Munchmuseet, MM N 3091

MM N 3091, Munchmuseet. Datert 19.12.1909. Brev til Jens Thiis
Filologisk kommentar: Brevet er trolig skrevet 19. eller 20. desember. Munch svarer på anmodningen om å sende inn skisse til Aula-konkurransen 21.12.1909. Sannsynligvis betyr dette at han har fått svar fra Thiis innen denne datoen. Anmodningen ble sendt ham 18.12.1909, jf PN 1124.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3091, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3091, s. 2
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring