Frøken Rocker

Litterær figur antakelig basert på Gudrun Løchen Drewsen. Kan være den samme som Pistolpiken på kunstnerkarnevalet 1885. Det er mulig at samme figur opptrer under flere forskjellige navn, se relaterte kommentarer.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM T 2770, bl. 36v
MM T 2770, bl. 36v
MM T 2770, bl. 37r
MM T 2770, bl. 37r
MM T 2770, bl. 37v
MM T 2770, bl. 37v