Ragnar Hoppe

Knut Ragnar Johan Hoppe (1885–1967)
Svensk kunsthistoriker, kritiker og museumsintendant.

Tilknyttet

  Les mer

  Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe

  I det digitale arkivet finnes det 18 brev/brevutkast til denne mottakeren.

  Munchmuseet, MM N 41.    Brevutkast. Datert 1929.
  «Denne kulde har jeg mærket blandt de{n}t unge kunstnerkuld i alle nordiske land osså {her}\her/ i Oslo – Men den store utstilling i Berlin og den påfølgende i Oslo bragte et ialfald tilsyneladende omslag – Jeg kan tænke mig at netop i Sverige nu for tiden mine billeder { … }og min grafik vil møte en vis motstand – – Næppe i noget land er sakligheten med sit lille format glatte utførelse og sin detaljbehandling trængt så overalt frem – Jeg kan godt forstå det gode ved dette omslag – og omslag må»
  Munchmuseet, MM N 213.    Brevutkast. Datert 1929.
  «Det glæder mig at høre at utstillingen virker bra og hav tak for Deres store arbeide hermed –»
  Munchmuseet, MM N 253.    Brevutkast. Datert 1929.
  «* Jeg tror nok at for øieblikket vil de store formater og annet ved min kunst { … }virke virke lidt motsat de yngre kunstneres opfatning af kunst. Men det menneskelige vil nu altid i lengden seire»
  Munchmuseet, MM N 2268.    Brevutkast. Datert 1929–1930.
  «Jeg takker hjertelig for Deres brev og katalogen med Deres intresante inledning. – Ligeledes intresserer det meget at De vil holde foredrag om udstillingen og at De som i inledningen vil fremhæve det sjælelige ved min Kunst – Dette er jo ofte med udrett urette fremholdt som literært og ennu mere med urette udlalt udlagt som tysk»
  Munchmuseet, MM N 2269.    Brevutkast. Datert 1929–1930.
  «Mangfoldig tak for brev og indlagte varme {og}artikkel af Hans Wählinog alt Den har glædet mig overordentlig ligevis som Deres forord i katalogen, og de kritikker jeg har læst – Jeg vilde nu i hast nævne noget som jeg kanske  …  skulde have meddelt før – { … }Strindberg har i Revue Blanche skrevet en karakteristisk omtale af flere af mine billeder – Jeg husker ikke om det er til malerierne eller de tilsvarende gravurer – Det er Jeg burde kanske foreslåt denne artikkel indtat i Rev Katalogen men det er jo nu forsent – Han skriver i halv { … }digt & prosaform om Kys – Wampyr – Jalousi – {s}Skrig – Tusmørke –  …  Strandbredden –»
  Munchmuseet, MM N 2270.    Brevutkast. Datert 1929–1930.
  «Hjertelig takk for deres tilsendte Sydsvenska Dagblad med Deres så intresante artikel hvor De giver mig såmange gode og varme ord»
  Munchmuseet, MM N 2271.    Brevutkast. Datert 1929–1930.
  «Takker såmeget for brevet! Det gjør mig ondt at De er syk og håber at De snart blir bra!»
  Munchmuseet, MM N 2272.    Brevutkast. Datert 1928–1929.
  «Jeg takker hjerteli for Deres besøk og for det så elskværdige brev – ‹{d}›Det glæder mig at I fandt Dem vel hos mig tiltrods for de primitive forhold { … }herute –»
  Munchmuseet, MM N 2273.    Brevutkast. Datert 1929.
  «Jeg takker hjerteli for Deres brev katalogen { … }med { … }Deres intresante inledning samt venlige hilsener fra Deres frue og prins Eugen –»
  Munchmuseet, MM N 2274.    Brevutkast. Datert 1935–1938.
  «Jeg sender Dem 3 gravurer Det er vanskeligt for mig at sende penge da jeg selv må låne til ved- ligehold af atelierene så de ikke må sælges –»
  Munchmuseet, MM N 2275.    Brevutkast. Datert 1938.
  «Jeg takker hjerteligt for den hilsen jeg fik fra Dem og Deres frue på min 75 års fødselsdag – Jeg har jo osså annet at takke Dem for hilsener og så den vakre boken om Prins Eugens kunst – Her får man e{ … }t ypperlig billede af hans skjønne kunst – Prins Eugen har lige siden i midten af 90 årene været elskværdig mot mig og vist forståelse for min kunst – Det har glædet mig at prins»
  I privat eie, PN 32.    Brev. Datert 22.12.1930. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  I privat eie, PN 1113.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Munchmuseet, PN 1118.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Ukjent, PN 1139.    Brev. Datert 29.1.1929. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Ukjent, PN 1140.    Brev. Datert 2.1929. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Ukjent, PN 1141.    Brev. Datert 5.3.1929. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
  Ukjent, PN 1142.    Brev. Datert 1.7.1929. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

  Ragnar Hoppe er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 1651.   Brev fra Tor Hedberg, Thielska Galleriet. Datert 27.11.1928. Se s. 1
  «Tack för brevet och för ditt vänliga löfte att hjälpa oss med den beramade utställningen. Jag hoppas att du utan allt för stora svårigheter skall kunna samla hop nödigt material. – Om så skulle behövas är Intendent Hoppe, som skall anordna den, villig att komma till Oslo och hjälpa till. Kanske något kan fås från Nationalgalleriet. Det är meningen att utställningen skall öppnas på nyåret, men materialet får nog vara museet tillhanda före Jul.»
  Munchmuseet, MM K 1652.   Brev fra Tor Hedberg, Thielska Galleriet. Datert 13.12.1928. Se s. 1
  «Tack för brev och meddelanden! – Utställningen beräknas kunna öppnas omkring d. 10. Januari –29, och Intendent Hoppe tror sig kunna komma till Oslo de första dagarne på nyåret, för att närmare samråda»
  Munchmuseet, MM K 2445.   Brev fra Eberhard Grisebach. Datert 26.09.1932. Se s. 1
  «In Stockholm wurde ich von Intendant Hoppe und seiner liebens- würdige Gattin sehr freundlich aufgenommen und in Galerie und Stadt gastfreundlich herumgeführt. Es war ein grosser Genuss, mit Herrn Hoppe durch die Sammlung zu gehen und die wertvollsten Bilder zu betrachten und die Sammlung zu gehen und die wertvollsten Bilder zu betrachten und zu besprechen. Wir verstanden uns mit wenig Worten. Die Handzeich- nungen von Josephson und interessierten mich sehr. In Thiels Gale- rie sah ich Ihr ergreifendes Nietzsche-Bild und die schöne Brücke mit besonderem Interesse. Was sonst in dieser Sammlung von anderen Künst- lern angehäuft sich findet, lohnt nicht die Unkosten, die sich der Staat mit der Uebernahme der Sammlung machte. Stockholm als Ganzes ist eine schöne, königliche Stadt, wo Intendant Hoppe einen Raum schaf- fen sollte, in welchem einer Ihrer Cyklen Platz finden könnte. Das dor- tige Stadthaus hat sehr schöne Räume, die ich Ihnen und Ihrer Kunst gönnen würde. Vor dem Abschied war ich mit allen neuen und alten Be- kannten im Keller zum goldenen Frieden in der alten Stadt zusammen. Dann führte mich der Nachtzug nach Trelleborg. Im ersten Morgengrauen sah ich die Landschaft von Südschweden und die Türme von Lund. Die Fu\ä/hre führte uns bei ruhiger See nach Rügen und Stralsund. Bei Gewitter-»
  Munchmuseet, MM N 2072.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1r
  «Da Ragnar Hoppe var her så var han så gla i billedet og jeg har havt på væggen og stadi glædet mig over billedet –»
  Munchmuseet, MM N 2216.   Brevutkast fra Edvard Munch til Axel Gauffin. Ikke datert. Se s. 2
  «Nu har jeg for flere år siden lovet mussæet gjennem Ragnar Hoppe en samling gravurer og har allerede tat en del ut – Jeg holder på at mussæet fremdeles skal overlægge sagen – Jeg er godt vidende om at har man foræret et billede griber man in i en Mussæumsdirektørs virke Han har jo sin egen plan»
  Munchmuseet, MM N 2520.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sixten Strömbom. Ikke datert. Se s. 1
  «Da Ragnar Hoppe var her så var han så gla i det og det gav mig ideen –»
  Munchmuseet, MM N 2521.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sixten Strömbom. Ikke datert. Se bl. 1r
  «Hvad der fremgaar af mit brev til musæumsdirektør Gauffin var portrættet af Strindberg tænkt som et slags forslag til gave – Det var en impulsi{vt}v handling efterat Ragnar Hoppe havde ligt det så godt –»
  Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se
  «Axel Romdahl Ellen og Ragnar Hoppe Gustav Schiefler»
  Munchmuseet, MM T 241.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 5r
  «Hoppe»