in imellem – frugttræer, og palmer – mellem
m …  og apelsintræer – med grenene næsten til
jorden trykket af sin gule frugt.

    A { … }Se den villaen der sa jeg til
{ … }dansken – Som Om vi hadde den – bode
der – levet her under denne stadige sol –

    Den hævet sig så let den villaen
– skinnende hvid – over { … }palmer – og det
blå Middelhav bag
og så udover middelhavet.

 

Munchmuseet T 2760 bl. 23v

    Revieraen – Beaulie Nizza – Beaulien –
– Villafranche – Monte Carlo –
Mentone – – Ikke sandt

    Det er som solen skjønheden – glæden
ligger i disse or. –

    {J}Vi stan
    Jeg og dansken gik langs terassen
mod havet – Horneman Kommentar var alt ivrig optat
med spillet – Gik gjennem de mørke gange
i haven – over den jord jeg vidste var gjødet
med hu  …  tusinders blod Høit opp mod luften raget den svære spillebank

    – Her va er de skyder begår selvmord sig der – ale disse
vi har læst om – Her { … }akkurat – Jeg hadde netop
læst i aviserne om t{re}o selvmord en engelsk dame og en fransk ofiser

    Ja –
    Jeg måtte se på jorden – bag busken som
vilde jeg endnu kunne se blod–

    Udover lå la havet blåt og svært
– { … }Langt nedenunder os villaer Monaco –
og derborte bag os – f …  fyrstens { … }palads
– kneisende op på en klippe – med { … }imponerende
ringmure – Lilleput keiseren

    Vi gik ind i Spille spillebanken –
Jeg måtte hæve mit kort –

    Er  …  Hvad nationalitet
    Norsk
    Renter, propritær –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 24r

maler –
‹Herr,› Værsgo –
Svære saler – tunge, elegante  … g en dyster
elegance – Høit under taget og svære speile

    Hvilken kvælende duft luft – jeg mine fødder gled
på det polerede flisegulv –

    Disse {S}store sale – med et par bore mit
i –
{ … }Et par klumper af mennesker mit i
rygge – hatter, arme

Spilleborene –

    En svær salderborte var en { … }hvor stilt.
Derborte ved spillepordet en klump af mennesker –
bøiede rygge – noen armer – noen { … }hatte og
noen ansigter belyste a lampen –

    { … }Jeg går videre – nye sale – samme
stil{s}hed –  …  samme  …  klumper a mennesker –
ved spilleborene –

    Som i et fortryllet slot – hvor
djævlene er har en sammenkomst –
Spillehelvede i { … }Monaco –

    Jeg var ved i det inderste værelse –
Derborte ved enden a klumpen så jeg
Hornemanns Kommentar ansigt – belyst af lampen –

    Jeg går bort til ham –
    Goddag –
    Goddag – Han vendte sig ikke – Jeg { … }så

 

Munchmuseet T 2760 bl. 24v

    Det grønne bord …  tæppe var oversåd
a guldpenger og hu sedler –

    Ret over for mig sad en fe blegfed
liden tyksak og med en sort rage
i hånden – Der tar han { … }og skuffer
til sig { … }guldet –

    De{t}n gule tykke glindsende ormen
der ved siden a ham – det var
guldpenger – hundredefrancstykker –

    Det var en stilhed i denne klynke
– Jeg så ikke noe usædvanli – i disse
ansigter –  …  ved første øiekast

    { … }Vilde man Disse kvinderne som sad der
bøiet over papirer – var temmeli røde – så
man nok med var hadde en underli rødme
over { … }ansigtet – ru op til tindingerne – og
Mændene blege – Og den der – var temmeli
bleg – og { … }øinene stirrede svært

    Men Man opdaget ikke at formuerne tages
ind og formun tages ud

    Han der nede – hadde en tyk bunke
sedler foran
sig

    Og det  …  som tages in af { … }formuer
som gaar ud stadig væk

    Det var så stilt – Jeg s  …  Damerne
sad ind
    Int Jeg så på disse som sad der Damer
og om jeg
og tog ind og gav ud formuer – Et lidet træk om

 

Munchmuseet T 2760 bl. 25r

Munden
    En underli rødme i ansigterne helt op til
 …  tindingerne – det var som stærk sminke – det var
mest damer – Enk Mænderne var mest b{ … }leke –
Og så små nervøse tag med hænderne

    Jeg slenterer in i de andre salene –
Lidt { … }Bedøvet a den lumre luft –

    Jeg sat mig på en a bænkene lan ved
væggen –

    Atter måtte jeg se på ham der over for mig
på bænken – den unge fyren i den lysegrå dragt

    Jeg hadde tat mig i at stirre på
ham flere gange –

    Det var no uhyggeli i hans stikkende
blik – som så ud i veiret
Og han uden
at få fæste. – Nå så Han så

    Det var en bleghed over ansigtet – som
som var fæl

     …  En sort blød hat trykke{r}t han
Man stadig mellem hænderne –

    Jeg reiser mig forat for ikke at genere
ham – I det samme ser jeg Horneman Kommentar
fra ta gulvet i lange skridt – Han kommer
bort – Nå spiller du ikke  … 

    Nei –
Syns De jeg skal spille nå – jeg har vundet
{2}1000 fr. –

    Nei det er ikke værdt –
Nei jeg vil ikke – Jeg skal vise D vise

 

Munchmuseet T 2760 bl. 25v

omkring –
    L
{ … }Der på bænken lå en mand og
osså
og så ud i veiret – med
dette underlige blikket {–}som jeg nu hadde { … }truffet
fler \hos flere/

    Han var ildrød i ansigtet og
smilte – og læberne bevæget sig –
Var han Han så ud som gal –
Og den tykke { … }Strax efter møder
vi en { … }tyk figur med rødt ‹båndt›
han kaster med engang hatten
Ja jeg vil i veiret og ler –
Vil de Han hadde vundet
det så man – og glad – jublende
glad {–}varn

    – Vil De ikke spille lidt sa Horneman Kommentar
Jeg hadde ikke tænkt sa jeg – Men sæt du 5 francs –
– Jeg skjønner mig ikke på det – Vi gik bort til
{ … }rouletten – { … }Han sto en stun { … }og ventet – i taushed –
en liden knærtende lyd fra rouletten –

    Værs go – Jeg viste fem frank igen og en til –
    – Hvorfor vexler du den sedlen spurte
jeg Horneman Kommentar – Vil de spille igen – Nei langtifra

    Et par minutter efter – stod han på samme
plet ved rouletten – belyst a lampen –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 26r

    Vil De reise – Ja da vil jeg osså –
    Vil De –
    Jo jeg tænker det –
Ja vil blir De – blir jeg osså –
Men jeg bør vist ikke spille mer – jeg har
{ … }tabt ser de 500 fr.– Igår tabte jeg
1000 –
Ville ikke si det –
Han var blek – med sveddråber nedover næsen

    {H}Vi gik gjennem salen ud i forhallen –
Jeg tok fat

    Ta lidt ned slipse deres sa jeg til
Horneman KommentarD{ … }et ser Det er helt op i nakken på dem
Men han hørte ikke – Han smilte ud i veiret

    { … }La mig se – en, to, 3 – han talte
guldstykkene – intet svar –
Vundet næsten 1000 – { … }Vundet igjen det
tabte så 1500 – vandt så 100
Jeg tabte i går – Nei jeg vil reise –

