Dioramalokalet

Utstillingslokale. Oslo, Norge (Karl Johans gate 35 Paleet).

Dioramalokalet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 310.   Brev fra Thorolf Holmboe.
«Det er efter min mening et af de monumentaleste af Dine mange geniale portrætter. Der er en ren Velasquisk holdning over det. – Ja Munch – Du er en mester! Jeg har hver dag aflagt dioramalokalet et besøg for at studere Din over- legne kunst i farver og sort og hvidt. –»
Munchmuseet, MM K 774.   Brev fra Jappe Nilssen.
«Dioramalokalet er bortleiet til nytår. Det kan du altså få lånt, men ikke før om 3 måneder.»
Munchmuseet, MM K 821.   Brev fra Harald Nørregaard.
«Jappe har været hos mig og faat 30 kr. til utgifter ved din utstilling. Jeg var nede i dioramalokalet i fredags, men da stod kasserne uaapnet. Nu er vist det meste ophængt, og jeg skal ta mig en tur derned idag.»
Munchmuseet, MM K 908.   Brev fra Ludvig Ravensberg.
«Var idag nede og betalte Lenschow, han sagde at Dioramalocalet helst maatte være  … fri tomt Tirsdag den 15, eller ialfald en del af localet, da man skulde gaa igang med en ombygning, opsætning af en væg.»
Munchmuseet, MM K 917.   Brev fra Ludvig Ravensberg.
«Gik efterat have telefoneret med Dig til Wasteson og fortalte ham at det ikke blev af nogen udstilling denne gang. Du havde da alt i telefonen underrettet ham. Saa den sag er iorden. Gik saa til Hr Lenschow og besaa med ham Dioramalocalet, han er meget elskværdig og gav mig localet saa at sige paa haanden til over jul, men han fraraadede os at starte udstillingen i midten af februar »thi det er da saa koldt at Dere faar ikke folk til at komme. Som sagt, tænk Du paa hvad vi skal gjøre om vi skulde vente en halv maaneds tid, nu kan vi jo tale derom i julen, hr Lenschow har som sagt lovet at vi skal faa localet \5 uger kr. 200/ paa den tid Du har sagt, men af velvilje vil han tilraade os et lidt senere tids punkt. Jeg undersøgte ovnsforholdene det er desværre kun en ovn. om aftenen kan vi faa elektrisk lys. Vil Du personlig tale med Hr L. er adressen Actieselskabet Lenschow Karl Johansgd. 41. Jeg kommer \reiser/ altsaa 27 eller 28de herfra»
Munchmuseet, MM K 918.   Brev fra Ludvig Ravensberg.
«Nu drager jeg til Stockholm og det kan næsten knibe med at komme hjem til den 1ste Marts, men trænger Du mig absolut saa afbryder jeg Stockholmsopholdet og er hjemme til den 1ste. Skriv et par ord herom øieblikkelig til Poste restante Stockholm. Husk ogsaa at vi har faaet hele Diorama- localet (begge rum) for 250 kroner i 1½ maaned.»
Munchmuseet, MM K 1395.   Brev fra Bernhard Jacobsen.
«Edv. Munch udstiller i Dioramalokalet – Carl Johs. Gade – fra 15 September til inclusive 17. October d.A. alle sine Arbeider, malerier etc. og erholder herfor 50% femti – Procent af Billetsalget; de øvrige 50% tilkommer Dir. Jacob- sen.»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 1
«Den udstilledes i Berlin 1902 under benævnelsen fra det mo- derne sjæleliv. I Kristiania har den ogsaa i Dioramalokalet været udstillet en af de tidligste aar i dette aarhundrede under samme ti- tel.–»
Munchmuseet, MM N 32.   Notat av Edvard Munch. Datert 1918–1919 . Se s. 3
«Der var  …  ingen sluttet trop af borgere, der gav de til planens gjennemförelse. Selv ikke da den var saa langt fremme soj i begyndelsen af aarhundredet, da den dekorerer som fris de fire store vægge i Berliner-sessionen eller gik rundt væggene i Dioramalokalet. –»
Munchmuseet, MM N 1862.   Brevutkast fra Edvard Munch til Tulla Larsen. Datert 1900 . Se s. 2
«forpligtet mig til at have i Dioramalokalet i Marts»
Munchmuseet, MM N 2811.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.10.1904 . Se bl. 1r
«Reserven indkaldes mobiliser dioramalokalet kl. 6.»
Munchmuseet, MM N 2826.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Ikke datert. Se s. 1
«»
Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909 . Se bl. 3r
«Dioramalokalet har bedre Lys end Blomquist»
Munchmuseet, MM N 2879.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.12.1909 . Se s. 1
« Vil Du være så snil at få vide om Dioramalokalet (eller Blomquist) er ledig ifra 2{8}7de Februar – Eller når. – Jeg tænkte kanske at have en Udstilling og de mest dekorative Arbeider – Hvis det blev Blomquist så vilde jeg have to først Dekorative og derpå Oliebilleder – Han burde da betale 1{0}500 Kr. for det blir jo opsigtsvækkende Sager – Ud 10 Udkast til Universitetet – – Jeg er blit anmodet om  …  den 1ste Martz at {se}indsende et Udkast til Fondvæggen – – I Tilfælde det antages får»
Munchmuseet, MM N 2883.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 20.3.1911 . Se bl. 1r
«– Jeg har plantet mit seierige Flag på Dioramalokalet og { … }åbner min Udstilling 1ste April – Skade at Du ikke kan bistå mig – Solen skinner ind af Borgvinduerne på Ramme her jeg skriver dette – Ude i Sne og Solskin og Søle manøvrerer Borgens Besætning bestående af 3 Kalkuner, {10}‹22› Duer, 3 Ænder og {4}5 Høns – dertil Nordfjordhesten «Rousseau» og Boy –»
Munchmuseet, MM T 157.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 46r
«{‹To›}\Af/ {de}\Fo/rfatteren {‹de›}\til/ { … }\to/ Artikel Morgenbl. og Tidens Tegn – kjende jeg blot {af}\‹til›/ en 5 Minutters Samtale på min Udstillin i Dioramalokale – At mine Udkast i Festsalen blir seet af flere kan jeg siden næppe forhindre – og selv må jeg jo ha {l}\L/ov a{f}\t/ vise frem mit Arbeide »
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 716).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 4.2.1909 . Se s. 4
«Samme Høst havde jeg den store med så megen Anstrængelse og Udgifter samlet den store Udstilling i Diorama- lokalet – der blev modtaget med Taushed eller Hån – og intet Besøg – eller Salg – – Jeg reiste da ud – forat male Portrætter i Hamburg forat få noen Penge ind men Kræfterne strak ikke til og jeg fik en stærk nervøs Krise så jeg måtte slutte – Takket være Hauklandshistorien og»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 727).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 8.4.1909 . Se s. 2
«i Dioramalokalet end hos Blomquist»
, .    av Edvard Munch.
«Jeg tænker at holde Udstilling i Diaro\a/malokalet som i fjor – Kommer Du? «Historien» og Alma mater tog sig godt ud i Kristiania. Fr. Backer var begeistret»