Bildende Kunstneres Styre

Forening og interesseorganisasjon for billedkunstnere i Norge. Oslo, Norge

Les mer

Brev fra Bildende Kunstneres Styre til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1382.   Brev. Datert 08.09.1898 . « hr. maler Edv. Munck  Universitetsgd. 22» 
Munchmuseet, MM K 5202.   Brev. Datert 12.12.1933 . «BILDENDE KUNSTNERES STYRE HYLDER DEM MED TAKK FOR DERES INNSATS FOR KUNSTEN» 

Bildende Kunstneres Styre er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1171.   Brev fra Jens Thiis.
«Forresten skrev jeg igår en stor indstilling om «Den faste Jury», som  …  Bild. Kunst. Styre nu holder på å ødelegge og tvinge ind under den forbandede «almindelige stem- merett». Artiklen Indstillingen som er på 11 sider, er endnu preget av min gamle kampglede og har både nebb og klør. Jeg læste»
Munchmuseet, MM K 1182.   Brev fra Jens Thiis.
«Anderledes med malerisamlingen. Til indkjøp der skal jeg ha et indkjøpsråd av kunstnere, og det er endnu ikke opnævnt. Kunstnerstyret skal opnævne mindst halvdelen og departem. utnævner. I kunstnerstyret er Krogh formand; han vil sikkerlig gjøre alt det vrøvl han kan for\og/ at motarbeide mig. Hvorvidt det vil lykkes ham får vi nu se. Styret vil få saken til behandling en av dagene. Blir rådet straks opnævnt uten nølen og vanskeligheter»
Munchmuseet, MM K 1229.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Vi gjenoptar den gamle gruppe fra Statens uds nu til Stockholmsudstillingen. Vil Du være med? Her blir kanske 3 grupper foruden en «hoved- afdeling» – med mindre en sammensmeltning af et par grupper skulde finde sted. Vor gruppe er dannet; ang. videre optagelse i den, udvalg af billeder, jury, montør-spørsmål holder vi møde nu Tirsdag. Går Du med, så opgiv hvad Du udstiller, hvis Du kan. Du kjender vel valget til Kunstner- styre? Eyvind Nielsen og 4 til fra den side; Eilif og Eiebakke; det gjør 7. Eilif er i Italien, Harald Brun rykker op.»
Munchmuseet, MM K 1255.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Sørensen og jeg har tenkt å få istann en henvendelse til Kunstner- styret for ialfall å få rettet på det verste. Er Du med? Vi vil bare ha noen få navne, selv- følgelig de vektigste.»
Munchmuseet, MM K 1380.   Brev fra Gustav Vigeland.
«Istedenfor paany at forelægge sagen for et samlet almindeligt kunstnermøde greb den snævre kreds af «Bildende Kunstneres styre» selvraadigt»
Munchmuseet, MM K 1438.   Brev fra Kunstnerforbundet, Per Rom.
«Rudolph Thygesen og Torstein Torsteinson har været innstillet til kunstnergage av Bildende Kunstneres Styre siden 1935, i rekkefølge som ovenfor nevnt. Når regjeringen har foreslåt Torsteinson til den ledige kunstnergage, er jo han sikker på å få denne, og det er jo udmerket.»
Munchmuseet, MM K 1460.   Brev fra Norske Grafikere.
«Tirsdag 28 ds. kl. 20 i «trykkeriet» kunst. hus er det medlemsmøte, som medlemmene inntrengende opfordres å møte opp til, da det dreier sig om å nominere vår event. representant i B. K. S.»
Munchmuseet, MM K 5202.   Brev fra Bildende Kunstneres Styre, Halfdan StrømWilh. Rasmussen.
«BILDENDE KUNSTNERES STYRE HYLDER DEM MED TAKK FOR DERES INNSATS FOR KUNSTEN»