Oline Hansen

Oline Johannesdatter (1843–1937)
Norsk. Arbeidet ifølge folketellingen 1865 som tjenestepike hos familien Munch i Nedre Slottsgate 9. Edvard Munchs «dada».

Les mer

Brev fra Oline Hansen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 6 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 231.   Brev. Datert 01.01.1907. 
«hyggelig for mig, jeg fik brev og presang fra min Søn i amerika og fra Bergen.» 
Munchmuseet, MM K 232.   Brev. Datert 29.[??].1912. 
«ik fra de og glemme Hende Staar altid for mig Hun var saa god og snil i mot mig.» 
Munchmuseet, MM K 233.   Brev. Datert 30.12.1911. 
«Da jeg ogsaa i aar har har havt den glede og modtaget Jullegave fra Dem, maa jeg takke Dem saa mange gange for Deres godhed i mod mig 2den Juledag var jeg og min Datter paa Norstrand hos Deres Søsster og Tante og havde en hygelig dag.» 
Munchmuseet, MM K 234.   Brev. Datert 30.12.1914. 
« Hr. Edvard Munch \MossKragerø» 
Munchmuseet, MM K 235.   Brev. Datert 30.12.1919. 
«Hjertelig tak kjære Dere for Den Store julegave De sente mig, det \var/ saa alt for meget, men storartet Men for mig at motage ja saa for jeg ønske Dere et godt nyt aar og tak faar alt» 
Munchmuseet, MM K 5081.   Brev. Datert 30.01.1922. 
«Hjertelig tak far den store Nytaars gave De sente mig, det var storartet og gledelig at motage, jeg kan ikke vente at de skal huske paa mig. Saa vil jeg ønske Dere et riktig Godt nyt aar med mange gleder fra Deres gamle» 

Oline Hansen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4383.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 04.04.1890. Se s. 2
«Igaar kom Oline (din Barnepige) og hendes Datter og besøgte os. – Idag fik vi Tilbud af 200 Kr for de to smaa Værelser, og vi bestemmer os ogsaa for at modtage det. – Doktor Rohde har leiet første Etage for Sommeren og vilde derfor gjerne have Stilhed over sine Soveværelser, da Fruen er nervøs – derfor leier han af os, for at de sma \smaa vore/ ikke skulle benyttes. – Det er jo et Til- bud vi ikke kan afslaa, og da vi ere saa stilfærdige Folk bliver det vel heller ingen Vanskelighoder, – og Beqvemmeligheden er tilstrekkelig for os alligevel. – Vi slipper da nogen annen Strid med Bortleie, da det er kommen saa lige i Hænderne paa os; – nu haaber vi det bliver saa. – Saa ere vi forpligtede til ikke at have Logerende og Gjæster har vi ikke Raad til at have, – saa det kan vel blive efter Vedkommendes Ønske. – Du maa endelig besøge Fru Gutzeit og hilse hende fra mig. – hun har altid været os trofast. –»
Munchmuseet, MM K 4422.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.01.1893. Se s. 4
«Oline Barnepige, som ogsaa var her i Søndags bad mig hilse Dig meget, – hun var meget taknemelig for den gamle blaa Dressen din, som hun fik med og bad mig takke Dig for den! – det bliver en god pen Dragt for Gutten hendes. –»
Munchmuseet, MM K 4430.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.04.1894. Se s. 1
«Jeg takker Dig for Pengene, gid Du bare ikke sætter Dig selv i Forlegenheder, jeg er ofte saa bange derfor. – I Søndags var Ludvig Grøn vold herude med sin Moder og Tante Jette; – han havde været sammen med Dig, – fortalte han. Andreas var her ogsaa, Mathilde Myhre kom om Formiddagen og blev til Middag, derefter Oline, – saa det var folk somt den Dag. –»
Munchmuseet, MM K 4438.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 26.01.1906. Se s. 1
«– Kvittering har jeg sendt Dr. Lin de og Du skal atter have tak for det sendte. Oline var saa henrykt –»
Munchmuseet, MM K 4462.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 24.12.1907. Se s. 3
«Mange, mange Tak for Jule- gaven 100 Kr; da vi fik Kortet dit sendte vi strax 10 Kr til Andrea, for at hun selv kunde vælge sig en Ting, og Oline, som»
Munchmuseet, MM K 4470.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 31.12.1909. Se s. 1
«– – Vi har havt adskilligt Besøg i Julen. – Oline kunne ikke»
Munchmuseet, MM K 4471.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 03.01.1909. Se s. 2
«Nytaarsdag var Oline med Datter og Tvillingsøsteren Helene hos os, – Oline var svært fornøiet over Julgaven fra Dig «Aa den Vatta», siger hun hver Gang. – Hun bad da at hilse Dig saameget og takke Dig hjertelig for den.»
Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 3
«og bringe hende din Hilsen og din store Julepræsent det blir da 50 Kr, og saa naar hun faae Wærenskjolds Bog, blier det en Opmuntring. – Inger skal ogsaa Lillejulaften glæde Oline med 30 Kr fra Dig og Hilsen. – Hun blier bestandig saa rørt da. – Og saa faaer Andrea 25 Kr. – Og saa faaer Inger og jeg vore Summe, som vi sender Dig saamange mange Tak for, – vi er svert ovenpaa med Penge nu til Jul. –»
Munchmuseet, MM K 4507.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.07.1904. Se s. 4
«skal jeg benytte Bad i de Dage jeg blir i Aasgaardstrand. Forresten troer jeg Solvarmen virker bedst. – Igaar havde vi Besøg af Oline med Datter og Søn, – Sønnen var kommen hjem for at holde Bryllyp, men nu viser det sig, at hans Kvinde er en af de Umulige udspeculerte, saa Oline alt gaaer overstyr. Det er da svert mange af den Sort Kvinder, – hvor godt at Mændene kommer fra dem itide. –»
Munchmuseet, MM K 4539.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 15.05.1895. Se s. 4
«Oline med Barna var her i Søndags Laura ber at hilse Dig, hun spørger hvorledes Du har det.»
Munchmuseet, MM K 4556.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.11.1911. Se s. 4
«Oline faaer fra Dig 30 Kr af de sidste Penge hos Nørregaard til Jul.»
Munchmuseet, MM K 4585.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 17.08.1914. Se s. 1
«Mange Tak for den Bærkasse Du atter har sendt, vi har spist, syltet, og den siste Forsyning har \vi/ delt med Oline. Nu har vi saamange deilige sager af Safter og Syltetøi.»
Munchmuseet, MM K 4632.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1917. Se s. 2
«frosset, blier de dobbelt kjære. – Stolen som er bestilt hos Steen & Strøm vil komme til at blive mig kjær Haaber Du er frisk, – i denne Tid er man udsat for Forkjølelse og maa være forsigtig, saa vexlende som Veiret er. Inger var hos Oline for et Par Dage siden, hun skal bo gratis paa samme Sted, saalænge Bolignøden er, og saa tyr hun som sædvanlig for Steen & Strøm. – Du har vel læst Talen af Frederik Paaske ved Lutherfesten i Universitetet. –»
Munchmuseet, MM K 4687.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 23.12.1912. Se s. 1
«Inger var i Byen og ordnet med Kassen, saa den er paa Veien. Saa ber vi Oline Juledag, saa hun kan faa baade Dyr og Penge, aa hvor»
Munchmuseet, MM K 4711.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.12.1912. Se s. 1
«Oline fik Anden og»
Munchmuseet, MM K 4768.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 09.03.1902. Se s. 4
«Forrige Søndag var Oline og hendes Døttre hos os, paa samme Tid kom Brødrene Kinck, der tog meget vel tiltakke med Selskabet, de slog an med Smaapigerne og blev deres Kavallerer, \fulgte dem/ lige til deres Bolig; – Oline var rent forbauset – men gamle Fru Kinck havde vel ikke likt dette! –»
, .    av Edvard Munch. . Se s. 1
«Vi har havt en deilig Tur med Laura, og saa har vi levet ret hende Penge til flere Ture i Sommer. Frøken Gaarder er da med hende og saa har hun faaet til Indkjøb af Bær fra Haven derborte Jordbær og æbler.      Oline er i Bergen hos sin Svigersøn, der er Præst paa Herø ligeved. –      Din Tur i Bergen maatte være hyg gelig for Dig, der var jo saadan»
