Emanuel Vigeland

Emanuel August Vigeland (1875–1948)
Norsk maler. Ble i 1909 invitert til å delta i konkurransen om utsmykningen av Universitetets nye aula. Hans forslag til fondvegg bar tittelen “Vitenskapens kamp mot uvitenheten”. Det sto til slutt mellom hans og Munchs forslag. Bror til Gustav Vigeland.

Relaterte personer

Les mer

Emanuel Vigeland er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 1139.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.11.1909. Se s. 1
«Men fra andre sider arbeides der kraftig for Emanuel Vigeland og for Eilif Peterssen.»
Munchmuseet, MM K 1230.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 28.04.1904. Se s. 1
«Der er forslag til nye medlemmer. Når vi får høre hvad ‹Du› svarer, holder vi nyt møde. Jeg holder, for- uden på dem som er foreslået, på at vi skal spørge Henrik Lund, Laureng, Emmanuel Vigeland, Grande*, Karl Johan Holter. Om de ikke har gjort såmange udstillingsbilleder, så har de talent og kan komme til, og sunde øine.»
Munchmuseet, MM K 1238.   Brev fra Erik Werenskiold. Datert 14.03.1910. Se s. 1
«Jeg vil opfordre Dig til ikke at opgi dekorationen av festsalen og overlate den til Emmanuel Vigeland. Det vilde være en skandale om denne upersonlige imitateur skulde dekorere universitetet. Synes Du betingelsene er dumme – og det synes jeg de er – så foreslå andre, f.ex. at den som vinder får 15000, den som taper får 2500; hvis ingen blir antat får begge 2500. Men si ikke nei! Undersøk Ostwalds pastelteknik, som er brugt i Jena av Sascha Mayer, den vilde kanske passe for Dig. Gruppen Din er god, men er Dit format rigtig?»
Munchmuseet, MM K 1470.   Brev fra Jens Thiis, Universitetet (Aula-dekorasjonene). Datert 09.11.1909. Se s. 1
«Endelig har komiteen for utsmykningen av Universitetssalen git efter og gåt ind på at ta dine skisser i betragtning, ifald du vil indsende dem sammen med: Werenskiold, Munthe, Eilif Peterssen og Emanuel Vigelandinden lørdag! næste uke. (adresse: Universitetssekretæren).»
Munchmuseet, MM K 1570.   Brev fra Linke Jørgensen. Datert 06.04.1911. Se s. 1
«Forærer De gamle Norge deres Værk? Det kunde da ligne Dem, at være saa meget grand Seigneur, at gøre det; men det kan De maaske ikke uden at tvinge Vigeland til at forære sine Loftsdekorationer ogsaa!!»
Munchmuseet, MM N 56.   Notat av Edvard Munch. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Vigeland min konkurent påstod jeg hav spredte ut det rygte at jeg havde revet istykker hans rædselsfulde drage «drage» Osså dragekunst This skulde været om natten ha krøbet ud gjennem et glugge om natten»
Munchmuseet, MM N 220.   Notat av Edvard Munch. Datert 1932–1935. Se bl. 1r
«Efter {l}mange års overveielser er jeg af den mening at Vigelands dekorationer passet best til salen og til publikummet i salen –»
Munchmuseet, MM N 230.   Notat av Edvard Munch. Datert 1911–1914. Se bl. 1r
«Jeg modtog Tilbudet efter lang Betænkning – Da Skitsen blev udtaget sammen med Vigelands til fornyet Konkurance – { … }ogdet med Opfordring til at udføre Skitserne i stor Maalestok var det derfor jeg modtog Tilbudet – at jeg selvfølgelig troede måtte tro at når jeg nu seiret i Konkurancen med den samme Jury som tidligere – måtte jeg faa udføre Opdraget – Jeg blev efter min Formening snyd –»
Munchmuseet, MM N 2987.   Brevutkast fra Edvard Munch til Olaf Schou, Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1v
«H{ … }avde det været en vanlig Konkurance Prøve kunde Vigelan{g}d vel Michelangelosk have arbeidet under Dække – men ikke nåri et sligt særegent Til har jeg hørt at ‹er› Konkurancebilleder på den ‹hemmeligtsfulde› Maade males på selve Væggen – og at man ikke skal få fuld Beskjed»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 98 (PN 194).   Brev fra Edvard Munch til Erik Werenskiold. Datert 18.3.1916. Se s. 1
«Tak for Brevet! Ja jeg synes nok Betingelserne var haarde – men jeg får se om jeg kan få læmpet på dem – og kanske i den Retning De antyder – – Nu et svare Mas blir det vel – Vigeland har vistnok set mest på gamle Fotografier af gammel Kunst – Hans Udkast var nu»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 853).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1910–1915. Se s. 3
«til { … }liniekultussen i livsfrisen – – Nu har osså Vigeland gjennem Barbra Ring udtalt det samme – Han vil male livet – har han sagt –»