Kaarbø (fru)

Kaarbø (fru) Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Kaarbø (fru) er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4387.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 28.11.1890. Se s. 3
«Saa fik jeg et meget venligt Brev fra Fru Kaarbø,– og Spørgs- maal om vi likte saltet Torsk, hun havde saadan Lyst til at sende os – hun er saa svert venlig – og tager saadan Del, – det er noksaa godt at have en saadan Veninde – – Kanske hun kan skaffe Laura Post engang – Jeg skal photografere mig og sende mit Portrait derop, hun har bedt saa derom – Vi have havt nogle Dages Kulde, – saa har jeg jo tænkt paa Dig – hvorledes Husene er i Haver – – men et Hospital, maa vel være solid. –      Vi have»
Munchmuseet, MM K 4388.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.12.1890. Se s. 3
«Fra Fru Kaarbø havde jeg Brev for et Par Dage siden meget venligt, hun vil besøge os, naar hun kommer nedover, siger hun. – Hun spørger om vi liker nysaltet Torsk, hun vil da sende i Januar en Kasse. – Hende Lærerinden»
Munchmuseet, MM K 4423.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 30.04.1893. Se s. 3
«– Inger mødte forleden Fru Melbye, der gratulerede med Dig, hun synes, det havde gaaet Dig saa vel, – ligeledes Alfhild fra Næs, – og saa fra Kaarbø har vi hørt det samme. –»
Munchmuseet, MM K 4523.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.06.1895. Se s. 3
«Andreas tjener store Penge, saa han seer intet Savn i at sende Laura maanedlig. – Fru Kaarbø, der har været her sagde, «han tjener enormt» – har Praxis fra alle Kanter, 80 Patienter daglig de første Dage han kom hjem fra Bryllupet. – Han sendte mig 25 Kroner for 14 Dage siden og et meget venligt Brev, – han for tæller at Johanne har en sand Mani for Visitter og trækker ham mod med om Søndagene, naar han skulle hvile sig; – Johanne er et rart Menneske, men hun steller i Huset siger Andreas.»
Munchmuseet, MM K 4538.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert [??].[??].1896. Se s. 3
«Stuen opvarmet hele Dagen og oplyst for hun var der altid, – saa det ogsaa blev generende med Eleverne. –– Du kan ikke tro, hvilken Lettelse det blev; – – Du har kanske hørt fra Andreas, han bad i et Brev om din Adresse. – Vi hører fra mange Kanter bare godt fra ham. – I Aften var Kas persen herindom (han boer nu et Par Huse herfra) han fortalte at Andreas nu havde sendt Apothekeren Penge for at opnaa en større Rabat, – og ikke ubetydelig – desforuden Re- qvidition paa ny Medicin. Det er altsaa den 3die For sendelse fra Apotheket. – Fra Fru Kaarbø har jeg nylig havt Brev, og hun udtaler sin og Mandens Glæde over hvor det har lykkes for Andre- as, – en Hadsel-Beboer havde»
Munchmuseet, MM K 4595.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 18.02.1915. Se s. 3
«Da Andreasblev forlovet med Johanne eller \rettere/ da han skulle gifte sig, søgte han Kommunelægepost paa Skjærvø, \Nordland/ dette Sted viste jeg var svert veirhaardt, og jeg var saa red, at han skulle faa dette. – Saa skrev jeg til Fru Kaarbø og spurgte om hun kjendte dette Sted. – Hun skrev øieblikkelig tilbake og fra raadet paa det stærkeste dette, men raadet Andreas at nedsætte sig i Hadsel, der var kjendt som «Vesteraalens Perle». – Han fulgte dette Raad. – Og Saaledes kom Andreas til Norland.»
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 4
«nytte og hygge af hende. Laura skriver fremdeles ikke. Paulsen var her en dag, det var ham som talte til os om kritikken. Han sagde at Auberts uttalelser stemte aldeles med hans mening om dig fra først af. Han er en umaadelig beundrer af dig. Tante kommer vist til at sy nydeligt. Et udmærket snit. Frk. Johannesen er en hyggelig dame, svært flink, anbefalet af Maurtvedt. Jeg beskyldte nok den damen for uret, som vi var sammen med paa konserten til Borg- strøm. Fru Kaarbø skriver idag, at hun har talt med frk. Halling, som netop er kommen fra Kristiania, og som fortalte om vor sammenkomst der. Nu har vi faat Karljohansbilledet hid. Det er et nydelig billede. Fru Kaarbø fortæller, hun overvar nogle feltmanøvrer opover et sted. Hun var meget lei over, at hun glemte at spørge om «hr Andreas» var deriblandt. Nu er det isende koldt ude.»
Munchmuseet, MM K 4856.   Brev fra Inger Munch. Datert 30.12.1927. Se s. 2
«hun ber at hilse dig. Fra Andrea fik vi brev. Hun hilser dig. Til sommeren kommer hun indom os. Hun og mand skal til Bergen. Da kan du faa an- ledning til at gi hende bildet. Det er da heldigt at hun har gjort saant got parti. Hendes mand arvet den store stilling efter sin far, administrerende direktør for det store Hindøselskap. Arne har ossaa sammen med en av fru Kaarbøs sønner en agnforretning. De har et deiligt hus i 3 etager.»
Munchmuseet, MM K 4873.   Brev fra Inger Munch. Datert 15.01.1931. Se s. 1
«Jeg har skrevet til fru Kaarbø som sente tante saant hyggeligt telegram til fødselsdagen. Jeg bad hende å fortælle lit om forholdene hos Andrea. Igaar fik jeg svar. Hele Hindø- selskapet er gaat konkurs. Ellingsen er ikke direktør mere. Han maa ikke være saa flink som faren. Han gaar jo stadig konkurs. Som nygift startet han et fiskevær oppe i Hammerfest. Gik konkurs. Hadde forretninger i Oslo som gik galt. Det har nok ikke vært noen heldig kone for ham, Andrea. Hun hadde store fordringer til ham. «Jeg faar alt hvad jeg peker paa», skrev hun til os engang. Og det er»
Munchmuseet, MM K 4878.   Brev fra Inger Munch. Datert 19.05.1932. Se s. 2
«Bernhard sier at å bygge hytte i vanskelige tider er aldeles ufårsvarligt letsindigt. Nu er det nok annerledes med Elias osså, efter sånn sygdom. Og han og kone så hendes store feil det året de hadde hende. Disse onkler er forstandige; det var den gamle Nanna Kinck som var ulykken. Hende som gamle professor Ungers søster sa \om/: »hun er ikke av vore folk.» Jeg synes det nu er så meget lettere, vi gjør hvad vi kan, men går ikke med på ødsel for- langende. Fru Kaarbø skriver at hun må være tålmodig med sin mann og finne sig i, som andre mennesker, ikke altid å ha penge å sløse med. – Det er det rare, at når vi sender, f.ex. disse storartede bøker, så dukker opp nye begjær.»
Munchmuseet, MM K 4885.   Brev fra Inger Munch. Datert 06.03.1934. Se s. 2
«du sendte mig for 3–4 år siden, tør jeg nesten ikke se på, så elendig ser du ut der; det er noe annet nu å se på dine øine. Her er ganske få gjester, snille damer, å likeledes betjening å bestyrerinde. Jeg skal nu skrive til den utrettelige fru Kaarbø, å da hilser jeg henne fra dig. Armen er så god til å spille, den har aldrig vært så god før, maseringen er glimrende. Den gamle frue sa til mig at det var aldeles forbausende hvordan musikken gikk, tross øine, arm å hørsel.»
Munchmuseet, MM K 4887.   Brev fra Inger Munch. Datert 05.11.1934. Se s. 3
«ret kjøl. – Men det er intet som er mere forstålig \enn/, at mannen må bli ulykkelig, sånn hun har tatt det. Det er godt vi kan ta det med ro. Fru Kårbø skrev engang: «at hun kommer til å plage dere er sikkert, men det er bare om å gjøre å ta det så det ikke piner dere.»»
Munchmuseet, MM K 4899.   Brev fra Inger Munch. Datert 17.02.1937. Se s. 4
«Fru Kaarbø skrev at sønnen kjempet mot Andreases reise, men fruen var u- rokkelig. Det er nok vanskelig for K. dette.»
Munchmuseet, MM K 5273.   Brev fra Inger Munch. Datert 10.05.1937. Se s. 1
«Takk for igår. Det var så hyggeligt hos dig, og det var et deiligt og morsomt traktement. Det var godt jeg lærte havreflagene å kjenne, jeg var så lei havregrøten. Jeg skriver snart til fru Kaarbø, hun er den beste kilde og er så venligsinnet mot os. Ved det at Ellingsens har oprettet kontor i Svolvær er det en let sak for hende at få rede på forholdene, og desuten kjenner hun de beste kilder fra stedet. Når der er så lite sannhet i Andrea er vi nødt til å forhøre os med andre. Det vilde være en velgjerning mot en ung student å gi ham levebrød noen år deroppe, og det slipper Ellingsen svært billigt fra. Det er så hyggeligt med maleriene her. Landhandleriet og tante, og papa og mig i\v/ed det andre vindu som er i stuen hvor «vår» er malt. Dit selvportret vil du vel ha. Jeg kan se du lever sundt, du ser så godt ut. Nu skal jeg for alvor ta fatt på denne deilige kost.»
Munchmuseet, MM N 1199.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1r
«Skriv intet om at jeg skal betale 1000 kr heller ikke til fru Kaarbø – Jeg har mærket at Kaarbø er lidt usikker Du må veie hvert ord –»
Munchmuseet, MM N 1449.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1944. Se bl. 1v
«Jeg tænker fru fru Kaarbø og søstre har cirka mot mig nu sagt det samme som fru Kincks: Hvorfor har jeg ikke solgt publikumsbilleder»
Munchmuseet, MM N 1452.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1920–1944. Se bl. 1r
«Jeg tror ikke fru Kaarbø og søster er mig særlig huld og jeg tænker DKaarbø og de 2 søstre holder stadige raad om hvordan jeg skal tages»
Munchmuseet, MM N 1475.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3v
«Det vil nok stadi fremover bli gjort nye forsøg så det er nødvendigt at være på sin post – Det er bedst at skrive så litet som muligt til fru Kaarbø. Kaarbø fortalte mig at hun havde havt slag så hun vist osså gjerne vil være i ro og slippe at svare.»
Munchmuseet, MM N 1499.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Jeg tror ikke man Du skal høre så meget på fru Kaarbø – Hun er gammel og får press fra Sigefjord – Kaarbø er osså påvirket»
Munchmuseet, MM N 1500.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Fru Kaarbø gjør det sygdommen noget slemmere end nødvendigt. Tæring er det ikke – Jeg vil spørre doktoren deroppe nærmere om sygdommen»
Munchmuseet, MM N 1500.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Men skriv foreløbig intet til fru Kaarbø og altid meget lite – Det passes på deroppe Vi har nu en ordentlig advarsel fået»
Munchmuseet, MM N 1504.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Fru Kaarbø har prøvet at bevæge Dig og Kaarbø mig til at ta ansvaret for børnene. Børnene er { … }agnenagnen på { … }krogen – men { … }vi bider ikke på { … }krogen»
Munchmuseet, MM N 1523.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Dette var aftalt spil mellem Andrea og Kaarbø og vel osså fru Kaarbø»
Munchmuseet, MM N 1552.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Nu må Du absolut passe på hva Du skriver op. { … }Skriv kort op til Andrea og kopier brevet – Ligedan til fru Kaarbø – Alt ben{ … }yttes. Skriv bare at det gjør Dig ondt at Einar har vær{ … }et dårlig og er svækket men at det glæder Dig at det ikke er farligt –»
Munchmuseet, MM N 1562.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«Jo mer jeg tænker på Kaarbø oprøres jeg – Jeg tænker fru Kaarbøha har osså sin skyld –»
Munchmuseet, MM N 1571.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Fru Kaarbø og søsteren ligger eller har ligget i I influenca ondartet sier Kaarbø – De ber begge hilse Dig så meget»
Munchmuseet, MM N 1584.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 2v
«det kan være uheldigt at udlevere sig i breve til Kaarbøs. Kaarbø vet jeg læser Dine breve og jeg har indtryk at ikke fru Kaarbø har været    mig be … »
Munchmuseet, MM N 1935.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 2v
«Han er vist ikke helt at stole på – H Vær forsikti osså med fru Kaarbø – Jeg likte ikke den måte han beskrev nødstilstanden – Det var beregnet på at skræmme»
Munchmuseet, MM N 1937.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har fåt brev fra Inger der fortæller at hun har fåt brev fra Kaarbøs (Gamle fru Kaarbø) Hun fortæller at der er al{ … }t vel på Sigefjord og { … }godt fiske – I sandhed er det hele mærkeligt. Hvortil al den for mig og vel Inger ødelæggende staahei i Høst?»
Munchmuseet, MM T 201.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 75v
«Disponent ‹Kaarbøe› Anna Kaarbøe»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 213).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 2
«Jeg takker Dem atter hjertelig og ber at hilse fru Kaarbø så meget fra mig og min søster som jeg netop talte med og som ba med hilse Dem –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 213).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 2
«Som en svag drøm husker som liten gut en å med siv og en bro – Det var vist Der fru Kaarbø havde sit hjem –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 215).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 1
«
Med de bedste hilsner til Dem og fru Kaarbø»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 222).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 1933–1939. Se s. 3
«Jeg sender Dem fru Kaarbø og Sigerfjord mine bedste hilsener og ønsker hjerteli at patienten snart er på benene»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 223).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert 28.12.1933. Se s. 1
«Min hjertelige tak for gratula- tionen og de bedste ønsker om godt nytaar for Dem og Fru Kaarbø»