    – Hva De reiser vel –
blir de kanske

    Han så på mig – som om jeg
skulde hjælpe ham til at beslutte sig
Jeg reiser –

    { … }Er hun ikke pen hun derborte sa jeg

 

Munchmuseet T 2760 bl. 26v

 …  jo da – Først sat jeg {3}20 på sort
sa vandt jeg – så { … }lod jeg det hele
s{ … }tå – vandt –

    S‹a›t så på rødt og tabte –

    De jeg går in og snakker lidt med
dansken – vent her så længe –

    Jeg sat mig – En time ingen kom
– Så tog jeg mi{ne}t h tøi og gik
ned på stationen forat vente på toget –
Hvor hun rar hun er den damen som derborte

    Hva var detHun Den damen som
kommer mod dig stiv – og med blege ‹lok› og
bleg – Hun ser jo lige på dig –
nei – hun ser ud i luften – hendes
hendes blik er ved rouletten
– åndsfraværende –
Hendes blege læber bevæger sig – hun
tæller – regner efter – Un, deux – trois –

    Hun er ved rouletten –
    Dystert hævet lå hævet fjeldene sig
mod aftenluften – Jeg længtet tilbage
til de{n}t smilende Nizza.

 

Munchmuseet T 2760 bl. 27r

    Fra mit værelse i den lille ensomme
sidegade hører jeg musi støien – og
m
fra gaderne i byen – fra karnevalet

    En støien Musikkorpset spiller – {d … }Jeg
hører pludselig en kjendt melodi – først
svagt så med fulde toner idet musikkorpset
svinger ind { … }om et hjørne –

    Fra mit vindue ser jeg e …  enkelte
masker dernede i gaden – de { … }bakkantinder
sætter stævnemøder med melede bajadser
– men det er kun enkeltvis – få –

    Pludselig hører jeg en { … }stormende
{ … }Galoppade – Jeg ser ud – En hele
gaden er fuldt af en jublende dansende
masker – mængde – Midt i musikken
og { … }foran og bag en en skare der
synger danser jubler –

    Et secund så er de væk – gaden
er atter tom og stille

 

Munchmuseet T 2760 bl. 27v

    Om natten  …  flyder musikken og jubelen
{ … }fra torvet sammen med drømmen
– Vågen drømmer jeg med fyldt a
de lyse billeder fra revieraen – de
m
det middelhavet og de hvite
villa{ … }er ini palmerne –

    og maske og  …  de lange kvarnevals
optog i gaderne

og { … }når jeg sover i halvsøvne

 

Munchmuseet T 2760 bl. 28r

 

 

Munchmuseet T 2760 bl. 29r

    Rivieraen
    Middelhavet
    Det er umulig at glemme
    Disse { … }Lyse landskaber – med palmer
og skinnende hvide villaer –

    Dertil bl {v}Vand med spil a tusind
blå farver – bølger lange og s{ … }være
mod stranden som bølger som af grønblå
ether –

    D Og udover vexler de luftige
nafthalignende farver fra skjært violet
til flaskegrønt azurblåt – til himm
himmelblåt – i et uafladeligt
malende spil –

    De lange dønninger s …  drar
sig op mod stranden {–}inunder palmer
– op til villaer med slanke søiler –
hvide som skinnende som sne

    Og jeg drømmer en lys drøm
Og man  …  drømmer en lys
drøm – om milde skjønne {s}kvinder
og  …  g …  glæde som aldrig tar
ende

 

Munchmuseet T 2760 bl. 29v

    Fredag den 28de
Jeg

 

Munchmuseet T 2760 bl. 30r

 

 

Munchmuseet T 2760 bl. 30v

    Fredag den 28de

    Jeg gik ned der vel
en otte dage siden forat træf
reise ned til Aasgaardstrand
– Ved bryggen traf jeg Diriks
{ … }Derborte er fru Holmboe
hun vil vist tale med dig –
Jeg traf Hun sad i en vogn
– Jeg gik bort – og lænet mig
til vogndøren –

    Å – jeg er så ulykkelig –
Jeg j så hva  …  skjønte
noe var hændt – hun så medtat
ud – Kom nærmere – jeg jeg
skal si det – vil de love mig
ikke si det til noen – Ja –
Jappe – har fået delirium –
– Sån har jeg sat i hele
nat – ikke en blund –
– Hvordan kom det –

    Vi sad på hotellet allesammen
– så begyndte han at le
ustanseli – så gråte – og
kastet sig på gulvet – slæpte
sig bortover – vi fik ham
hjem – efter megen møie –
Oda storgråt – snakket til
ham forat få ham rolig –
han først ved 5 tiden
fik han sove –

    Vil de love mig når
de reiser ned – at telegrafere
og om hans befindende – Ja
det skal jeg gjøre
– ‹Åså› ta med  …   … 

 

 

Munchmuseet T 2760 bl. 31r

    Jeg har ikke mad til mere end 4
vil de komme efterpå – Jo tak

    På dampskibet traf jeg Ingeos han
sad sammen me Doctor Graff –

    Goddag – de kjender jo mig – de ved på
    Ja på – på tivoli tror jeg
    Ja vist –
    { … }Hvor skal du hvisket jeg til Inge
– til Åsgårdstrand – Ja – forat som
tale m  …  doctor til Jappe – Ja –

    Ja jeg hadde længe tænkt noe sånt
– så { … }forfærdeli nervøs han har været –
dette at han ville skyte folk – han truet
mig jo flere ganger med revolveren –

    Ja – osså harn jo drukket meget –
og dette forholde – sligt kunde jo dræpe en oxe –

    Si mig de Munk Kommentar de er så – trist
i dag – sa Graff. Hva ska man gjøre
forat få dem munter –

    Jeg er ikke tristere end ellers – blir
ikke gla jeg ser de
– Jeg har jo lidt gigt – og
hjerteklap kan de gi mig råd for det –

    Kom op til mig – det er ofte di{ … }ætfeil –
 …  De det er noen udmærkte klæder de
har der – udmærket pene – letvinte –

    Men de er så trist – ikke dette triste smile –
han – tok mig i klappet mig på knæet –

    Å gla { … }blir jeg aldrig sa jeg –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 31v

    Si mig spurte jeg Inge – da han gik

    Ved horten Båden standset ved { … }Horten
Vi sto Jeg og Inge sto og så på
folkene på bryggen –

    Se hun der – hun med blomster på
hatten – hun er ikke værst – hva

    nei deili –
    Vi glante begge på hende me hatten
Så se vi me engang – Jappe kommer
op på dampskibet –

     …   …  Han så blek ut – lidt
stikkende øine –

    Vi gik bortover  …  dækket –
    Jeg hadde sånt lite nervøst anfald
inat – har men er bra nu – hadde
ikke sovet – reiste til Horten forat
kjøbe Har de kloral –

    Inge og Jappe gik nedunder – Da de
kom op – sa Inge til mig id det
er ikke De{d}lirium – bare nervøsitet –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 32r

Vi sad hos Krohgs
Krohg sat i Sofaen – Jappe lidt bag
Rundt bordet vi andre – { … }Jappe ved siden
a Fru Krohg

    { … }Vil du svare – eller ikke – Kristian
    Nei jeg har begyndt med ikke at
svare –

