Nannestad kirke

Bygning. Nannestad, Norge

Les mer

Nannestad kirke er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 723.   Brev fra Edvard Munch til Andreas Munch. Datert 20.8.1878 . Se s. 1
«Jeg har kun af de Bøger du kommerskal bruge Forklaringen, den tydske Stileøvelser tog jeg ikke de med; Resten er nogle naturhisto- riske og engelske Bøger og en fransk Bog. Pap Pakken er kommen hid for to Dage si- den. Vi ere endnu ikke flyttet ind paa Sy- gehuse{n}t, hvortil Papp Pakken og dit Brev er adress Kommentareret; vi bor i Intendanterboligen og og skal først komme paa Sygehuset den 22de. Vi spiser Middag hos Thronsen sammen med Storjohan med Familie og en Neveu fra England samt Leutnant Broch og Kone. Veiret er surt, skyet og med stærk Vind o ialfald i den sidste Tid og lig- ner meget ifjor; jeg holder mig derfor mest inde og læser. Doctor Lie har sagt at jeg kan laane hans Hest saameget jeg vil; men jeg har ikke benyttet mig af Tilladel- sen mer enn to Gange; sidste Gang red jeg og Lies Oppasser til Nannestad Kirke, der ligger en halv Mil fra Gardemoen – of- te i stry stærkeste Gallop og da der Hesten er svært snil er der ingen Fare. Du vil vel gjerne høre noget om Trofast tænker jeg;»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 12v
«

Mandag den 19de. Idag red jeg med Lies Oppass Kommentarer til Nannestad Kir ke.

»