Skjønne Helene

Edvard Munchs tekst er et ikke tidligere publisert notat der kunstneren lar Alma Mater-figuren og den gamle mannsskikkelsen i Historien gå i et fabulerende retorisk selvforsvar for de figurlige posisjoner Munch lot dem innta i utsmykningens hovedfelter.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 317, bl. 0r