Trefoldighetskirken

Bygning. Oslo, Norge

Les mer

Trefoldighetskirken er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882 . Se s. 56
«

Mandag den 18de 2den Ppåskedag var jeg i Trefoldighedskir- ken; derfra opover til Lysaker. Skitserte. Spiste nogle kager med flødemelk til på Tyske-

»
Munchmuseet, MM T 2924.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1878 . Se bl. 19v
«

Søndag den 10de. I Formiddag var {J}jeg og An- dreas i Trefoldighedskirken, gik der- fra til Universitetet og saa paa den Zoologiske Samling, derefter var vi paa Nationalgalleriet. – Jeg fik idag laan{e}te { … }Papas Sølvuhr { … }til Brug. Dette Aars Grøde sees af Aviserne at blive meget godt – ‹T›Vi spillede i Aften Gnav.

»
Munchmuseet, MM T 2925.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879 . Se bl. 13v
«Søndag den 27de. I Eftermiddag var vi i Trefoldighedskirken. I Aften gik jeg, {p}\P/apa og Andreas til Beierbroen og saa paa {F}\f/ossen, der paa {‹G›}\g/rund af det stadige regn, og åbningen af Mari- dalsvandet var betydelig større end før. »