    Krohg så på hende med et udtryk
jeg ikke før hadde set –

    Spør han Jappe så får du nok
svar –

    Nei jeg har ikke set {k}Kristian
før slig – se { … }hvilken mine – han har
vist læst lånt læst Monte Christo –
– Ska vi være go venner – da –
aldri –

    Ere slut nå da –
    Ja –
    Uf da – det var kjedeli –
    Aldri Ikke govenner mer – Hva? du
vil ikke – du vet mig –  …  Kristian
– hun Jeg sa Nei jeg vil ikke – han var
allerede lidt usikker i  …  stemmen – men
han tok sig igjen –

    Slik en  …  som Jappesir jatter me

 

Munchmuseet T 2760 bl. 32v

    U{ … }f – Som ikke sier annet end ja og
ammen – Hva    ja se – er Kristian
hyggeli – Lille Jappe

    Jappe sier nei –
    Ser du sier hun leende han kan
da si {ja}nei –

    Sånt klut – Når jeg maler
og trænger en malerfille – kommer jeg
til at tænke på Jappe – slik en Malerfille
 …  eren –

    Syns du ikke jeg er pen da Kristian
nei – Å –

    Ja så nå – det er der som der jeg
vil –

    Aa ja inbilsk er du ved den levende
Gud – Da er det da du som har
fåt mig inbilsk – du har sagt jeg er { … }så { … }pen
ingen anden –

    Jappe var meget nervøs kunde jeg se
mensad sa omtrent intet – så ned hele
tiden – det var som han bare med
nerverne nød hende som sad der ved siden
– bare bevidstheden om at hun sad der
lige ved siden a ham –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 33r

    Tirsdag den 25de Ju August

    Havde sovet dårlig nat til igår og
var meget nervøs – gik ud på eftermiddagen
op til fru Krog – Hun og Per og pigen
var i kjøkkenet –

    Vi gik ind i stuen – Hun så dårlig
ut – hadde ikke sovet – og klaget over
øiet – jeg syntes hun hadde mærker efter
slag over øiet – det var vel kun indbildning –

    Jeg foreslog hende at gå ned og se på
billederne mine – Hun syntes de var udmærket
sa{d}tte os in i stuen på hotellet forat
vente på dampbåden – hun  …  det påfaldt
mig svært at hvor hun var nervøs – snakket
lite – var stadig ute på altanen forat
se om dampbåden kom – jeg vidste hun
ventet sine to børn – men Jappe var
vel egentlig grunden –

    Næsten en time før vilde hun ned
på bryggen – jeg

 

Munchmuseet T 2760 bl. 33v

    Vi så endelig røgen a båten borte ved
{h}Horten –

    Hvor lang tid tar det hid spurte hun
{3}20 minutter – det var længe
hun begyndte at leke med {p}Per
sang en liten vals hvorefter { … }gutten danset –

    Endeli gå kunde vi gå ned
Båt
Båten var ikke

    { … }Fru Klein gik forbi – Hvordan
var nu det – hun og Jappe dengangen
– Ja han hun hadde sagt noe
om dem – så vilde han dræpe hende
– Vi hadde møie me at få tat
rev fra ham revolveren jeg og fru Holmboe
– han vilde ha den i lommen og følle
fru Klein

    Ja det skulde ba tænk
    Han er g{e}æren den Jappe imellem
han vilde jo osså skyte mig
– Revolverdrama –

    Ja tænk om det osså ble revolverdrama
hernede –

    Å – jeg tror i længden ikke på det –
Ja lille Jappe kunde nok – han er
jo aldeles gal

    Hun så efter båten – nu tror jeg vi går

 

Munchmuseet T 2760 bl. 34r

    Ja Ja    vi kommer nu til at vente
på bryggen – Vi gik bortover –

    Båten nærmet sig
Hun s stirret ut efter – var blek
Jeg skjønte hun var meget  …  spæ

    Jappe er ikke me sa hun
da båten var nær bryggen –

    Jeg holdt lille Per – hun gik og tok
mot Sasja og Bas

    Vil de spise Mid aften hos mig
– Nei tak jeg er for træt – mulig
jeg kommer senere –

    Jeg havde spist – og gik op forat
lægge mig – Jeg hadde netop tat a mig
Frak og vest – Jeg hørte skridt ute – der banket
på – strax efter Odas stemme – lægger
De dem Munk Kommentar – jeg kommer bare forat
gi dem den kronen de lånte { … }mig –

    Nu kommer jeg sa jeg og skynte mig
at klæ på mig –

    Hvorfor lukker De ikke op – Jeg åbnet
døren – Jeg hadde ikke { … }klæd på mig –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 34v

Puh – det gjør intet sa hun –
    Hun sto derinne med i halvmørket
i sin slo lysegrå slængkappe –
Jeg var generet – Værs go – jeg tok
noen sager væk fra en stol –  …  eller
– kanske – vi skal få noe vin –
vi kan gå ned i { … }salen – eller gå
hos dem – Vi gik ut på gangen
– der sat Sasja og Bas i trappen –

    Vi  …  Jeg fik en flaske vin hos
frøken Krohg – s{ … }ka vi gå hos dem
eller ska vi drikke her – som de
vil – som de vil

    Vi gik Jeg sa på slump til hende
– Så gik vi bort –

    Vi sat mot hinanden – Sasja sov
med h armene under hode på boret – ‹B›as
i sofahjørnet –

    Pigen redde op i sidde sideværelset
Jeg spurte på fransk om Jappe hadde
været der sent – i går aftes –

    Ja sa hun – ved ellevetiden – han holdt
forfærdelig leven – var aldeles gal

    Varn ful
    Ja – Altid ern slik –
Han

 

Munchmuseet T 2760 bl. 35r

    Jeg gik temmelig snart – hun ful{t}gte
mig ut – Be Kristian sende lærredet
sa hun – og si til lille lil Jappe
at han kommer imorgen –

    Ska jeg be  …  inderli –
    Å han skal ikke komme hvis
han ikke har tænkt derpå selv


    Thorsdag 27de August

    Efter at have
    Det første jeg gjore da jeg kom til
byen { … }iforgårs var at gå inom Grand
Krohg så alene – jeg gik derbort og satte mig –
Strax efter ser jeg Jappe – komme –
han { … }så dårlig ut – { … }forgråt – oss

    Jeg skal et erinde til forgylderen
bli me{g}d sa jeg – han skjønte jeg vilde
ham noe og han gik strax –

    { … }Oda hilser – og ber dig komme –
sa jeg da vi kom på gaden –

    Reiser du spurte jeg – Ja – får jeg penger

 

Munchmuseet T 2760 bl. 35v

senere Da jeg havde gjort mit erinde
gik atter ind på grand – satte mig

    Gra Krohg og Jappe sat i det  … 
e{ … }t G Hjørne af

    Michelsen kom bort til mig –
Nå – hvordan er det i Åsgårdstrand
stikker de me kniver dernede – hva?
– slås de –

    Hvordan da –
Jo han had vilde jo skyte dig
Jappe

    Ja han vilde no sånt –
De er aldeles fulle derborte – aldeles
bløte {–}på hjernen –

    Er de venner –
    Ja udmærket – Krohg er nu så
sløv imbe{s}cil – han kan vist
ikke præstere andet en venskab –

