Bergen Billedgalleri

Galleri. Bergen, Norge

Les mer

  • Bergen Kunstmuseum (http://www.kunstmuseene.no/Default.asp?enhet=kunstmuseum&kat=138&sp=1)

Brev fra Bergen Billedgalleri til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1298.   Brev. Datert 31.05.1923 . «Jeg takker meget for Deres brev fra Zurich Det er for os nu lidt vanskelig at paavise hvilke billeder av Dem som blev fraskildt Rasmus Meyers Samling da denne blev skjænket til Bergens Kommune, og jeg har derfor tænkt mig at spørsmaalet bedst løses ved at De selv efterser i katalogen vedlagt, hvor De vil se den hvite dame paa stranden er till\s/tede, derimot ikke gruppe av damer paa broen. Ligesaa mangler vi tømmerkjørere. – Paa den anden side har vi enkelte billeder av Dem som Rasmus Meyer kjøpte leilighedsvis paa andet hold, bl. a. fra Sigurd Høst.» 

Bergen Billedgalleri er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 245.   Notat av Edvard Munch. Datert 1909 . Se s. 2
«je ikke at skulde være så urimeli at Bergen Galleri  … kunde best{ … }emme sig for Kjøb ‹useet› – – Jeg har { … }overalt hvor store Udstillinger af mig er holdt va blivet solgt af mig for betydeli Beløb – I Prag – I Wien – Nu i Kjøbenhavn for 4000 kr {i}til {Hels}Galleriene – i Helsingfors for 8000 kr – Og i Privatgallerier i { …   … }og Museer – i en Række af Tysklands»
Munchmuseet, MM N 285.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940 . Se bl. 1v
«Desværre har jeg ladet mig overtale til at sælge bort de nye viktige billeder af livsfrisen til Bergens musæum og Oslo musæum – De{ … }le av frisen «de badende mænd» til Helsingfors musæum og Bergens musæum – – Så dele af den såkaldte arbeiderfris til forskjellige samlinger»
Munchmuseet, MM N 285.   Notat av Edvard Munch. Datert 1935–1940 . Se bl. 1v
«Desværre har jeg ladet mig overtale til at sælge bort de nye viktige billeder af livsfrisen til Bergens musæum og Oslo musæum – De{ … }le av frisen «de badende mænd» til Helsingfors musæum og Bergens musæum – – Så dele af den såkaldte arbeiderfris til forskjellige samlinger»
Munchmuseet, MM T 204.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 27v
«Det var for at få dybde i billedet fyldigere form – Jeg brød Jeg ‹har› Fle Flere billeder i Bergens galleri viser det samme selvportræt – 2 piker – Jeg tog osså { … }\a/ndre veie – Kvin Mordersken og andre mer realistiske billede – Pikene på broen kubistisk »