Peter Munch-Ellingsen

Peter Andreas Munch-Ellingsen (1917–2012)
Norsk. Munchs grandnevø. Sønn av Munchs niese Andrea Munch-Ellingsen og Arne Ellingsen.

Relaterte personer

Peter Munch-Ellingsen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4932.   Brev fra Inger Munch. Datert 02.09.1942. Se s. 1
«En veninne av min logerende, fru lektor Böhn var her igår. Hun er fra Sortland, bor her i Oslo. Hun var en vinter hos Andrea, da Peter Andreas blev født. Hun sa at tragedien med Andreas var kjent viden om, og Andrea var berømt viden om. Hun vilde spille den store dame og slog om sig med den rike Munchefamilie hun kunne øse penge av. Hun strødde ut, med flotte drakter, selskaper og reiser. Så lenge gamle Ellingsen stod for styret, var det stor vel- stand, men da han døde, begynte de unge å skalte og valte så der snart blev kaos. Så kunne der gjøres kostbare reiser til folks forundring, det var når de hadde tynt penge av dig. Så da det blev dårlige omstendigheter der, likte hun sig ikke, og fikk da denne idè, at hun skulde gå på jormorskole, kun for å komme ut og more sig. – Alt dette er kommen av den egoistiske gjerning av Andreas, å forlate den syke dr. Asker som så innstendig bad ham om å være. Andreas hadde et glimrende vikariat hos dr. Asker i Kløften. Asker vilde at Andreas skulde overta helt hans praxis. Som vikar hadde han 6000. Det var svært fortvilet for tante og mig da Andreas skrev: «Det er sørgeligt å forlate en så god stilling, men jeg kan ikke annet, jeg må til syden.» Vi var dengang i en vanskelig stilling med Laura. Men så blev det ikke anledning til noen reise, og så tok han vikarposten i Lillehamar. Dette blev for Andreas en lidelse til døden, og for oss en seigpining. Det var pinefuldt for tante og mig å høre Andreas si: «Jeg»
Munchmuseet, MM N 1293.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1924–1940. Se bl. 1r
«Ja stakkars Peter Andreas{ … }! Det er vist noen bra gutter de to – Riktige sjøgutter der skulde gået i bedstefarens fodspor Og det er Ellingsens de slægter på – Deroppe skulde de blit, så hadde { … }denne triste tragedie ikke indtruffet.»
Munchmuseet, MM N 1434.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg talte med rektor og han sa at Peter Andreas ikke duet til artium. Han skulde tat middelskole deroppe og så slåt ind på det praktiske – »
Munchmuseet, MM N 1471.   Blandet (brev, utkast) av Edvard Munch. Datert 1935–1940. Se bl. 2r
«Men Andrea er ikke slig at hun oppgir sine planer – Jeg skjønner at Peter Andreas skal nedover igjen, og så begynner hun ‹nå› ved passende leilighet»
Munchmuseet, MM N 1491.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at Einar skulde bli doctor og at Petter osså gjerne vilde bli det men var ikke sikker herpå af økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er har ikke vist ævner der skulde opfordre til at la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!»
Munchmuseet, MM N 1491.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Tak for brevet. Skolebestyreren skrev at Einar skulde bli doctor og at Petter osså gjerne vilde bli det men var ikke sikker herpå af økonomiske grunde – Et er sikkert: Guttene er har ikke vist ævner der skulde opfordre til at la dem studere. Petter blir nok osså lavet til doctor!»
Munchmuseet, MM N 1510.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg fik igår brev fra 2 af Lilleham{ … }mars hjælpe komp{g}a hjælpepoliti. D{E}et var Einar og Peter Andreas. De havde fåt artium og fåt denne jobb så de tjente 125 kroner om måneden. De havde i 1½ måned ikke hørt fra forældrene –»
Munchmuseet, MM N 1634.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert mann. Ikke datert. Se bl. 1r
«Sjøgutten Petter skulde blit en rask handelsmand i slægtens fodspor»
Munchmuseet, MM N 3017.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der har ingen sygdom været i Andreas’ ‹{ … }legeme› – Peter Andreas veiet 78 kilo før han blev syg – Det var rene søgutter sa skolebestyreren Han likte ikke ‹boka›‹me{ … }n› vilde gå i farens fodspor»
Munchmuseet, MM N 3017.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der har ingen sygdom været i Andreas’ ‹{ … }legeme› – Peter Andreas veiet 78 kilo før han blev syg – Det var rene søgutter sa skolebestyreren Han likte ikke ‹boka›‹me{ … }n› vilde gå i farens fodspor»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 23v
«Peter Andreas Ellingsen»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 221).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert [??].09.1926. Se s. 2
«af den mening at Peter Andreas ikke duet til artium og burde tat middelskolen deroppe og derifter derefter slåt ind på praktisk vei –»