Albert von Hanno

Albert Oscar von Hanno (1862-1938)
Norsk kunstner.

Tilknyttet

    Les mer

    Brev fra Albert von Hanno til Edvard Munch

    I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

    Munchmuseet, MM K 1389.   Brev. Datert 04.03.1910. 
    «Som De måske har seet av avisen tænkes en por- trætutstilling avholdt hos Blomqvist i Sept–Oktbr– «Malerindeforbundet» vil påta sig at ordne med ut- stillingen. I avertissement som stod i avisen i Januar mdn, var det vel, var indbydelse utsedt til alle malere, men da fristen var utløpet hadde kun ganske få meldt sig. Utstillingen var oprindelig tænkt avholdt i Kunstfore- ningen, men da man ved en misforståelse kun kunde»