O Væring

Fotograf. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Brev fra O Væring til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5403.   Brev. Datert 26.11.1915 . «Regning for fotografering.» 
Munchmuseet, MM K 5404.   Brev. Datert 08.04.1937 . «Regning for fotografering.» 

O Væring er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1155.   Brev fra Nasjonalgalleriet, Anne Johanne Ringnes.
«Hvis De ikke har noget fotografi, kunde kanske Væring komme ut til Dem og ta et, hvis han faar lov.»
Munchmuseet, MM K 1939.   Brev fra Naum Kaufmann.
«Gleichzeitig ersuche ich Sie, falls es Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten sollte, mir ein näheres Verzeichnis der nach dem Erscheinen des Kataloges von von Ihnen herausgegebenen graph. Blätter mit Preisangaben \zuschicken/ und die Preise dieser nahesteh. von Vaering fotograph. Blätter zu notieren.»
Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad.
«Fotografierne fra Wering blir sendt Dig strax, jeg synes de seer saa gode ud. – Jeg skal, som Du sier bade mig godt i Solen i Haven, – vi har det saa roligt, –»
Munchmuseet, MM K 5017.   Brev fra Laura Munch.
«paa gravene med blomster. jeg har ogsaa leveret blomster her i huset. Jeg var hos Væring, han vilde telefonere til dig for nærmere besked.»
Munchmuseet, MM K 5274.   Brev fra Inger Munch.
«Tusen takk for den deilige sending, kål, epler og torsk. Torsken ser så inbydende ut, og eplene er aldeles utmærkete. At du har enda så gode epler er rart. – Jeg har lånt det havnebillede som Laura har, og latt Væring foto grafere det. Jeg skal sende det til dig så snart jeg får det. Det er ikke noe rart; at fyrdirektør Diriks var begeistret over det, «om han hadde sat i 100 år, kunne han ikke ha gjort maken.» Til min over- raskelse fant jeg forleden i mine gjemmer en nydelig akvarell av fyrdirektøren. Jeg har skrevet med en nylært, stygg hånd, at jeg har fått den av tante Jette, julaften 1875. Tante Jette har skrevet at fyrdirektøren har malt den. Det er et sjøbillede med båt.»
Munchmuseet, MM N 2821.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 21.12.1904 . Se s. 4
«Det var kanske ikke dumt at kjøbe et Fotografi af Dagen derpå hos { … }Fotograf Wering og sende det til Fåhræus»
Munchmuseet, MM N 2833.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 30.8.1905 . Se s. 1
« {Jeg}Tak for Apparatet – Jeg venter fremdeles på Fotografierne fra Worm Petersen – Har Du været hos ham{–}? Wæring har blot sendt to Fotografier – – Jeg har bedet ham fotografere et Par andre Billeder –»
, .    av Edvard Munch.
« »