Gudrun Drewsen

Gudrun Løchen Drewsen (1867–1946)
Norsk maler og kvinnesaksforkjemper. Gift med Viggo Beutner Drewsen i januar 1887. Kusine både av Kalle Løchen og Sigurd Bødtker.

Relaterte personer

Omtalt i følgende kommentarer

Les mer

Brev fra Gudrun Drewsen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 72.   Brev. Datert 27.09.1930.  

Gudrun Drewsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 433.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 2r
«Mine tyske venner der nok fulgte min farlige og vanskelige stilling de sidste år i Norge Det var Rathenau LindeKollmann Fru Förster Nietzsche Graf Harry Kezslervande de Velde – Jeg fik bestilling på at male Esches Børn i Chemnitz –»
Munchmuseet, MM N 433.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 2r
«Jeg traf mine  …  venner igjen Fru Elisabeth Förster Nietzsche – Graf KezslerVan de Velde – Prof. Auerbach{ … }og frue (Begge forlod livet sammen for 2 år siden selvmord) Grev Vedel med døtre men sygdommen var ikke blit bedre i hjemlannet – Jeg prøvet ophold i Bad Elgersburg derefter i Kösen – Forgjæves – Jeg spurte en doctor i Kösen Jeg fortalte mine fornemmelser af lammelse i fødderne og i armene og osså i tungen –»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 31v
«Bødtker kom bort til dem – Du Brandt Kommentar min kousine frøken Drefsen vil { … }gjerne snakke med dig han så frøden pistoldronningen se bort til ham og smile – han smilte osså – Hvor deilig det var ansigtet – Brandt Kommentar følte sig smigret»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 32v
«Han  …  var fornøiet over at hun så ham – medens ha{ … }n der gik der så lykkelig ind til frøken Drefsen»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 33v
«Der har vi { … }kaptain Heiberg Kommentar og frue {–}sa frøken Dr‹efsen› – pludselig»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 33v
«De var ved siden af hinanden \i trappen/ Må jeg få lov at presentere min {fru}kone frøken Drefsen»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 36r
«Hvem er det de ser efter sa frøken Drefsen – Hun gik bort til ham og h …  – Nå der er de Godaften og tak for igår – det var ‹n›aturligvis dem jeg så efter – Nu skal vi ha det morsomt – Han løi det var fru Heiberg Kommentar han hadde set efter»
Munchmuseet, MM T 2770.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890. Se bl. 44v
«Han traf {F}frøken Drefsen hun  …  hadde let efter ham –»
Munchmuseet, MM T 2771.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1890–1891. Se bl. 8r
«Jeg Nede på bryggene – { … }fik jeg vide at båden først skulde gå om 3 timer – {Jeg}Men Jeg og Lø{k}chen drev opover Karljohan – Jeg Vi traf Drefsen og frue – De indbød mig til at drikke kaffe med dem – Nei sa jeg får hjem til min familie – er jeg ikke en skikkelig fyr –»