Utenriksdepartementet

Departement. Oslo, Norge

Brev fra Utenriksdepartementet til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1329.   Brev. Datert 09.01.1912 . «Tillat mig her at sende Dem avskrift av et nyt brev, som jeg netop nu har mottat fra Pach. Som De ser, haaber han efter motta- gelsen av Deres telegram, at De snart sender helst 8 gravurer til Amerika under» 
Munchmuseet, MM K 4216.   Brev. Datert 17.08.1936 .  
Munchmuseet, MM K 5271.   Brev. Datert 05.09.1934 .  

Utenriksdepartementet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1155.   Brev fra Nasjonalgalleriet, Anne Johanne Ringnes.
«Vi har mottat følgende skrivelse fra Det Kgl. Utenriksdepartement:»
Munchmuseet, MM K 1168.   Brev fra Jens Thiis.
«Men før jeg reiser må jeg ha oversendt dig disse doku- menter om en utstilling i Antwerpen. Du får selv ta stand- punkt til det og svare hr. Ekspedisjonschef Johannesen i Utenrigsdepartementet.»
Munchmuseet, MM K 1229.   Brev fra Erik Werenskiold.
«Vi gjenoptar den gamle gruppe fra Statens uds nu til Stockholmsudstillingen. Vil Du være med? Her blir kanske 3 grupper foruden en «hoved- afdeling» – med mindre en sammensmeltning af et par grupper skulde finde sted. Vor gruppe er dannet; ang. videre optagelse i den, udvalg af billeder, jury, montør-spørsmål holder vi møde nu Tirsdag. Går Du med, så opgiv hvad Du udstiller, hvis Du kan. Du kjender vel valget til Kunstner- styre? Eyvind Nielsen og 4 til fra den side; Eilif og Eiebakke; det gjør 7. Eilif er i Italien, Harald Brun rykker op.»
Munchmuseet, MM K 3609.   Brev fra Christen Smith.
«i dette øieblik faar jeg Deres brev av 13. og er meget lei over at De nu kanske ikke vil være fornøiet med, at jeg allerede for flere dage siden sendte Dem de 4000 mark og 300 kroner i forseglet brev gjennem legationen her til videre forsendelse gjennem Utenriksdepartementet. Det skulle gaa gjennem kurèr, saa De har kanske ikke brevet ennu, da legationen jo ikke har kurèr hver dag, men sannsynligvis er vel brevet fremme like saa hurtig som dette. Jeg troet det var bedst, at De fikk pengene hjem. Men skulle De ha sagt mig en anden»
Munchmuseet, MM T 194.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 193v
«Utenriksdepartementet       205 … »
Munchmuseet, MM T 241.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 70r
«Vinkjælder 2{8}\7/ flasker (En tat) 1 Rinskvin 27 Rødvin Expeditionens chef Johannesen uten- Ddepartementet Utenriksdepart. Antwerpen mussæum »
Munchmuseet, MM T 248.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1942 . Se bl. 26r
«Vinkjælder 2{8}\7/ flasker (En tat) 1 Rinskvin 27 Rødvin Expeditionens chef Johannesen uten- Ddepartementet Utenriksdepart. Antwerpen mussæum »