Leonardo da Vinci

(1452–1519)
Italiensk maler, billedhugger, ingeniør og vitenskapsmann i renessansens Europa. For Leonardo da Vinci var kunsten også et psykologisk og forskningsmessig anliggende, og han var opptatt av sjelstilstandens innflytelse på f.eks. ansiktsuttrykk. Kan betegnes som et universalgeni (jf. renessansens ideal om uomo universale).

Les mer

Leonardo da Vinci er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 928.   Brev fra Ludvig Ravensberg. Datert 10.12.1913. Se s. 2
«»
Munchmuseet, MM K 1162.   Brev fra Jens Thiis. Datert 11.10.1933. Se s. 1
«truffet, skinn bestilt fra negere i Afrika, fra Nigerfloden, håndberedt forstår du. Forsatspapir fra Frankrige, Rene, nye jomfrulige typer av den fornemme Cochintypen\skriften/, som aldrig har sett papir før. Førsterangs chil clicheer fra A/S Cliché og korrigerte farvetrykk\./ Alt på beste sort engelsk matt kunsttrykkpapir – du har sett prøver av trykket, se på ditt eget selvportrett s. 55, kan det være bedre? Boktryksmessig blir det sandsynligvis Norges fineste bok ved siden av min «Leonardo da Vinci», som altid blir stående.»
Munchmuseet, MM K 1669.   Brev fra Bror Hvistendahl. Ikke datert. Se s. 2
«att även om Edvard Munchs gärning liksom Lionardo da Vincis huvudsak- ligen ligger inom konsten så torde den dock även ha varit av någon be- tydelse för vetenskapen.»
Munchmuseet, MM K 3164.   Brev fra Gustav Schiefler. Datert 02.04.1909. Se s. 2
«der Romantik zu verfallen, bin ich nicht mehr ausgesetzt. Vor einem ganz köstlichen Portrait in der Am- brosianischen Bibliothek – es wird nicht ohne Zweifel dem Lionardo zugeschrieben und soll Beatrice d’Este darstellen – wurde ich, trotz der diametral entgegensetzten Malweise, durch die unglaubliche Lebendigkeit des Ausdrucks lebhaft an Sie erinnert und sagte zu meiner Tochter, gewiss würden Ihren besten Portraits in späteren Zeiten einmal ebenso bewundert werden.»
Munchmuseet, MM K 3737.   Brev fra Ludwig Wilhelm Gutbier, Galerie Ernst Arnold. Datert 20.07.1928. Se s. 1
«beiden Städten so interessant zu verfolgen ist wie dauernd die Künstler den Menschen, sich selbst, oder deren Tun [und] Lassen auffassten und dauernd in neuen Formen darzustellen wussten. Der Veg von CarpaccicoBasaiti zu Titian[und] Tintoretto\in Venedig/ – oder von Philippo LippiGhirlandajo zu Leonardo[und]Michelangelo in Florenz öffnet doch dem modernen Menschen derart die Augen, dass der Beobachter dieser alten Meisterwerke mit besonderer Ehrfurcht [und] Bewunderung an einen Meister Edvard Munch jenseits der Alpen denke. Jedes dieser grossen Museen in Venedig [und] Florenz müsste daher auch ein Paar Beispiele von Ihnen zeigen könnten um dem Publikum klar zu machen, wie auch unsere Zeit ganz grosses geschaffen hat genau wie die Jahrhunderte des Mittelalters.»
Munchmuseet, MM K 5748.   Brev fra Céline Cuvelier. Ikke datert. Se s. 2
«»
Munchmuseet, MM N 38.   Notat av Edvard Munch. Datert 1928–1930. Se s. 3
«Leonardo da Vin{s}cis fleste billeder er ødelagte – men de lever aligevel – en genial tanke dør ikke»
Munchmuseet, MM N 336.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Mine Aulabilleder Kommentar er malt på det bedste lærred der var at få og nu ikke mer kan skaffes – Hvert penselstrøg er malt af migBlocks kjempelærred og der er malt med Windsor og Newtons farver for staffelimalere – Det vil ikke kunne ødelægges som Galléns frescoer    Leonardos frescoer og mange trods barnslige efterplaprere af hr Nygaard-Nilsen»
Munchmuseet, MM N 1757.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har nu prøvet at være den reisende Leonardo en tid det bekom mig ilde – Jeg ‹bør› nok nu { … }en tid være den svedende liggende Michelangelo»
Munchmuseet, MM N 2790.   Brev fra Edvard Munch til Harry Fett. Ikke datert. Se bl. 1v
« Hva nu først og fremst beskjæftiger mig er om jeg skal holde ved lige de store udkast og prøve at fortsætte med dem – Eller indskrænke mig og som Leonardo la dekorationerne dekorere luftslotte i en annen sfære –»
Munchmuseet, MM N 2946.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 2r
«Leonardo holdt på med Nadværen i 15 år – Dette Denne vældige indholdsrige opgave i Aulaen Kommentar havde jeg altfor kort tid til – \15 år skulde været brugt/»
Munchmuseet, MM T 194.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 193v
«MiraskowskiiLeonardo de Vinci»
Munchmuseet, MM T 2734.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1909–1911. Se s. 373
«Skamferingen bringer alt dette ham ved stadige mindelser tilslut til galskab – Af{d}Disse optegnelser er, egner sig som de er ikke til offentliggjørelse – mange af den gales optegnelser er «gale» og intresante som belysende hans tilstand – Som i Leonardostegninger anatomi – disekeres her  …  – sjælens anatomi – Sjælens mekanisme»
Munchmuseet, MM T 2734.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1909–1911. Se s. 374
«Som Leonardo da Vinci studerte menneskelegemets indre og dissekerte lig – så forsøger jeg at disekere sjæle – Han måtte skrive bagvendt da dette dengang var strafbart at disekere ligene – Nu er det de sjælelige fænomener der virker næsten farli og letsindi og usædeli at disekere –»