    De har sat hele tiden og opp
i formiddagen og drukket sammen –

    Uf sånt syns jeg er væmmeli –
hva –

    Jo – det er ig ækkelt – L … 

 

Munchmuseet T 2760 bl. 36r

s …   …  ef etter en pike en kvinne –
Jeg skulde ha morro af at vite
hva de to har snakket sammen
om – det kunne ligne – Krohg
at omfavne Jappe – i røre{s}lse –

    Ja Fælles skibbrud forener –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 37r
Lørdag 31te August
    { … }Siden Thorsdag har jeg været forfærdelig
slap – Har af og til været indom Rammemageren
og seet på mine billeder – Jeg føler jeg fjerner
mig mere og mere fra publikums smag – føler
jeg kommer til at forarge endu mer og

    Jeg har været så træt at jeg har slæpt mig
henad gaderne – Måtte i forgårs lægge mig
kl. 8 og sov sov lige til kl. 11 den næste
dag vågnet træt. – Har hele tiden havt
en modbydelig fornemmelse af intet at kun
ligegyldighed for alt – synes at ma{ … }le er
noe for uvigtig – f Jeg sad J

    Har sat mest på Grand – så slap at
jeg med møi{ … }e har holdt hode oppe –

    Har  … næsten ikke kunnet tænke – følte som
som måtte jeg bli gal –

    Jeg traf i går formiddag Krohg indpå
Grand – Jeg  …  { … }trodde han hadde været nede
hos Oda – Hva syns de om billedet –

     … Hvilket billede
    Deres Kones –    Jeg? – Jeg har ikke
været der – har lagt syg i 2 dage –

    Hva har feilt dem –
    Ja – jeg har lagt og fantaseret – sparket og
– har været holdt på at bli gal – ser de det

 

Munchmuseet T 2760 bl. 37v

ikke på mig –
    Jo – de ser lit rød du og sveder endel –
– Så de hadde omtrent det samme som
Jappe – da – Jo men meget værre – jeg
kunde ikke sove –

    Si mig de
        Se {d}Der borte går Krag
    Er det en normand? –
    En normand – ja Krag vel – du
vet han som skrev de digtene – husker de ikke

    – Ja – der var jo en som viste
mig noen digte –

    Ja det var mig –
    Når var de – 2 dage siden – ja
jeg huser ikke – – Endnu lidt sløv –

    Krag gik ud  … 

    M Udpå { … }formiddagen traf jeg
jeg Oda og Jappe – komme over gaden –
Hun i sort kjole – yngre og penere
end noensinde –

    Det er mærkeli Han ser fæl ut Jappe
sa Michelsen – som jeg gik me –

    Ja – han ligner en Zig{ … }euner –
    Ingen fin fyr –
    Aa nei – jeg likern nu godt svært godt

 

Munchmuseet T 2760 bl. 38r

    Det er forresten rart med – Oda
flyder ovenpå alt dette – frisk og smilende
tar sig medens alle de andre – mænderne
ligger og forkommer i moradset –

    Ja sa han og lo –
    Oda spurte efter Krohg – hadde let efter
ham alle{ … }steds –


    På kvældingen traf jeg Jappe – Jeg
sk{ … }a reise med toget om en times tid – la
os sidde og drikke et glas øl –

    Han fortalte at
    Krohg var rar da jeg sidst var hjemme
han tog kom bort til mig og sa høitideli
{ … }Jeg vil gjerne tale alene med dig –

    Bien sa jeg – vi gik ned i en bodega –
    Du Jappe sa han
    Er du gla i Oda
    – Jeg svarte ikke noe på det –
    Vel sa han – jeg ved du er det –
{ … }Vil du hjælpe mig og rædde hende –
{ … }Da må du love mig at bli her noen
dage – på æresord – jeg må ha di{ … }g at
tale med –    { … }Ja jeg gjør sa jeg

    Vi reiser da sammen alle tre

 

Munchmuseet T 2760 bl. 38v

    Vi ble forfærdeli gode venner – og
drak var forresten svært fulle

    Han skal nu bruke såne høie ord
– rædde –

    Jeg tror hun rædder sig bedst selv sa jeg – hun
når hun vil –

    Senere Da Så skulle vi reise ned –
Vi hadde lite penger da det kom til stykket
så ble Krohg igjen –

    I går fik – Oda et brev – det var så
fortvilet – at hun øieblikkeli vilde reise
ind –

    Nu er de sammen –
    Jeg skal træffe Oda Kl. 8 –
Gud ska vide Bare jeg ser hende
forstår jeg hva hendes bestemmelse –
Du kan tænke dig min spænding

 

Munchmuseet T 2760 bl. 39r
Fredag den 4de September
den 1ste September traf jeg fru Holmboe  … 
og var sammen med hende i bod bodegaen
{ … }med Krogh …  og Oda og NilsenOda sad
i mellem begge – Krohg var  …  nokså tilfreds
Jappe meget nervøs –

    Fru Holmboe og Oda var forsonede –
reis I Molde – var der så ma{g}nge
fine Mennesker – sier hun – en { … }baron
Grosh – en engelskmand –

    Må jeg med Discr{ … }etion siges
    Krohg nævnte ordet Discretion –
    – Hva sier Fru Holmboe
    Nå ved hun ikke hva det er –
Si mig fik dere discretion til middag –
– hva –

    – Dagen efter reiste de til Åsgårdstrand
Var i forgårs sammen med Fru Holmboe
og Frøken Buhre og Løitnant Sommerschildt
spiste Aftens hos Ingebret

    Jeg spiste alene på Grand sad inderst
inde i salen – Jeg skottet bort af og til på Henrik
Ibsen
som sad til høire { … }for mig –

    Jeg ser en langt borte ved indgangen

 

Munchmuseet T 2760 bl. 39v

en dame –
    Jeg vidste ikke om hun var pen eller
styg – men jeg hadde en forunderli følelse
af at jeg engang i fremtiden vilde holde a
hende – af en Hun Hun og hendes følle
gik nærmere – jeg hadde en fø hun de tog
et { … }bor i nærheden af mig – hun sad med ryggen
til mig – jeg så hende i profil – jeg så på
hende stadig – pludseli ser hun mig ind i øinene
– hvor hun var vakker –

    {Hun}Jeg går efter en stund efter i kaffeen
satte mig og ven passet på om hun
osså kom – jeg var vis på hun vilde
komme – var vis på hun jeg vilde
få se hende – det varer længe – Somm Leutnant
Sommerchieldt kommer bort –

    Fru Holmbo er en f rigti sød dame
pen og snil –

    Ja
    Ja Manden osså – liker ham forfærdeli
godt

    Ja manden osså –
    Han maler vist flittig i Nordland
– Ja det er heldig for ham –
Ja det er svært heldig –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 40r

    Kommer
    Er fru Holmboe hjemme ‹mon›
– Ja jeg tænker det –

    Skulle vi kanske be hende drikke
kaffe me os –

    Ja skriv et kort og send op –
    Ja vel la os det –
    Damen ifra spisesalen
    Jeg ser nu {D}damen fra spisesalen
kommer med sit følle – hun sætter
sig således at jeg har ret mot
mig i profil –.     Strax efter har jeg
hendes øine ret mot mig

Søndag den 6te September
    Senere Skulle vi ikk
    Vi blir enige om at sende bud efter
fru Holmboe

    Hun kommer ind med frøken Buhre
    Jeg fortæller he Nu {er}har jeg endelig fundet den hende
Jeg sier jeg – en jeg holler a –

    Ja så Munc{ … }h, det tror jeg ikke – De
kommer aldri til at holle a noen – de
Aldri Aldri Munch sier hun og { … }ser {–}mig ini øinene
H …  {b}Bare stemmen deres kan man høre det
på – den er så kold –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 40v

    Idag på Grand – Jeg og Hans Jæger
ved i det inderste hjørne på Grand. –

    Krohg Oda og Jappe længer borte ved
indgangen –

    Han Jeg hadde været sammen med Jappe
igår – han hadde da spurt – { … }Blir Japp
Først set på mig længe – som han imellem pleiet
{ … }når det var noe alvorligt – Blir Jæger
længe i Byen? jeg ved ikke –

    Jeg må tale alene med ham ieftermiddag –
– Jeg må få ham til at reise –
– Hvorfor?

