Andreas Jynge

Andreas Grimelund Jynge (1870-1955)
Norsk. Embetsmann, bl.a. jernbanedirektør. Forfatter. Formann i Christiania Kunstforening. Innehaver av portrettsamling.

Tilknyttet