Barbra Ring

Barbra Mathilde Ring (1870–1955)
Norsk forfatter. Rings barne- og ungpikeromaner var populære i sin samtid. Hun skrev også erindringsbøker og romaner for voksne. Omtalte Munchs bilder i Berlin i en artikkel.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Barbra Ring

I det digitale arkivet finnes det 4 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1977.    Brevutkast. Ikke datert.
« Oslo»
, .    [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 15.    Brev. Datert 6.3.1933. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 782 (PN 762).    Brev. Datert 1927.
«Må jeg hjerteli få takke Dem for boken De sendte mig –»

Brev fra Barbra Ring til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 4 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 937.   Brev. Datert 04.02.1927.  
Munchmuseet, MM K 938.   Brev. Ikke datert.  
Munchmuseet, MM K 939.   Brev. Datert 25.12.1928.  
Munchmuseet, MM K 940.   Brev. Datert 01.03.1933.  

Barbra Ring er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 3448.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ludwig Justi, Nationalgalerie (Staatliche Museen zu Berlin). Datert 1927. Se s. 1
«Ich wheisz nicht ob ich ein an Ihnen verloren habe – Ich danke Ihnen fur was Sie mir geschieckt haben, Telegram – Brief und Katalog – Sie haben ja wie Frau Barbra Ring in ei{ … }nem norwegischen Blatte schreibt meine Gemalden ein grozsartig und f{ … }ürstlicher Empfang gegeben – Wie ich es auffasse hat der Norwegische Minister nichts bei Offnung gesprochen – Ich glaubte es war»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 853).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1910–1915. Se s. 3
«til { … }liniekultussen i livsfrisen – – Nu har osså Vigeland gjennem Barbra Ring udtalt det samme – Han vil male livet – har han sagt –»