Olaf Abildgaard

Olaf Andreas Colbjørnsen Abildgaard (1862-1925)
Norsk oberst. Barndomsvenn av Edvard Munch. Sønn av Theodor Abildgaard.

Relaterte personer

Olaf Abildgaard er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4444.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.07.1907. Se s. 5
«Abildgaards boer iaar ogsaa hos Vibes, – Delius er her ikke i Sommer. –»
Munchmuseet, MM K 4445.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 27.07.1906. Se s. 3
«– Cap Olaf Abeldgaard bad at hilse Dig, han har ført sin Afdeling over Fjeldet med Kanoner til stor Forbauselse for Fjeldfolket der var mødt frem, de havde aldrig seet noget saa mærkeligt, som disse store Heste, vakte deres Beundring; – men de vare kanske ogsaa lidt bange for»
Munchmuseet, MM K 5054.   Brev fra Peter Andreas Munch. Datert 19.08.1878. Se s. 1
«Vil du være saa snil at sige mig Navnene paa de Bøger, som du har deroppe, forat jeg ikke skulde kjøbe de Bøger, … \som vi/ har. Anna har reist hjem paa 10 Dage. Vi har laant 3 Bøger paa Leiebibliotheket; deriblant Christie Red- ferns Prøvelser, Thomas Rosz og nu holder vi paa at læse: «En Fortælling om to Byer», af Charles Dickens. Tante har kjøbt en Katalog hos Tr. Berg. Igaar kom Olaf Abildgaard og Rolf hjem, og du har faaet 3die Hefte af Tusinde og en Nat. Paa mine Agurkplanter er det kommet 2 Agurker. Tante tænker paa at gjøre en Tur til Bryn, for at møde dere, hvis di Papa reiser på en Søn- dag. Paa Skolen sidder jeg ved Siden af Botten- Hansen; jeg skal have to latinske Bøger som jeg kanske kan faa kjøbt gamle hos Belsheim. Vil du være saa snil at skrive saa hurtigt som muligt.»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878. Se bl. 6r
«

kert 7 til 8 Grader i K Skyggen. I Efter- middag f spildte vi Kroquert med Olaf Abildgaard og Lars Sundt.

»