Lars Sundt

Født 1862. Dødsår ukjent
Norsk. Barndomsvenn.

Lars Sundt er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 718.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 18.5.1878. Se s. 2
«le stort, efter en fem minutters Tid, gik vi tilba- ge igjen, alligevel vil blev vi ikke stort trætte, da vi kom hjem. Vi har nu faaet dit Kontor til Sovekammer, hvor vi har det svært hyggelig, du vil sikkert ogsaa like dig der. Døren til vort for rige Sovekammer er stængt af din Seng, og Vin- duet er klistret og tættet saa forsvarlig, at in- gen Træk kan trænge ind. Vi spiller Kroquet meget om Dagen, og Sundt er saa snil at han hjælper mig med Engelsk, Fransk skal vi læse sammen. For nogle ‹Dage siden tog jeg mod 6› Kr. fra Politiet; Politifuldmægtigen gav mig dem med en Undskyldning, fordi du har havt saa meget Umage med dem.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 3v
«

Fredag ‹den› 2{1}2de. Idag sp læste med Edv. Roll. Jeg og Andreas spildte Kroqueret med Lars Sundt i Eftermiddag.

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 6r
«

kert 7 til 8 Grader i K Skyggen. I Efter- middag f spildte vi Kroquert med Olaf Abildgaard og Lars Sundt.

»