Munchmuseet, MM K 4786.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].07.1909. Se s. 3
«Vi har havt en deilig Tur med Laura, og saa har vi levet ret hende Penge til flere Ture i Sommer. Frøken Gaarder er da med hende og saa har hun faaet til Indkjøb af Bær fra Haven derborte Jordbær og æbler.      Oline er i Bergen hos sin Svigersøn, der er Præst paa Herø ligeved. –      Din Tur i Bergen maatte være hyg gelig for Dig, der var jo saadan»
Munchmuseet, MM K 4831.   Brev fra Inger Munch. Datert 18.03.1891. Se s. 3
«for vi kunde jo tænke, at det kunde naa til os. Luzy stængte jeg ind i kurven og satte den i beredskab. Alle her i huset for bort for at se paa, men jeg turde ikke gaa ifra. Kristensen var saa flink til at sprøite vand. Havde vinden været anderledes, kunde nok branden være kommen til Os. 3 smaa huse nedbrændte. Tantes mosestykker gjør saadan lykke i Amerika, saa Andreas skriver efter en ny forsyning. Vi har fremdeles intet besøg af familien. Kun Lisbet og Oline ser til os. Bjølstads er her imellem. Jeg faar ikke gjort andet end at spille om dagen. 3 timer øver jeg mig.»
Munchmuseet, MM K 4832.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].12.1901. Se s. 3
«mod ham. Konen er saa tynd som en skjære. En auktion til indtægt for hende over 26 malerier af de bedste kunstnere indbragte kun 50 kr. Hjalmar Johnsen sendte bud efter sin første kone paa dødsleiet. Men hun kom ikke, sendte sin datter istedet. Laura takker meget for bogen. Jeg var hos Oline nylig og traf der hendes svigersøn som er en ualmindelig pen, dannet mand. Han er saa flink, fik laud til alle sine examene og skal kanske studere videre. Marie kan da engang blive professorfrue. Oline er uhyre stolt. Han er saa»
Munchmuseet, MM K 4906.   Brev fra Inger Munch. Datert 16.12.1937. Se s. 3
«Medens du hadde det værst, sendte du allikevel penger til oss, Laura, Oline, og engang da du ga tante 10 kr. til Andrea, kjøpte tante tøi til en bedårende drakt til den 1-2 årige A.»
Munchmuseet, MM K 4993.   Brev fra Laura Munch. Datert 31.12.1913. Se s. 1
«Efterat du var reist, telefo- nerte jeg til Inger og bad hende sende dig Olines adres- se. – – Hun bad mig hilse dig mange gange. – – 1000 tak for besøget og alt det deilige sukker- tøi, kagerne og alt.»
Munchmuseet, MM K 5112.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1909. Se s. 4
«– Det er sandt, Skagen i Bergen, Kassereren eller Vagtmesteren – var saa fornøiet over at, Udstillingen var tilfredsstillende. – Oline (din Barnepige) er jo Svigermoder til hans Søn, Præsten paa Herlø, hun fortalte dette, at Du havde endog givet ham 25 Kr i Honorar, og dette havde han sat saadan Pris paa.–»
Munchmuseet, MM K 5117.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.12.1906. Se s. 1
«Tak for Brevet, som vi fik saa lige til Julaften, det var saa oplivende.– Vi havde nok tænkt dette med Oline, men nu var det saa deiligt, at vi kunne sige Du i dit Brev havde sagt det.– Inger var hos hende igaar Juleaften og hun blev saa overstrømmende glad. Jeg troer, nok hun skriver selv og»
Munchmuseet, MM K 5118.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.01.1908. Se s. 2
«Forresten er nu alt her ved det gamle, Laura ber at hilse Dig og takker for Jule- gaven.– Oline ligesaa, hun var saa rent taknemmelig,– for at Du husker paa hende.»