Oscar 2

(1829–1907)
Svensk konge. Konge av Sverige 1872–1907 og Norge 1872–1905.

Les mer

Oscar 2 er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4435.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1894. Se s. 2
«om Dig, – han havde imødegaaet en Løitnant Didrikson, der altsaa klandret din Malemaade. – Kongen havde sagt, at han ansaa Dig som den mest talentfulde Maler i Norge, – havde altsaa i det hele taget dit Parti. –      Jeg synes dette var felt morsomt, derfor maatte jeg fortælle Dig det. –»
Munchmuseet, MM K 5133.   Brev fra Inger Munch. Datert 24.01.1933. Se s. 1
«Der kommer flere hyggelige begivenheter frem for mig om papa. Han var en fryktløs mand, når det gjaldt soldatenes beste. Du husker vel han kom lit i unåde hos Oskar II som prins. På en av moene skulde der være felt- manøver. Sommeren var kold, og soldatene skulde ligge ute. Papa rekvirerte extra uld- tepper til dem, men prinsen protesterte og sa at papa skjemte bort soldatene for ham. Men papa var urokkelig, og teppene kom. Generalkirurg Thaulov sa man hadde ingen samvittighetsfuldere mand end papa. Jeg husker han da kom hjem strålende.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 27r
«Afsættelsen af Kong Oscar og opsigelsen af Unionen 7de Juni –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 29r
«‹Hvissom›Kong Oscar vågner og ‹gnir øine› siden da kommer nok –»
Munchmuseet, MM N 889.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 27.7.1905. Se s. 2
«jeg sjelden har { … }følt en sådan Forbauselse som da Efterretningen kom at Kongen var expederet væk og Landet var frit – At ikke der blev Krig strax var osså underligt – Det har overalt gjort et stærkt Udtr Indtryk i Udlandet – at det at det gik så roligt som»
Munchmuseet, MM N 922.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.7.1907. Se s. 1
«Jeg var forleden hos Prins Eugen der var yderst elskværdig – Det var jo snurrigt at tænke på at hans Bror er Kronprins Gustav og Kong Oscar hans Far –»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 181r
«Vi havde slåt oss sammen og vrøvlet i fylla om p …  svensker kong Oscar og krigen som mulig kom –»
Munchmuseet, MM T 2760.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1891–1892. Se bl. 20r
«Han var så en godt kjendt med prinsen – { … }kong Os{k}car nu –»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882. Se s. 16
«

Mandag den 16de.    Igår holdtes koncerten for kongen. Jeg deltog kun efter at halvparten af numerne vare sungne og Jeg havde nemlig rent forstået det som om det skulde have været turnhallen ved siden af den tekniske skole der var bestemt til

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 13r
«

Lørdag den 31tevar kom {k}Kongen til Gardemoen. Først saa jeg paa Kongen overrække B Corpserne «Akershus» og «Opland» deres Standarter, hvorved Kongenhan holdt en Tale. Derpaa holdt Corpserne en Parade for ham og tilsidst efter Middagen saa jeg paa Væddeløbet mellem Officerene og derefter mellem Underofficerene. I det første Ridt vandt Løitnant Guldberg første Præmie og Løitnant Deli anden Præmie. V Præmierne over-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 13v
«af Kongen, som st var paa Avance- manghøien»