Munchmuseet, MM K 26

MM K 26, Munchmuseet. Datert 07.03.1902. Brev fra Andreas Aubert.
Filologisk kommentar: Brevet er feildatert av Andreas Aubert. Årstall skal være 1902, hvilket fremgår av både innhold, som refererer til ulykken på DS Kong Alf ved utgangen av 1901, og av at brevet er svar på PN 186, datert 07.02.1902.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring