Munchmuseet, MM N 3091

MM N 3091, Munchmuseet. Datert 19.12.1909. Brev til Jens Thiis
Filologisk kommentar: Brevet er trolig skrevet 19. eller 20. desember. Munch svarer på anmodningen om å sende inn skisse til Aula-konkurransen 21.12.1909. Sannsynligvis betyr dette at han har fått svar fra Thiis innen denne datoen. Anmodningen ble sendt ham 18.12.1909, jf PN 1124.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3091, s. 1

    
    Kjære Thiis


    Jeg har fået Anmodning
om at indsende Skitse til
Universitetet den 1ste Mars
– Man vil kjøbe Skitsen for
1000 kr. – Dette kan jo
lade sig høre hvis notabene
jeg ikke dermed sælger Ideen –
For den må jeg jo jeg senere
have Ret til at benytte

    – Jeg tænkte samtidig at
holde Udstilling af mine
Dekorative Arbeider – Det er omtrent
ca 10 store Udkast – Kanske

 

Munchmuseet N 3091, s. 2

Du kunde purre på Vasteson
– men han må betale en
1{0}500 Kroner da det jo blir
opsigtsvækkende –

    Jeg syntes ikke det er
så helt daarli Ideen med
e{n}t vakk{ … }ert Bygværk som Eidsvolds-
monument – Hva mener Du
om  …  Vægdekorationer af
mig og Skulptur af Vigeland?
Kloumann er nu vel ikke
den rigtige arkitekt –

    Hvordan går det med
Bergensudstillingen –?

    Si mig et Ord om at
jeg forstår Sagen slig at jeg
ikke sælger min Ide til
Universitetet

    
    Din hengivne Edv. Munch