Kaptein Heiberg

Av og til kun omtalt som Kapteinen / Kaptainen. Ektemannen til Fru Heiberg. Litterær figur antakelig basert på Carl Thaulow, som var gift med Milly Thaulow. Antakelig er figuren identisk med figuren Kaptain Pryds.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 493, s. 3
MM N 496, s. 18
MM N 575, s. 2
MM N 595, s. 1
MM N 596, bl. 1r
MM N 596, bl. 1r
MM N 600, s. 4
MM T 2771, bl. 30r
MM T 2771, bl. 30r
MM T 2770, bl. 32r
MM T 2770, bl. 32v
MM T 2770, bl. 33v