    Jo – for hendes skyld – hun blir så
nervøs –    Han skal væk –

    Så spurte han mig –    Har han fortalt
dig at jeg har skrevet {–}til ham – ‹Ja›

    Har han fortalt dig hva han har skrevet –
eller hva jeg har skrevet til ham{–}? Nei – –

    Jeg vilde si
     …  Jeg vidste de hadde været sammen alene
igår og i en bodega og jeg spurte derfor vilde
se hva virkning det havde havt –

    { … }Blir du her spurte jeg?
    { … }Jæger sa Nei – jeg reiser såsnart jeg får penger
– helst strax.

    Jeg skjønte Jappes sammenkomsten hadde { … }havt virkning

 

Munchmuseet T 2760 bl. 41r

    – Han ser er vist ulykkelig Jappe sa jeg
– Ja – Kjærlighed er slik –

    Det er noe som er komisk – ve sånt  … 
en side  …  { … }a det – der Jeg har jo selv v{e}æret
slik – men det er noe komisk –

    Ern væk me dig nu da –
    Ja – er og ikke er –
    Har du noe a de stikkene under hjærtet
– Å ja – san og så på mig –
har havt det to ganger i dag – som
var
orden ordentlig –

    Men – Jeg vet ikke om hun kom til
mig nu – jeg vilde si – jeg vilde si
nu kan jo ikke de tingene komme
op igjen – nu ere slut –

    – Jeg har været sammen med hende
i sommer – jeg syns hun var hyggeli –
men forelsket – ikke – Jeg er vel
vaxineret – af hend

    Ja man blir vakcineret –
Jappe kom siden bort – mens efter at
Krohg og Oda var gåt forat spise –
Jeg var { … }Jeg var f{ … }uld igår fortalte han –
nærmest og mest nervøs forresten –
kom i fyllearresten – hadde hånet noen

 

Munchmuseet T 2760 bl. 41v

konstabler på gaden – I Fyllearresten
var en fedevarehandler og en drukken bonde
som altid sang { … }og lo –

    Jeg fik et af mine anfald – derinde
Mens jeg lå og stortudet – lo konstablerne
indenfor – det har han godt a sa de – –
Veiret var strålende – om eftermiddagen –
Jeg følte mig så glad så vel som
bedre end på længe –

    Slottet lå i en {di}blålig dis – skyggerne
fl faldt lange nedover gaden – d{ … }ragtene
var lyse og strålend glimrende – det
vrimlet a folk –

    Jeg Jeg går nedove‹r› gaden med Sommers{ … }childt
– Jeg møder Oda og Jappe kjørende
– sandsynligvis forat udover { … }Drammensveien –

    Jeg følte en øieblik som misundelse
– Jeg – Jeg – har ingen –


    Jeg og J{e}æger sidder på Grand
Vi talte om Trygve Anderson som
hadde været så drukken. –

    Jeg bryr mig ikke om at drikke sa jeg
– Jeg for min part blir bare slap når jeg

 

Munchmuseet T 2760 bl. 42r

blir ful – lar derfor være –
    Jeg kommer vist snart til at ha
komme i vane med ikke at drikke –
kommer muligvis til ka

    Jeg så på ham –
Du s ved du hva? – eg tror du
ender med at danse kankan på
gravene til alle dine venner – ‹som
de { … }der har { … }drukket sig ihjæl –
som du har fåt til at drikke sig
ihjæl –

    Jæger lo –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 42v

    15de September

    Jeg og Jappe og Bokken sidder
i et kabinet på Grand – 2 flasker
Champagne og frugt – lidt fulle – Bokken
overgiven og – synger franske viser –
Oppe i Jeg { … }bestilte værelse i
hotel continental for mig og Jappe

    Jeg går i forveien Jappe og Bokken
kjørte til hende –

    Jeg hadde vel sovet en time da
Jappe kommer ind – Vil du ha { … }øl
– nei tak – Sludder du skal – han
sætter sig ved siden a sengen – sidder
stille – Så siern pludselig – jeg { … }tror
jeg blir gal – ser stift frem for sig.

    Har hun vært lei i dag spør jeg
Om hun har!
Det er et sjofelt menneske – forfærdeli sjofelt

    – Så siern –
    Jeg holler så forfærdeli a dig – det
er det eneste menneske jeg liker –

    Oda elsker jeg mest – dig liker jeg mest –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 43r

    Ha Pludselig { … }falder han på knæ foran
sengen – lægger hode sit ned i { … }dynen –

    Skjønner du hvor jeg holler a hende
    – Ja sier jeg –
    Det er vondt at holle a slik –
Derefter reisern sig – og går in for at
lægge sig –

    Var dagen etter sammen med dem
på {g}Grand


    Søndag den 27de

    En dag i ugen vi sidder på Grand
fortæller Jappe mig – hun hadde
været forfærdeli sjofel – I Åsgårdstrand
hadde de været sammen om natten –
Hun sier så – { … }jeg vil ikke dette med dig
han spørger hvorfor

    Jo – Jeg gjør det osså med Kristian
hun hadde en {og}dag iforveien spurt
mig – tror { … }du jeg gjør dette mer omfavner
Kristian slig – så { … }hadde jeg svaret: N{ … }ei –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 43v

hun hadde da blit rø –
Den nat i Åsgårdstrand fik jeg
det anfaldet mit igjen – og fik
ikke en blund på mine øine –

    Nu senere – igår fortalte hun
mig at hun blot sag{ … }de mi{ … }g
det  …  den natten fordi jeg
hadde kysset bokken da vi
var sammen sidst på Grandden gangen
du vet
Jeg Bokken fortæller det siden at
hun hadde kysset – mig – det var
vel sån siden hun sier det – jeg huser
det ikke –

    H … 

    { … }Står en dag sammen med fru {h}Holmboe
på gaten – Frøken Buhre kommer til
– hun var p svært pen i sin sorte kjole
– Vi var på tivoli – da vi { … }gik
tilbage var
fra tivoli gik jeg og frøken Buhre
sammen – vi gik tæt ofte tæt in til hverandre
– hun er altid { … }stille – vi snakket lite
– det var hyggeli bare at gå sammen –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 44r

ved porten sier fru Holmboe
Drik { … }Sh Jeg syns De og frøken
Buhre skulle drikke Champagne sammen
– vil de s{ … }pørger jeg –
{ … }Ja – jeg vil gjerne – men bare det
ikke kommer ut –

