Edvard Roll

Edvard Munch Roll (1849–1933)
Norsk. Edvard Munchs fetter. Lensmann i Gimsøy i Lofoten. Sønn av Johanne Sophie Munch og Wilhelm Gottlieb Roll. Stesønn og nevø av Josephine Roll, f. Munch.

Relaterte personer

Edvard Roll er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4417.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 11.12.1892. Se s. 4
«Edvard Roll skal have det saa godt, – hans Broder Dr Albert talte med Andreas for leden. –»
Munchmuseet, MM K 4418.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1892. Se s. 4
«Edvard Roll skal have det saa godt, – hans Broder Dr Albert talte med Andreas for leden. –»
Munchmuseet, MM K 4521.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 13.03.1895. Se s. 3
«– Jeg har vel fortalt Dig at Andreas er i Gimsø Fiskevær fortiden – der er Ed Roll Lænsmand. – det er vist interessant Liv morsomt for Andreas, som ikke har været i noget saadant før. – – Jeg hørte igaar, at saasnart Sneen svinder kommer det vakreste grønne og Blomster frem, det er varme Strømninger under»
Munchmuseet, MM K 4946.   Brev fra Inger Munch. Datert 06.01.1944. Se s. 2
«En flaske søt, nysilt og en flaske sur, og en liten flaske fløte. – Det var en influensa jeg hadde, idag er jeg igjen ute i mine ærinder. Jeg er nok ualmindelig sterk! Fossedur i hodet har jeg nok mere efter sånn sjau, men det gjelder å glemme det. Det er sånne hyg- gelige nabor jeg har. Lita Helgesen, Edv. Rolls datter sendte mig deilig middagsmat, julemat. Ninni Roll Anker er datter av Edv. Rolls fetter. Kranse på Krist kirkegård fikk jeg lagt til julen, men jeg rakk ikke å komme til Nordstrand. Jeg har kransene på balkonen sålenge. – Jeg er spendt»
Munchmuseet, MM K 5061.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 01.12.1894. Se s. 2
«den deilige Sommer. Hadseløen er meget vakker – med tætbyggede Strande og birkebevoxede Aaser – rigt Fugleliv – baade Svaner og Gjæs og Ænder  … . – Ryper bebor i Masser Birkekrattet og Haren er hyppig – Paa den anden Side af Hadselfjorden ligeover. strækker sig Lo- fotens Tinderækker,  …  hvilket tager sig godt ud, især om Sommeren, naar Solen lyser paa de snedekte Toppe – Jeg kom her sidste August og havde en liden Rest af Sommeren – Beboerne er elskværdige, – jeg er ofte hos Gunnar Bergs Svoger og Søster – han er Handels- mand i Nærheden og meget gjæstfri. Edvard Roll bor nogle Mil herfra – saasnart jeg faar Anledning, maa jeg besøge ham – af andre Slægtninge bor her Sorenskriver Jæger – Karl Bjølstad bor i noge Mils afstand – jeg corresponderer med ham –»
Munchmuseet, MM K 5062.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 20.02.1895. Se s. 3
«Jeg har i den sidste Tid c correspon- deret med Edvard Roll – han har indstendig bedet mig om at besøge sig. – men det er næsten ikke mulig at gjøre en Reise til et saa afsides Sted som hans Bopæl – ved Vintertid – Idetheletatt er Reiser om Vinteren i Nordland nær sagt umulige. Jeg har bedt ham besøge mig til Sommeren, og jeg haaber, at ogsaa du faar Anledning til at komme heropp – Midnatssolen burde du dog have seet.»
Munchmuseet, MM N 1253.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 7.12.1942. Se bl. 1r
«Tante Josefine Roll var gift med { … }Roll efter at søsteren Sofie Roll som først var gift med Roll var død (Jeg tror det var slig) Edvard Roll var søn af Sofie Roll og ligeledes en ældre bror der var embedsmand nordpå – Roll var doctor og god ven af vår far (Ja dette har jeg hørt)»
Munchmuseet, MM N 1253.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 7.12.1942. Se bl. 1v
«Jeg synes at huske tydeli at det var en ældre bror af Edvard Roll der for mange år siden var i Oslo og gjerne vilde tale med mig men jeg havde så meget at tænke på at jeg ikke kunde tænke herpå –»
Munchmuseet, MM N 1253.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 7.12.1942. Se bl. 1v
«Jeg har tænkt mig at denne ældre Roll Kommentar var hennes far – Edvard Roll skulde altså være hendes onkel og»
Munchmuseet, MM N 1253.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 7.12.1942. Se bl. 1v
«Edvard Roll og Du va kom jo godt ud af det sammen som Du husker. Det var en rigtig hyggelig fætter – Han lå mest tilsengs i Nordland og var lensmand»
Munchmuseet, MM N 1254.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1v
«Jeg tror det måtte være en ældre bror af Edvard Roll – Disse var vel født i Rolls første ægteskab»
Munchmuseet, MM N 1259.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1v
«Jeg synes bestemt at huske at der for mange år siden kom en ældre bror af Edvard Roll og spurgte efter mig – Jeg var da for optat – med så meget»
Munchmuseet, MM N 1259.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1v
«Skulde hun været datter af en ældre bror til Edvard Roll? Du { … }og fætter Edvard Roll var jo gode venner så ung du var»
Munchmuseet, MM N 1259.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1942. Se bl. 1v
«Skulde hun været datter af en ældre bror til Edvard Roll? Du { … }og fætter Edvard Roll var jo gode venner så ung du var»
Munchmuseet, MM T 2914.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1876–1878. Se s. 19
«Edvard Roll, der har faaet nogle Saar paa Benet, til Byen, hvor han kjøbte et Pund Figener, hvormed vi i Aften spildte Gnav.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3r
«

