Akseli Gallen-Kallela

(1865–1931)
Finsk maler. Kjente Munch fra kunstnermiljøet i Berlin i begynnelsen av 1890-årene.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Akseli Gallen-Kallela

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 2218.    Brevutkast. Ikke datert.
«»

Akseli Gallen-Kallela er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 138.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 26.01.1933. Se s. 1
«Tja – Du har rett vi er gamle det er glisent i rekkene nu – meget glisent. Og så, sidder jeg her i min ensomhed tænker, og ordner op mine mange papirer. Du kann tro jeg finder mange mærkelige ting – og mange tanker og erindringer dukker op i min erindring. Jeg har en fin colection – hele Jens – omtr. complett –. Kampene i 80årene og allt omtr hvad der er forefalt på tryk i vort liv – nuja da vi levet, håbet, trodde! – og frem foralt kjæmpet. Blant andet fandt jeg dette udklip – og da det muligens kunde interessere Dig, så sen- der jeg den. Herregud hvormeget tull og tøis er det ikke bragt til torv’s hertillands om kunst – å Gud. At Jens fremdeles er directeur for Nationalgalleriet er det – eller noget af det morsomste jeg har oplevet. Det er et kunststykke\!/ denne affecterede og uvi- dende arogance!. Det er da logiskt at når et menske gang på gang går i vannet! – han sjønner pinedød ingen ting – men slumper at trekke et fornuftigt valg iblandt, og så frekhedens nådegave. Han er som lusa i et svenskeskjeg! og Gud ved om han ikke er svenske. Jeg sendte til generalforsamling et epigram til J.T. – «Intrigant og arrogant Du åndelige snobbefant er og blir en Ignorent.» Men nu er jeg gammel, og usigelig tret det har gåt svært inpå mig daJappedøde! – det har det. Et fint menske! vi har såmend truffet nok af pøbelsjæle og jeg husker forbandet godt. Jeg får af og til breve fra FrankrigTyskl.Engl.Finland. Jo, i Finland lever endnu Emil Wikström skulpteuren og Ero JernfeltGebhardt o andere men disse kjendte vel Du også. Gallén er død – – ja han»
Munchmuseet, MM K 139.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 08.09.1933. Se s. 1
«P.S. Galén er død.»
Munchmuseet, MM K 144.   Brev fra Carl Dørnberger. Datert 15.12.1939. Se s. 2
«Skidt op og Lort in mente det hele, og jeg stunner mod den evige ro – kun ro og uden håb – slutt. Ja Du vet vel at Thomas Bodum også er død. Vi to snakket så ofte om den gamle tid, om Hans Jeger Calle LøkenDedikenguttaSivert og alle de andere. Det var i åttiårne – levelige vilkår omend smådt stell! men det gik da, nu er det såmend andre boller! – Jeg hører ifra Finland af og til. WikströmWellerhoff- Asp og andere Gallén og er begge borte – – jo det blir ensomt – sikkert det.»
Munchmuseet, MM K 2465.   Brev fra Maximilian Harden. Datert 08.04.1913. Se s. 3
«grünen Anzug. Es war ein vorzüg- lich gelungenes Bild und da Sie zur Zeit mit Axel Galén eine Ausstellung U. d. Linden veran- stalteten wurde das Porträt (es war im Goldrahmen; ich er- wähne diese détails um Ihr Gedächtniß zu unterstüzen) mit vielen anderen Ihrer Schöp- fungen dort ausgestellt. So weit ich mich erinnere ver- krachte der Unternehmer die Bilder wurden beschlag- nahmt. Ich verließ dann»
Munchmuseet, MM N 336.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Mine Aulabilleder Kommentar er malt på det bedste lærred der var at få og nu ikke mer kan skaffes – Hvert penselstrøg er malt af migBlocks kjempelærred og der er malt med Windsor og Newtons farver for staffelimalere – Det vil ikke kunne ødelægges som Galléns frescoer    Leonardos frescoer og mange trods barnslige efterplaprere af hr Nygaard-Nilsen»
Munchmuseet, MM N 808.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.2.1895. Se s. 2
«Jeg har er oftere sammen Maleren Gallén fra Finland; ogSchlittgen – tegneren i Fliegende Blätter – er nu igjen kommen til Berlin fra München – vi {er}træffes på vort gamle lokale Ferkel»
Munchmuseet, MM N 810.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 3.1895. Se s. 1
«Jeg har for tiden udstilling her sammen med en finne Gallén – om det bliver noget pecuniært udbytte ved jeg jo ikke –  …  I aviserne ser det broget ud med politikken hjemme»
Munchmuseet, MM N 922.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.7.1907. Se s. 2
«En finsk Maler Gallén sagde det føltes som i Sverige som om en Arm var h amputeret – Prins Eugen sagde da han hørte jeg og Finnen skulde besøge ham: {j}Jeg får Besøg af to Folk fra to Land min Familie har mistet –»
Munchmuseet, MM N 2396.   Brevutkast fra Edvard Munch til Adolf Paul. Datert 1892–1896. Se bl. 1r
«Hilsen fra Ferkelen – { … }Jeg har allerede tidligere fået et fyllebrev fr{ … }a Dig – jeg beder at hilse Gallen fra mig og takke for tegningen og hilsenen – Jeg kjender ham godt af omtale – Min adresse er  Kurfürstendam 121 – ‹hvis› Kan De give mig bud på et billede var det godt da fattigdommen florerer – Strindberg er vist i Brünn – skal give Dig nærmere besked –»