    Det er farli at drikke { … }Champagne
sier jeg og ser på fru Holmbo
hun ler – ja med det det behøver
ikke bli altid som med os –


    Jeg gik igår op til fru { … }Holmboe
– { … }Det er vel ikke mig de
søger sier hun leende – det er
vel frøken Buhre – hun truer
med fingeren – hun er {er}her desuden

    Det er naturligv ikke –
Jeg gik { … }temmeli snart – da
det var frøken Buhre jeg vilde
træffe

 

Munchmuseet T 2760 bl. 44v
Tirsdag den 29de
    { … }Oda Krohg, Jappe Michelsen og { … }jeg
Grand

    Jappe er stille – Oda og Krohg er hyggelie
mot { … }hverandre – Krohg ser strålende ut –

    Fru Bergh er syk sier Michelsen pludseli
hu – hun har er opereret i { … }mund, kjæven
– man tror det er ben{ … }ædder –

    Bergh er så så dårli ut – hadde
ikke sovet på fjorten dage –

    Altså kjærlighed – sa Krohg
Er hun bedre spør Oda
{ … }Hun har fåt det igjen – må opereres igjen
– Er hun blit styg – spør Krohg

    –  … Ved ikke  …  – –
     …  Jeg sat stille –  …  hvert f faldt
ord – hver  …  liden tone, fald hver pause
faldt som  …  som tunge slag mot mi{n}t
hode – vo hun som jeg bar af h …  i
sex år af mit liv

 

Munchmuseet T 2760 bl. 47r

    Onsdag den 5te October

    Jeg undgik igår {g}Grand – Jeg kom
i nærheden af Kaffeen der ser jeg Stang
og frøken Buhre – Jeg forstod { … }hun vilde
ha fat i mig – for at plage mig på nyt{–}?
nei skulde ikke se hende

    Og Stang ved Kaffeen – Jeg forstod det det
var skjed – han var lidt trist og venlig –
i motsætning til før. Jeg forstod det var skjed
– henrettelsen var skjed jeg var henrettet –
– Å ha at han var så venlig – gid han
han hadde været sint – som tidligere –

    Jeg lød munter – men jeg ønsket bare ham
ondt – kunde pine ham på noen m{ … }åte
– at det var skjed som ikke kunde
gjenoprettes –

    Jeg reiste hjem med ellevetoget – Meilænder
kom in – nå er de her – hvorfor kom de
ikke på Grand – hvorfor skal man altid gå
did svarer jei –

    Der var Oda og Krohg og Jappe f …  og fru Holmboe
og Stang

    Han nævnte ikke frøken Buhre hun var
da gået

 

Munchmuseet T 2760 bl. 47v

    De skulde jo møte hende halv sex
hvorfor kom de ikke –

    Jeg hadde bare godt forbi da var
hun derikke – desuden hadde Stang fortalt
han skulde træffe hende –


    Jeg fik ikke en blund på øinene {–}mine
– det var en underlig brænding i hode –
som brændte selve tankerne –

Søndag den 10de
    Jeg har blot truffet frøken B en gang
i disse 6 dage – Jeg er  …  hun gik sammen
sin forlovede – hun jeg hilste og vilde passere
– hun gik mot mig –

    Jeg følte jeg hadde et muntert udtryk
Var de der den gan Kom de  … {s}dengangen
da de hadde skrevet til mig –

    Ja det gjore jeg – jeg passerte forbi stedet
akkurat på klokkeslettet – da  …  de ikke
var der gik jeg videre – Jeg sa det følte
med den stemmen var heldig –  … 
det kom aldeles lige{ … }gyldigt –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 48r

    Skulde de træffe { … }noen annen –
altså lidt jaloux – eller muligvis anlagt jaloux –
Noen anen – nei –
At si jeg hadde truffet noen vilde ha set
ut som {j}om jeg vilde ha gjort hende jaloux –
jeg tænkte mig desuden at {s}Stang havde
fortalt at jeg skulde { … }træffe noen – hun vilde
da muligvis bli mistænkeli når hun tænkte
jeg løi –

    Skriv til mig når de kan komme da
vel sa jeg – og  …  sån engang ved leilighed –
jeg lod som om jeg hadde hastværk og tok
til hatten – adjø adjø –

    Nu Stang er reist – er jeg mere beroliget
– har ikke den utålelige tanken at
hun er hos ham –


    Jeg var i går på {s}Ci Cirkus –
Neden ret foran mig sidder doctor Thaulow
Over Fru Bergh kommer in i hvid og
sortrandet kjole – hun er sammen med moderen
– hun var vakrere end noensinde
– hun ser ofte op – jeg føler hendes blik –
seiret har du – det er forbi – den lille piken

 

Munchmuseet T 2760 bl. 48v

‹fådt› resten –
    Jeg kan se på hende roligt – ikk ude sogar
uten had –

    hun ser smilende koket op – jeg ser ‹i›
    Jeg ser på hende som på en anden
smuk dame – Det var mig en tilfredsstillelse
– at søge end efter noen kjærlighed til
hende – som motvægt ligeoverfor den anden –    Jeg var oppe hos Holmbo
D …  hadde flyttet Fru Holmbo havde
Deng Da hun blev opsagt i pensionen
på grund af Meilænder f …  – telegraferte
hun efter manden – var heldigvis lidt syg
– så hun kunde bruge det til påskud –
Manden telegraferer ømt – kommer dagen
efter –

    Han var i i Det var et udmærket
forhold mellem dem – Sansynligvis efter natten
– jeg forstod ikke om hun hadde oplyst
h{ … }am om forholdet –

    H …  Manden tegnede – fruen sto
og krøllet sig ved en spiritusild –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 49r

    Er jeg ikke nu søt – si det –
Jeg kul kun …  Manden så på hende
beu l …  Å du da – men kunde ikke la være
at beundre –

    Jeg {d}Det var mig umulig at undertrykke et smil –
Frøken Buhre { … }kommer så – fru Holmbo
Jeg Hun er en troløs kvinne hun kom hævner
mig vel –

    Jeg gik lidt t …  Jappe vilde gå jeg fulgte
med ham – jeg fik hjerteklap ved { … }at høre
hende nævne – vilde ikke at træffe hende
da hun muligvis vilde se min bevægelse –

    Da vi var ute – sp kommer { … }kom vi
til at tale om fru Krohg

    hun er aldeles gal – hv jeg er nu  …  ikke
så meget sammen med m hende – hun
skjælder mig altid ut – En dag nat
vilde hun løpe ut at a vindue
i linnedet – Krohg grep hende – han
skulde gå efter vand ber hende først
love ham ikke at gå ut – hun lover
h – da han ko‹mm›er in – sidder hun
naken { … }udenfor på et gjære –
hun roper mit navn og gråter –
Krohg holdt på at gå efter mig

 

Munchmuseet T 2760 bl. 50v

en dag vilde { … }hun ikke drikke
fordi hun påstod vandet var forgiftet
– Hvis det varer slik – m kommer
hun til at bli indlagt på et
asyl

Onsdag den 14de October
    Traf igår Jappe på gaden – ba mig
gå ned i en bodega – han vilde fortælle
mig noget – da vi går nedover ser
jeg frøken Buhre på den andre side
– hun går alene –

