Anne Johanne Ringnes

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Tilknyttet

    Brev fra Anne Johanne Ringnes til Edvard Munch

    I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

    Munchmuseet, MM K 1155.   Brev. Datert 29.03.1928. Filologisk kommentar: På vegne av Jens Thiis.
    «Vi har mottat følgende skrivelse fra Det Kgl. Utenriksdepartement:»