Jens Nicolai Ellingsen

Jens Nicolai Aars Ellingsen (1853–1924)
Norsk. Far til Arne og Dag Ellingsen. Svigerfar til Andrea Munch-Ellingsen.

Relaterte personer

Jens Nicolai Ellingsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4785.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 25.04.1914. Se s. 2
«os sin Forlovelse. Kanske Du allerede har faaet Underretning, men jeg beretter det alligevel. – Det er en ung Mand 21 Aar, Arne Ellingsen, som hun er forlovet med, Søn af Jens Ellingsen, Rengtefjord Sortland, meget rig Mand Disponent og Directør for Hindø Dampskibsselskab, 2 Sønner en Datter. – Svert bra jevne Folk, altsaa et glimrende Parti, – nydeligt Sted, meget forstandige Folk! – :»
Munchmuseet, MM K 4906.   Brev fra Inger Munch. Datert 16.12.1937. Se s. 4
«Jeg sa til Elias: tante fikk 10 kr til Andrea som hun sydde drakt av,» dertil sa Elias: han slipper lett fra det.» Hvilket vi resonerte ham for. Det er da en svær ulykke fru Nanna Kinck har brakt andre i, og derved satt alt på en forkjert plass. At A. har innsuget alt dette farlige begjær av vort gods, har brakt A. inn i et arbeidsløst liv, som hun osså har overført på sine gutter, som i den sene alder måtte drive på, og er vel derved sprengt. Så lenge gamle Ellingsen levet holdt han sønnen noenlunde fra spekulationer men da han døde fikk Andrea makten, og da så! Dettebrevdugjemme. Detteer den riktigeforklaringover denhele historie.»
Munchmuseet, MM K 4932.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1942. Se s. 1
«En veninne av min logerende, fru lektor Böhn var her igår. Hun er fra Sortland, bor her i Oslo. Hun var en vinter hos Andrea, da Peter Andreas blev født. Hun sa at tragedien med Andreas var kjent viden om, og Andrea var berømt viden om. Hun vilde spille den store dame og slog om sig med den rike Munchefamilie hun kunne øse penge av. Hun strødde ut, med flotte drakter, selskaper og reiser. Så lenge gamle Ellingsen stod for styret, var det stor vel- stand, men da han døde, begynte de unge å skalte og valte så der snart blev kaos. Så kunne der gjøres kostbare reiser til folks forundring, det var når de hadde tynt penge av dig. Så da det blev dårlige omstendigheter der, likte hun sig ikke, og fikk da denne idè, at hun skulde gå på jormorskole, kun for å komme ut og more sig. – Alt dette er kommen av den egoistiske gjerning av Andreas, å forlate den syke dr. Asker som så innstendig bad ham om å være. Andreas hadde et glimrende vikariat hos dr. Asker i Kløften. Asker vilde at Andreas skulde overta helt hans praxis. Som vikar hadde han 6000. Det var svært fortvilet for tante og mig da Andreas skrev: «Det er sørgeligt å forlate en så god stilling, men jeg kan ikke annet, jeg må til syden.» Vi var dengang i en vanskelig stilling med Laura. Men så blev det ikke anledning til noen reise, og så tok han vikarposten i Lillehamar. Dette blev for Andreas en lidelse til døden, og for oss en seigpining. Det var pinefuldt for tante og mig å høre Andreas si: «Jeg»
Munchmuseet, MM N 223.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«De får tilpers – Gamle Ellingsen havde osså mange venner – Ligeledes min bror»
Munchmuseet, MM T 232.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1937. Se bl. 6r
«{E}\G/amle Ellingsen var kj landskjent for sin godgjørenhet og havde mange venner – Disse vil vel osså kunne hjælpe»