Mandag den 11te. Edvard Roll kom hid i Eftermiddag, medhavende tre Aarganger af Ilustreret Ny- hedsblad, hvilke Gravør Gar- man har været { … }snil at laa- ne os. I Aften spildte vi Gnav. Det blev arangeret med Edvard Roll, at han skulde læse Ma- thematik med mig, { … }saaledes, { … }at han kommer hid 2 Gan- { … }ger om Ugen og læser fra 12–1½ og  … ; hvorefter han { … }bliver til Middag. Rimeligvis kommer jeg ogsaa til at læse Fransk eller Latin med ham; de øvrige Fag læser jeg med Papa. Betalingen bliver vel 50 øre pr. Ti- me. Inger blev idag buden til Grønvol{d}, { … }da det er Ludvigs Fød- selsdag

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3r
«

Mandag den 11te. Edvard Roll kom hid i Eftermiddag, medhavende tre Aarganger af Ilustreret Ny- hedsblad, hvilke Gravør Gar- man har været { … }snil at laa- ne os. I Aften spildte vi Gnav. Det blev arangeret med Edvard Roll, at han skulde læse Ma- thematik med mig, { … }saaledes, { … }at han kommer hid 2 Gan- { … }ger om Ugen og læser fra 12–1½ og  … ; hvorefter han { … }bliver til Middag. Rimeligvis kommer jeg ogsaa til at læse Fransk eller Latin med ham; de øvrige Fag læser jeg med Papa. Betalingen bliver vel 50 øre pr. Ti- me. Inger blev idag buden til Grønvol{d}, { … }da det er Ludvigs Fød- selsdag

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Onsdag den 13de. Idag kom Edvard Roll hid og læste med mig.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Fredag den 15de Idag kom e læste jeg med Edvard Roll. Idag havde jeg  …  Fransk.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Tirsdag Idag læste jeg med Edvard Roll.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Fredag ‹den› 2{1}2de. Idag sp læste med Edv. Roll. Jeg og Andreas spildte Kroqueret med Lars Sundt i Eftermiddag.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 4r
«

Fredag den 29de. Idag var Mathilde og Magga Myhre og Tante Roll her til Mid- dag. Med Tante Roll og Edvard Roll, Myh- res var allerede gaaet, spildte vi Gna Gnav.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 4v
«

Fredag den 5te. Ida I Eftermiddag spil- lede jeg Skak og Dam medEdvard Roll

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 6r
«

Søndag den 21 I Formiddag gik jeg og Andreas i Byen forat  …  hente Edv. Roll. Vi gjor- de idag Forsøg med en sSlags Telefon, som jeg, da detdet er en simpel Indretning, kan få sat

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 6v
«

Torsdag den 9ende. Idag Eftermiddag kom der en Haggelbyge saa stærk som jeg al- drig mindes at have seet. Haglene var næsten dobbelt saa store som Erter. Under  …  Bygen kom Edvard Roll for- at bede Farvel med os, da han skal reise til Telemarken som Huslærer i Mor- gen tidlig.

»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879. Se bl. 7r
«Fredag den 27de. Idag sendte jeg brev til Edvard Roll.»