Norske Grafikere

Interesseorganisasjon. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev fra Norske Grafikere til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1458.   Brev. Datert 23.11.1931 . «Vi har idag avsendt 11 av deres arbeider til den Interskandinaviske utstilling i Helsing- fors.» 
Munchmuseet, MM K 1459.   Brev. Datert 17.06.1932 . «Hammerbæck telefon 43429» 
Munchmuseet, MM K 1460.   Brev. Ikke datert. «NORSKE GRAFIKERES medlemmer innbys til åpningen av den britiske grafikkutstilling i kunstforeningen onsdag ds kl: 12. Likeledes innbys de til det foredrag (med lysbilleder) som den kjente engelske kunst- historiker og grafikksamler Mr. Campell Dodgson holder om britisk grafikk i Universitetes gamle festsal mandag 20. ds. kl. 20.» 
Munchmuseet, MM K 1461.   Brev. Datert 02.02.1931 . « Maleren Hr. Edvard Munch  «Ekely»  pr. Skøyen» 

Norske Grafikere er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1460.   Brev fra Norske Grafikere.
«NORSKE GRAFIKERES medlemmer innbys til åpningen av den britiske grafikkutstilling i kunstforeningen onsdag ds kl: 12. Likeledes innbys de til det foredrag (med lysbilleder) som den kjente engelske kunst- historiker og grafikksamler Mr. Campell Dodgson holder om britisk grafikk i Universitetes gamle festsal mandag 20. ds. kl. 20.»
Munchmuseet, MM N 2026.   Brevutkast fra Edvard Munch til Kristofer Sinding-Larsen. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har tilskrevet «De gra Norske Grafikere» og bedet om at få mine udlaante gravurer tilbake – Jeg har ikke fået svar og beder Dem venligst at ta Dem af sagen så jeg nu efter mange års utlaan får dem tilbage –»