    Jeg  …  tænkte et øieblik på at gå over
men jeg følte men gik aligevel videre –

    I Bodegaen fortæller  … Jappe at
– han hadde skrevet et brev hvor han
sier han ikke længer holdt så a hende –
han fortalte at i dag hadde ‹være› væmmeli
mot ham – som sædvanlig – Sagt

    hun hadde sagt hidsi: jeg er kje a
alt det vrøvle om revolver og gift –

    Hun vilde reise til Drøbak – det var

 

Munchmuseet T 2760 bl. 51r

deili at bli kvit ham.
han fortalte at – hans søster sat oppe
alene på sit værelse – Holmbo hadde
fundet breve fra Meilænder – hadde
brudt op en kasse – vilde skilles
vi går Jeg vil

    Da vi { … }går opover gaden – { … }træffer
vi Meilænder – har de set min
søster spør { … }Jappe – Ja – det er
fuld en{ … }ighed igjen –

    Jeg sier han bør skille sig
sier Jap Jappe – Jeg liker meget
bedre Holmbo end min søster –
Vi sidder på Grand og træffer
Holmbo og frue – begge forgrædte
– { … }Fru Holmbo hadde
ny hat – ern klædeli? spør hun.


    I forgårs h var jeg hos frøknerne Sjelderup
hadde dem begge tilbors – Frøken Schjelderu den
ældre var meget elskværdi – Jeg ved hun har
sagt til fru Holmboe at hun liker mig
godt –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 51v

     … 

    ‹T›ræffer efterpå Oda og Krohg og
‹n›oen andre på {g}Grand – blir siddende
til kl. 2 i et værelse hos Colin

    Der var Fru Krohg sad hele tiden
ved siden a h mig – hun vi
så sammen i noen blade – og

 

Munchmuseet T 2760 bl. 53r

    Nizza 12/12 91

    Bølgerne jager mod stranden efter hverandre, efter hverandre
havet { … }åbner sit svælg grøn mystiske grøn{ … }blå svælg
som vilde det vise mig hva der bor dernede
i dybet – det var bare et øieblik men
det var blot et øieblik – vandet lukket sig
som et me{ … }d en hvidfrynse{n}t kam over
detikke skulde jeg vide det

    Det Vandet falder bragende mod stranden
s vælter opover sandet som flydende
skinne{ … }nde sølv – spillende i solen
med perlemors glands

    Og { … }foran skyder det sit blændende
hvite skum – hvit som sne –
– sprøitende sit sal{ … }te vand i mit
ansigt

    Men derute – derute – bag den azur{ … }blå
linie – hva mon der bag de skinnende
skyer – er de{ … }t verdens ende hva er der –
Der Engang trodde jeg der var verdens
ende – ikke vet jeg nu hva der er
{ … }nu vet jeg intet

 

Munchmuseet T 2760 bl. 54r
Nizza 8/1 92
     … 
    Hvor den evne sidder, hvad d {h}af hvilket væsen
den er din evne som som ethvert levende væsen
eier til at den evne du bruger ‹strevet› til at
forme sig, udvikle sig – det ved ingen –
Livsspiren – som er eller om man vil sjælen
eller ånden –

    Det er dumt at benægte en sjælens tilstede{ … }værelse
– { … }Man kan jo ikke benægte livsspirens exitense
Man k

    Man Man må tro på udødelighed – forså-
v{d}idt som at man kan { … }påstå at den evne
livsspiren – livsånden alligevel må exitere
efter legemets død –

    { … }Denne evne – til at hol{ … }de et legeme samme
– at bringe stoffene i udvikling – livsånden
hvor blir den af –

    Intet forgår – man har intet exempel derpå
i { … }naturen –

    Legemet som dør – forsvinder ikke – stoffene
går fra hverandre – omsættes –
Men den livsånden hvor blir den a –

    Hvor det kan ingen si – at påstå dens ikke-
exitens efter døden af le{ … }gemet er ligeså dumt som at denne ånd
bestemt ville påpege af hvad art – eller hvor { … }den vil exitere

 

Munchmuseet T 2760 bl. 54v

    {En}Den fanatiske tro på en enkelt
religion – f.x Kristendommen – bragte
fr vantro – bragte en fanatisk tro
på en ikke gud –

    Man gav { … }sig i ro med denne
ikketro på en gud – hvilket jo osså
var en tro – \At påstå idet heletaget noget/

    I det hele taget at ville påstå noget
bestem om hvad der kommer efter døden er dumt

    Den var i forbindelse med den
store bølge som gik over verden – realismen
Ting existerte ikke uten de kunde
påvises, forklares chemisk eller fysisk
– maleriet og literaturen var blit
det man så for øiet eller hørte med
{ … }ørene – det var  …   …  skallet af naturen –

    Man { … }hadde git sig ro med
de store opdagelser man havde gjort
– man tænkte ikke på at jo flere
opdagelser {s}jo større gåder at løse og
flere gåder at løse – man havde
fundet bakterier – med hvoraf
består de –? igen –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 55r

    Det mystiske vil altid exitere – blir
jo mere der opdages – jo mere vil { … }der bli
af uforklarlige ting –

    Den nye bevægelse – som  …  hvis fremskridt
hvis blænkere man sporer over hele linien –
det vil hale  …  gi udtryk for alt dette
ufork› som { … }nu o{ … }ver en menneskealder har
været trykket nede – At de{n}t trangal som
 …  mennesket altid vil ha en hel del
–  …  mystisisme –

    Det vil gi udtryk for alt det  …  anede
det som er så fint at det blot består i anelser
i tankeexperimenter – En masse uforklarte
ting – nyfødte { … }tanker som ikke har
fået form

    I Frankrige har

 

Munchmuseet T 2760 bl. 55v

    De gamle havde ret når de sagde at
kjærligheden var en lue – thi den efterlader
jo som luen blot en askehob –
Nizza 14/1 92
    Han – Du skal { … }gjøre store værker – udødelige mesterværker
skal falde som gå fra dine hænder
Jeg – Ja – jeg { … }ved det – men kan de skaffe
væk den orm som ligger og graver om
mine hjerterøtter {–}? – Nei – det kan du aldri.

 

Munchmuseet T 2760 bl. 56r

    Nizza 22/1 92

    Jeg gik bortover veien med to ven venner
– solen gik ned bag åsen over byen og fjorden
– Himmelen { … }blev pludselig blodig rød
– Jeg følte som et pust af vemod –

    Jeg { … }stanse{ … }t, lænede mig til gjærdet
{ … }træt til døden – mine to venner den blåsva
så på mig og gik videre – så u{ … }tover over
de flammende skyer\ne/ over fjorden og som blod og sværd
byen – den blåsvarte fjord og by –
– Mine venner gik videre – jeg stod
der skjælvende af angest – og jeg
følte som et stort, undeligt { … }uendeligt
skrig gennem den uendelig naturen

 

Munchmuseet T 2760 bl. 56v

    Den‹ne› forunderlige rouletten – spillebore
det blev som et væsen med sine
luner
luf lunefuldt væsen – det har
sine egne nykker – L Som idag – og
rouletten blir dens hjerne – Som Hvor
jeg idag havde følelsen af dette mystiske
uhyre – jeg noterte og og iagtog forat
udforske dens vaner – Den Den { … }Efter
noen lange serier – begynner den { … }pludseli
at
{ … }det pludselig at afvexle fra rødt
til sort flere gange – en gang rødt en gang sor jeg føler som et
hefti indskydelse følg – efter – sån vil
den fortsætte – men jeg holdt ig gav ikke
efter – og farverne kom – afvexlende rødt og sort
rødt og sort – En dame tværs over fulgte
og vandt – så kommer farverne to og to –
to gange sort  …  gange – rødt – Nei

