Harald Brun

(1873-1927)
Norsk maler og konservator ved Nasjonalgalleriet.

Tilknyttet

  Les mer

  Brev fra Harald Brun til Edvard Munch

  I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

  Munchmuseet, MM K 1445.   Brev. Datert 16.03.1909. 
  «Wasteson fortalte De havde bedt mig se paa Deres billede «Dagen derpaa», for muligens trængte det restaurering.» 

  Harald Brun er omtalt i følgende tekster

  Munchmuseet, MM K 794.   Brev fra Harald Nørregaard. Ikke datert. Se s. 1
  «værelser mot syd, der er forbundet med en meget bred skyvedør, som jeg altid lar staa aapen, saa værelserne danner et stort rum. Dine vigtigste bilder hænger saaledes:
    a) Aases portræt,b) dobbeltportrættet,c) syk pike,d) maaneskin,e) strandmystik,f) badende damer,g) selvportræt.
  Det sistnævnte har jeg netop faat restaureret av Harald Bruun, som har spændt det paa blindramme og fernisseret det. Det er blit utmerket pent!
  »
  Munchmuseet, MM K 810.   Brev fra Harald Nørregaard. Datert 14.01.1909. Se s. 1
  «Ingeniør Hartmann vil gjerne bytte sit bilde med et av dine andre, fordi det viser sig at det ikke hænger godt sammen med hans andre bilder. Hvad han ønsker at faa, er en kvindelig akt, – en pike som bøier sig ned og tørrer sig paa læggen – hun staar i profil, og sollyset falder ind gjennem et vindu paa gulvet foran hende. Det er et deilig bilde, og jeg vilde ikke foreta noget med saken, før jeg hadde latt Thiis faa se det, da jeg vet, han gjerne vil ha et bilde av dig til galeriet. Ved nærmere eftersyn viste det sig imidlertid at bildet er sørgelig ødelagt. Foruten en stor rift, er malingen skallet av paa store partier, saa der er kommet en hel del skjæmmende flækker paa bildet. \Thiis kaldte det en sørgelig ruin av et bilde./ Av den grund kunde han ikke kjøpe det til galeriet. – Jeg har gjort Hartmann bekjendt med dette forhold, men sagt ham, at Harald Bruun vel i alle fald vil kunne opnaa at bildet ikke yderligere ødelægges, og Hartmann ønskede da fremdeles at tilbytte sig det. Jeg mente tidligere at han maatte betale et mellemlæg, men eft hvortil han ogsaa var villig. Men efter den tilstand hvori bildet befinder sig synes jeg ikke du kan forlange mere end 600 kr. for det, og jeg sa ham at jeg vilde foreslaa for dig at bytte det uten noget mellemlæg, da han vil faa noksaa store omkostninger med dets restaurering og bildet alikevel aldrig vil bli hvad det har været.»
  Munchmuseet, MM K 1229.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 10.01.1904. Se s. 2
  «Vi gjenoptar den gamle gruppe fra Statens uds nu til Stockholmsudstillingen. Vil Du være med? Her blir kanske 3 grupper foruden en «hoved- afdeling» – med mindre en sammensmeltning af et par grupper skulde finde sted. Vor gruppe er dannet; ang. videre optagelse i den, udvalg af billeder, jury, montør-spørsmål holder vi møde nu Tirsdag. Går Du med, så opgiv hvad Du udstiller, hvis Du kan. Du kjender vel valget til Kunstner- styre? Eyvind Nielsen og 4 til fra den side; Eilif og Eiebakke; det gjør 7. Eilif er i Italien, Harald Brun rykker op.»
  Munchmuseet, MM K 1548.   Brev fra Magnella f. Arentz Fischer. Datert 25.09.1915. Se s. 1
  «Jeg vilde gjerne spørge Dem, om De ikke vilde have min Fars male- rier til udstillingen? Billedet fra «Nizza» er nede hos Konservator Brun, saa det bliver forhaabentlig»