Roll

Det fins to slekter i Norge som heter Roll. Munchs slektninger tilhørte ikke Nini Roll Ankers familie.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 1253, bl. 1v
MM N 1254, bl. 1v
MM N 1259, bl. 1v
 

Les mer