    Jeg h Ved siden af mig sidder en mand
og en kone –  … Han Rødt er kommen ut
to gange – Nu kommer sort tænker jeg –
og lægger på sort – min sidemand gjør det samme –

 

Munchmuseet T 2760 bl. 57r

    Jeg sidder den meste tid ved kaminen
– syg og slap – har ikke arbeidet noget
i det sidste – Hvor tankerne arbeider {–}i mit
stakkels hoved – erindringerne gnaver og piner
{ … }langt indi brystet – jeg syns jeg h kan
pege akkurat på det sted hvor det
såret er – det er som { … }åbent –

    Erindringer og om de døde – hvorfor
gjorde du det – hvorfor undlod du at
gjøre det – Aldrig at skulle kunne
få gjort godt igjen – det man har forbrudt –
Jeg får im{ … }ellem pludselig en næsten
idiotisk taknemmelighedsfølelse ligeover
menn enkelte mennesker der har
før i tiden har været mer eller
mindre ælskværdige – bare

    En gammel kaptan som  … engang
havde vist mig et så blidt ansigt –

    Jeg fik næsten tårer i øinene ved tanken på
det – Og min afdøde lærer –


    Jeg sidder og ser på ilden i { … }kaminen

 

Munchmuseet T 2760 bl. 57v

{k}ved at se den knitre og brænde – kommer
jeg pludselig { … }til at tænke på inkvisitionen
alt hva religionen { … }på en side har
gjort af vont

    { … }Så  …  kommer jeg

    Så kommer jeg til at tænke på et
en af de kvinder jeg har holdt af – tænke
på de øvrige – husker på

    Jeg tænker Hennes navn sto så jeg
i avisen – hun havde holdt konsert

    De{r}t kom atter det op det spørsmålet
har hun holdt a af dig noensinde
– var det min eller hendes skyld –
– Jeg tænker på hvordan jeg var før
jeg kjendte hende – og nu – {v}hvilken kontrast
– Nu er jeg føler jeg mig som et udstrukket
– { … }delt vrag –

    Jeg har idag regnet ud hva jeg
har at leve for – Jeg må slutte med
at gå på kaffeer – må spise på b{l}illigere
restauranter – Skal jeg kunne slippe
ud må jeg ikke leve for over 2 ½ fr. dagen

    Jeg må se er så alene – tankerne kommer
så  … 

 

Munchmuseet T 2760 bl. 58r

    Skredsvig og frue kom og indviterte mig
at bli med til Monte C{ … }arlo –

    Vi skulde spise flot – og høre på kon{s}certen –
    Jeg vil ikke spille – taber jeg vil
jeg intet have at leve for denne måned

    Jeg gik atter opover den høie trappen
der fører til Spillehelvedet – Jeg føler
atter den { … }lumre luft i spillesalen –
– Hvor al{ … }ting er rigt – aligevel her
– Jeg går stanser ved et af { … }borene
– venter roli til – Jeg havde på veien
tænkt ut en methode – blot spille
når 4 kom ut – en farve kom ut 4 ganger –
Jeg noterer i en bog –
{ … }sort kommer – 4 gang – jeg sætter på sort
og vinder – jeg venter siden – sætter
og vinder – jeg vinder hvergang –

    { … }Det var en forunderli føelse de{n}tte
lissom altid ha heldet – jeg følte lissom

 

Munchmuseet T 2760 bl. 58v

i forveien at min farve vilde komme
og den kom –

    Jeg havde vundet 60 fr – Jeg taber
pludseli for første gang. – Jeg havde bestemt
mig til at gå når jeg begyndte at tabe
– jeg reiste mig og { … }gik – Jeg var lidt h hed
i hode – og det var deili at komme ut i luften

    Tirsdag
    { … }Inat fik jeg ikke sove – jo mer
jeg tænkte
{ … }jeg så den lille striben mellem
gardinerne lysne lidt efter lidt – { … }Jeg lå
hed og vendte mig i sengen – Jo Jeg
lå og noter{ … }te – jeg hørte roulettens
knitren –    Jo mere jeg tænkte
over { … }det syntes min methode at
være ufeilbarli – Jeg havde bare
at vente – bare at vente – så vilde
jeg – måtte jeg vinde – og jeg trænkte
penger – til mit arbeide – hva skulle
jeg ikke gjøre {–}da – når jeg havde dem –

    Hvor jeg længtet efter dagen {–}skulde
komme – jeg måt jeg vilde reis{ … }e med
første tog

 

Munchmuseet T 2760 bl. 59r

    Da det var lyst k

    Lørdag den 29de Jan

    Jeg taber nu hver dag – jeg tør ikke tænke
på hva vil { … }skje –

    Hver morgen bestemmer jeg mig til at reis ikke at
reise – Så kommer det { … }over mig til en
bestemt tid – og uten den det er ikke engang nogen
betænkning – jeg tar jeg ikke at  … reise var umuligt
– jeg vil vinde igjen – vinde igjen – Men jeg Jeg løber
op { … }ad trappen – in til bordet – og jeg taber taber

    – Jeg { … }talte ig{ … }år på Pr … 
        ‹Sønd›
    Jeg talte idag med en bordtjener på
Promenade – var om vi kom strax in på spillet
i { … }Monte Carlo – Han pegte på en der gik
forbi – se han – han har spillet –

    Jeg så en mand jeg ofte havde lagt mærke
til – han h en tynd høi fyr – med langt { … }hår
– et sjal over slæng over skuldrene – { … }havde
noet noet af en ribbet ful ved sig – forresten
gjør jeg ham til digter – Han har ‹eiet›

 

Munchmuseet T 2760 bl. 59v

{ … }spillet væk 14 millioner     … 
    Han var kommen hid med 14 Millioner
– han begyndte at spille –  … an

    En dag sætter han tusind francs
    En dag sætter { … }han tusind franc på
rødt – sort kommer ut – han sætter
det dobbelte {1}2000 – sort atter
han sætter igjen det dobbelte af det tabte
forat vinde igjen – 3000 – atter sort –
han fortsætter – 6000 – 12000 – 24000
– 48000 –

    Sort kom u{d}t 16 gange –
og Engelskmanden hadde tabt alt han
eiet – Han ble gal vil – for om
i salen – talte over sig og truet med selvmord
– Man tog ham i { … }forvaring – og  … 
banken gav ham 10 fr dagen for sin levetid.
– { … }Men på den betingelse ikke at spille –
– Nu har han arvet en Million
Han ka har atter ret til \at/ spille –

    Nu så jeg ham i går – ved rouletten
høi og forvitret – sto han og la guldstykker
på bordet – og tabte

 

Munchmuseet T 2760 bl. 67r

    A. C Houens Legat for K og  … 
Bureauchef Grundt
Kirkedepartementet

 

Munchmuseet T 2760 bl. 67v
      
No-MM_T2760-98-Vi
      
No-MM_T2760-99-V