Frøken Holmsen

Litterær figur antakelig basert på Gudrun Løchen Drewsen. Kan være den samme som Pistolpiken på kunstnerkarnevalet 1885. Det er mulig at samme figur opptrer under flere forskjellige navn, se relaterte kommentarer.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 469, s. 5