Hjalmar Borgstrøm

(1864–1925)
Norsk komponist, musikkritiker, journalist. Portrettert av Munch.

Les mer

Hjalmar Borgstrøm er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4388.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 02.12.1890. Se s. 4
«for deres Børn er den samme Dame Du og Inger traf paa Hjalmar Borg- strøms Groveconsert. – Hun havde for- talt at hun havde været sammen med Eder der til Fru Kaarbø. –»
Munchmuseet, MM K 4830.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1890. Se s. 4
«nytte og hygge af hende. Laura skriver fremdeles ikke. Paulsen var her en dag, det var ham som talte til os om kritikken. Han sagde at Auberts uttalelser stemte aldeles med hans mening om dig fra først af. Han er en umaadelig beundrer af dig. Tante kommer vist til at sy nydeligt. Et udmærket snit. Frk. Johannesen er en hyggelig dame, svært flink, anbefalet af Maurtvedt. Jeg beskyldte nok den damen for uret, som vi var sammen med paa konserten til Borg- strøm. Fru Kaarbø skriver idag, at hun har talt med frk. Halling, som netop er kommen fra Kristiania, og som fortalte om vor sammenkomst der. Nu har vi faat Karljohansbilledet hid. Det er et nydelig billede. Fru Kaarbø fortæller, hun overvar nogle feltmanøvrer opover et sted. Hun var meget lei over, at hun glemte at spørge om «hr Andreas» var deriblandt. Nu er det isende koldt ude.»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 334 (PN 256).   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 11.4.1938. Se s. 1
«Dette er en anbefalen fra mig for O. Paulsen som Du vel kjenner – Trods sit fortvilede liv – Han har fåt sine to sønner opog begge gifte – Han udstilte på den første udstilling med et portræt af Komponist Borg{ … }strømvar ypperligt – Egteskabene Kaptein bragte  …  …  – Så penger og drik»