Sigurd Mathiesen

(1871–1958)
Norsk forfatter. Gift med forfatteren Anna Munch. Sigurd Mathiesen opptrer under pseudonym “Petersen” i Munchs notater som omhandler tiden i København.

Omtalt i følgende kommentarer

Les mer

Sigurd Mathiesen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4519.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.03.1907. Se s. 3
«saa daarlig ud havde lagt i 5 Uger, men nu skulde han forsøge at kare sig paa Kontoret trods svere neu- rogaliske Smerter. – Karoline havde lagt i 3 Uger. –      Edvard Næs Munch har det svert daarlig, Forretningen gaar ikke, og nu har han en liden Pige som i over et Aar har lagt af Turbekler i Maven, og stadig har Operation, Aføringen kommer gjennem en Aabning i Maven. Ragnvald er en lidende Mand for den sørgelige Kones Skyld, nu vil hun have Datteren, – men hel- digvis har hun fornærmet hende ved at bede Statsministeren om Pengebidrag for sig og hende. – Hun er naturligvis rusk. – Nu skal hun ligesom være gift med Mathisen, – men nu har hun reist fra ham. – Nei nu kommer jeg ind paa Sladder- historier. – Naar Inger har været ude, faaer hun høre saameget.»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 45r
«Musik – Pjolter – Cigar – Pjolter Cigar – Di digteren Petersen fra Norge    Nå hvordan har Du det – Nu ja –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 709).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1908. Se s. 2
«Apropos Mathiesen Syns Du ikke det er en talentfuld Forfatter?»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 709).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1908. Se s. 2
«og siden har jeg da levet i en stadig Spænding og Uro der tilslut måtte have Afløb. Det kom da nu nokså voldsomt – efter en Reise i Sverige og tilslut 4 Dages Samvær med Sigurd Mathiesen i Alkoholens Himmel – – Jeg fik en ordentlig n{æ}ervekur og vistnok et mindre Slagtilfælde – Hjernen var jo blit såret på et sted ved den idelige Tanken på en og samme Ting – Jeg elektriseres og masseres – og finder mig vel her i Ro – omgivet af elskværdige»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 710).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.10.1908. Se s. 1
«{S}Mathiesen fik sat Kronen på Værket – da han her i Kjøbenhavn …  …  ikke forlod mig i 4 Dage – til jeg dat sammen –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 710).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 27.10.1908. Se s. 1
«Jeg vilde gjerne høre lidt om Mathiesen – hva mener Du om ham?»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 712).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 28.12.1908. Se s. 3
«Det var skrækkeli i Begynnelsen da jeg selv forstod at man ved en feilagtig Behandling kunde have ødelagt mig. – Intet er jo naturligere end at denne Krise kom efter de forskrækkelige åringers Begivenheder og Ophidselser og jeg vidste jo at det hele vilde give sig ved en Ro – { … }Uheld var jo den frygtelige Rangel med Mathiesen der gav min Tilstand et slemmere Udseende –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909. Se s. 6
«– Jeg regner osså Sigur Mathiesen med i den {–}Rækkefølge – for under Venskabsmaske var han infam – (?) Det er jo mulig jeg t{ … }ar feil i dette»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 718).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.2.1909. Se s. 2
«Mathiesen var ikke helt fri – Han fik da vist han var stod nær Begivenhederne med Damen»