Christian Walfrid Blomqvist

(1835-1909)
Svensk rammemaker og forgyller. Etablerte Blomqvist Kunsthandel i Christiania 1870.

Les mer

Brev fra Christian Walfrid Blomqvist til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1384.   Brev. Datert 25.05.1895. 
«Undertegnede Maleren Edv. Munch p.t. i Berlin og W. Wasteson Indehaver af C.W. Blomqvist Kunsthandel i Chistiania er kommet overens om følgende betingelser: Jeg Edv. Munch udstiller i Wastesons lo- kale i Christiania fra 1ste til og med 31te October 95, ca. 40 – (firti) malerier, og omtrent lige mange Raderinger, Tegninger e.t.c. alt udført af Edv. Munck og ikke tidligere udstillet i Christiania. I leie for oven- nævnte billeder betaler W. Wasteson til Edv. Munch 500 kr.– (Fem hundrede kro- ner) for tiden October maaned 95, hvis Lokalet ikke er optaget af nogen anden udstilling fra 1ste Novbr. har W. Wasteson» 

Christian Walfrid Blomqvist er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 774.   Brev fra Jappe Nilssen. Datert [??].[??].1909. Se s. 1
«Blomquist har sit lokale optat indtil 1ste januar; jeg har talt med ham og han siger, at han ikke kan give dig noget honorar, men han er villig til at dele entréindtægten med dig – hvilket formentlig blir en bagatel, da de fleste, som besøger hans lokale er abonnenter.»
Munchmuseet, MM K 4496.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.12.1902. Se s. 2
«Inger var sammen med Ludvig hos Tante Jette og han synes det var saa overordenligt prægtigt for Dig. – – O, ja du skal da blive tilkomne alle disse X. – Nu nylig stod der i en Kritik over Blomqvist Udstilling over forskjellige Kunstnere, – jeg troer det var en Juleudstilling – en hel Del Ros over en ung begavet Kunstner der valgte den «slagne Landevei.» – X under. Det var i Aftenposten. – –»