Professor Brøgger

Professor i geologi Waldemar Christoffer Brøgger var fra 1906 rektor ved Universitetet i Oslo som den første med denne tittel. Han var hovedansvarlig for 100-årsjubileet for universitetet i 1911, formann i byggekomiteen for festsalen, og anvarlig for gjennomføringen av den juryerte knkurransen om monumental utsmykning av aulaen.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 317, bl. 10r