Magnella Fischer

1874. Dødsår ukjent
Norsk kunstbroderi og porselensmaler. Gift med Egil Fischer.

Les mer

Brev fra Magnella Fischer til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1548.   Brev. Datert 25.09.1915. 
«Maa jeg paa forhaand faa lov at takke Dem saa meget for Deres imødekommenhed.»