Petersen

Antakelig litterær figur. Sigurd Mathiesen opptrer under pseudonymet «Petersen» i Munchs notater som omhandler tiden i København.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 482, s. 2
MM N 482, s. 2