Worm-Petersen

Fotograf. Oslo, Norge

Personer tilknyttet institusjonen

Les mer

Worm-Petersen er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 2832.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.8.1905 . Se s. 1
« Vil Du gjøre mig den Tjeneste at gå op til Worm Petersen og ‹Wæring›, Fotograferne og bede efterse at det blir udført så snart som muligt, hvad jeg har tilskrevet dem – De{ … }r handler om at disse Herrer medsender nogle Fotografier af Bille{ … }der af mig ligeledes skal nogle nye»