Gjertsens skole

Utdanningsanstalt. Oslo, Norge (St. Olavs plass 5).

Les mer

  • oslobilder.no (http://oslobilder.no/OMU/OB.F01107?searchstring=Gjertsens%20skole&index=0&page=1&page_index=0&quantity=96&sort=&site=)

Gjertsens skole er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 3614.   Brev fra Christen Smith.
«At jeg nu igjen får en så sjelden gave av Dem gjør mig ganske beskjæmmet. Desværre synes jeg å huske at De ikke satte min tegnekunst synderlig høit i hine gamle dager på Gjertsens skole, så jeg kann vel neppe revanchere mig ved å oversende Dem et origi- nalprodukt av mig selv. Ja, tusen takk på forhånd, det er bare så altfor ufortjent fra min side og altfor elskverdig fra Deres.»
Munchmuseet, MM N 716.   Brev fra Edvard Munch til Christian Munch. Datert 18.6.1874 . Se s. 1
«D Tante er frisk og det staar godt og vel til hjemme, Alfred Kyhn var saa snil at han laante mig to morsomme Eventyrbøger som Sofie læser i for mig. Tante har paa Regning faa sig nyt Kjoletøi som en Sypige skal sy. En Gut paa Gjertsens Skole i tredi{ … }e Klasse ved navn Kristjan Smit en Søn af Kjøbman Smit er død og Andreas slap Kl. 1½ da han skulde følge med til Begravelsen.»
Munchmuseet, MM N 2027.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christen Smith. Datert 1914 . Se bl. 1r
«{m}Må jeg samtidig faa lov til privat at sende Dem en hilsen som gammel klassekamerat fra Gjertsen skole og samtidig hjertelig takke Dem for Deres»
Munchmuseet, MM T 2913.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1879–1882 . Se s. 51
«

Søndag den \6te/. I formiddag var jeg og H. Klouman på Fillipstads- bugtens skøitebane. Tra Talte der med Petters‹e›n, min skolekam- merat fra jeGjertsens skole. Han, hørte jeg, holdt også på med maling, men fik ikke lov til at blive maler, som han  …  gjerne vilde

»